Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa

Program edukacyjny "Bezpieczny przedszkolak"

Autorstwa Grażyny Kudrzyckiej i Zofii Rusek został opracowany w trosce o bezpieczeństwo dzieci przedszkolnych. Założeniem  proponowanych w programie  zajęć edukacyjnych jest  wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających ich życiu bądź  zdrowiu  np. zachowanie się podczas burzy, pożaru, zauważenia nieznanej paczki, dziwnej substancji, nieznanej osoby.

Cele programu obejmują:

  • Stworzenie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności poprawnego reagowania w sytuacji zagrożenia,
  • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne  oraz innych,
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,
  • Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym i w domu,
  • Uczenie bezpiecznego korzystania z urządzeń w tym elektrycznych,
  • Wyrabianie nawyku nie dotykania znalezionych paczek, przedmiotów, substancji,
  • Wyrabianie ograniczonego zaufania do osób nieznajomych,
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Planowane i stosowane  przez nauczycieli sytuacje edukacyjne  uwzględniają zachowanie bezpieczeństwa podczas pobytu i poruszania się na terenie przedszkola, bezpieczne korzystanie z zabawek i sprzętu w przedszkolu, poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad poruszania się po drogach oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Aby program był atrakcyjny dla dzieci autorzy proponują przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych, których głównymi bohaterami będą Bolek i Lolek, a metody i formy pracy oparte będą na opowiadaniach ilustrowanych obrazkami, rozmowach w oparciu o historyjki obrazkowe, bajkach, wierszach, piosenkach, krzyżówkach, rebusach, łamigłówkach, scenkach dramowych, filmach edukacyjnych, grach dydaktycznych, a także kontaktach z instytucjami i służbami związanymi z ochroną zdrowia i życia np. Służba Zdrowia, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna.