Zajęcia logopedyczne

mgr Małgorzata Krysiak - logopeda

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości

zapraszam na dyżury logopedyczne oraz do kontaktu telefonicznego

 

Informacje o dyżurach znajdziecie Państwo:

 • na stronie internetowej (w zakładce: Dla rodziców-Porady logopedy)
 • na tablicy ogłoszeń Logopedy (tablica przy gaśnicy w holu – przed wejściem do szatni )  - tutaj też będzie wywieszana tydzień przed dyżurem lista do zapisów na wybraną przez Państwa godzinę.

 

Zakres działań logopedy przedszkolnego:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych 
 • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
 • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
 • współpraca z rodzicami dzieci
 • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

 

Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
 • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno-fonematycznego i pamięci słuchowej
 • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
 • upłynnianie mowy
 • wzbogacanie zasobu leksykalnego
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
 • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
 • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

 

 

HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 

 

Zebranie – Rodzice wypełniają zgodę na badanie logopedyczne i ewentualną terapię dziecka;

Cały wrzesień – Logopedyczne badania przesiewowe we wszystkich grupach wiekowych;

Sprawdzenie stanu wymowy rozpoczynam od dzieci z grup najstarszych.

Ostatni tydzień września – Rodzice otrzymują od logopedy informację, czy dziecko wymaga terapii logopedycznej.

We wrześniu nie ma konieczności przynoszenia zeszytów do zajęć logopedycznych.

Informację, w który dzień będą odbywały się zajęcia dzieci i jak będą wyglądały otrzymają Państwo w ostatnim tygodniu września.

1 Października – rozpoczęcie regularnych zajęć logopedycznych

 

 

Pierwszy dyżur logopedyczny odbędzie się we wtorek

25.09.2018r.

Lista z zapisami na dyżur zostanie wywieszona na tydzień przed dyżurem.