Zajęcia logopedyczne

mgr Małgorzata Krysiak - logopeda

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI W ZWIĄZKU Z PRZESIEWOWYM BADANIEM LOGOPEDYCZNYM ORAZ EWENTUALNĄ TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ znajduje się w zakładce: RODO

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości

zapraszam na dyżury logopedyczne oraz do kontaktu telefonicznego

 

Informacje o dyżurach znajdziecie Państwo:

 • na stronie internetowej (w zakładce: Dla rodziców-Porady logopedy)
 • na tablicy ogłoszeń Logopedy (tablica przy gaśnicy w holu – przed wejściem do szatni )  - tutaj też będzie wywieszana tydzień przed dyżurem lista do zapisów na wybraną przez Państwa godzinę.

 

Zakres działań logopedy przedszkolnego:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych 
 • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
 • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
 • współpraca z rodzicami dzieci
 • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

 

Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
 • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno - fonematycznego i pamięci słuchowej
 • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
 • upłynnianie mowy
 • wzbogacanie zasobu leksykalnego
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
 • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
 • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

 

HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY

Zebranie – Rodzice wypełniają zgodę na badanie logopedyczne i ewentualną terapię dziecka;

Cały wrzesień – Logopedyczne badania przesiewowe we wszystkich grupach wiekowych;

Sprawdzenie stanu wymowy rozpoczynam od dzieci z grup najstarszych.

Ostatni tydzień września – Rodzice otrzymują od logopedy informację, czy dziecko wymaga terapii logopedycznej.

We wrześniu nie ma konieczności przynoszenia zeszytów do zajęć logopedycznych.

Informację, w który dzień będą odbywały się zajęcia dzieci i jak będą wyglądały otrzymają Państwo w ostatnim tygodniu września.

1 października – rozpoczęcie regularnych zajęć logopedycznych

 

Lista z zapisami na dyżur będzie wywieszana na tydzień przed dyżurem.