WIEWIÓRKI - I

BIEDRONKI - II

LISKI - III

JEŻYKI - IV

MOTYLKI - V

SÓWKI - VI

RYBKI - VII

TYGRYSKI - VIII

Witamy na stronie Przedszkola 401 w Warszawie

Przedszkole 401 w WarszawiePrzedszkole nr 401 rozpoczęło swoją działalność w 1986r.

Jest placówką 8 - oddziałową, nowoczesną, przyjazną dziecku i rodzinie, do której uczęszcza 190 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu znajduje się kilka pomieszczeń: 8 sal dydaktycznych, sala ruchowa, stołówka, 3 łazienki, 2 szatnie oraz kuchnia z zapleczem kuchennym, w której przyrządzane są posiłki.

Ogród otaczający przedszkole zajmuje powierzchnię 3000 m2, jest ogrodzony i wyposażony w piaskownice oraz sprzęt i zabawki ogrodowe.

Jest to doskonałe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole świadczy wysoki poziom usług edukacyjnych. Panuje w nim atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są metody aktywizujące, sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Przedszkole ma jasno określone cele i konsekwentnie dąży do ich osiągnięcia.

W przedszkolu pracuje 20 nauczycieli oraz 26 pracowników administracyjno-obsługowych.

Przedszkole 401 w WarszawieDodatkowo specjalistyczne usługi świadczy nauczyciel logopeda oraz psycholog oddelegowany do pracy w przedszkolu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym z przygotowaniem kierunkowym do pracy w przedszkolu, ustawicznie podnoszą własne kwalifikacje, doskonalą i rozwijają posiadane umiejętności. Nauczyciele współdziałają z wychowankami w rozwijaniu przez nich własnych zainteresowań i możliwości intelektualnych, a także z rodzicami w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych.

Podejmują również działania dydaktyczne zgodne z przyjętą przez zespół przedszkolny zasadą: "Przedszkole przyjazne środowisku". Nauczyciele szanują indywidualność każdego dziecka i starają się zaspokoić jego potrzeby.

Nad jakością pracy zespołu pedagogicznego i administracyjno-gospodarczego czuwa

dyrektor przedszkola - Zofia Anna Rusek, która zawsze stymuluje pracowników do podejmowania coraz to innych, nowych, twórczych, innowacyjnych i atrakcyjnych dla przedszkolaków metod i sposobów wyzwalania aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej. Jest też orędowniczką edukacji ekologicznej, propagującej zdrowy styl życia już w przedszkolu.

Dyrektor naszego przedszkola dba również o pozytywny wizerunek placówki, wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz ciągłe podwyższanie jakości pracy przedszkola.

Wszyscy pracownicy przedszkola to ludzie, którzy potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt. Swoją pracę traktują jako powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.