Zajęcia psychologiczne

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Malec

wtorek 9:00 – 13:00

W razie potrzeby spotkania proszę o kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną przy ul. Koncertowej 8

tel.  22 643 78 08

 

Zajęcia psychologiczne:

  • obserwacja dzieci w grupach w celu wyłonienia ewentualnych problemów poszczególnych dzieci,
  • pomoc nauczycielom, rodzicom i praca indywidualna z dzieckiem na terenie grupy w wypadku przedłużającego się okresu adaptacji do przedszkola,
  • konsultacje z wychowawcami grup, przekazanie wskazówek do pracy z dziećmi, które wykazują dysfunkcje w zakresie rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego, społecznego,
  • przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych w zakresie: przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej, rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności manualnych oraz właściwego przebiegu lateralizacji,
  • przeprowadzanie badań w zakresie przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej i funkcjonowania analizatorów,
  • kierowanie dzieci na specjalistyczne zajęcia do poradni - w ramach potrzeb poszczególnych dzieci konsultacje z logopedą, przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
  • spotkania konsultacyjne dla rodziców - wspomaganie rozwoju dzieci, radzenie sobie z trudnościami dziecka, wskazówki dotyczące funkcjonowania dziecka w rodzinie i na terenie przedszkola.