Metoda Pedagogiki Zabawy - KLANZA

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metody Pedagogiki Zabawy KLANZA.

 

Założenia metody Klanzy zostały oparte na metodzie pracy z grupą stworzoną przez Zofię Zaorską, założycielkę Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Głównym celem metody jest wspieranie dzieci i młodzieży (oraz osób z nimi pracujących) w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju.

Podstawę w pracy daną metodą oraz w jej zrozumieniu stanowi holistyczna koncepcja człowieka, która zakłada, że każdy człowiek jest w stanie się rozwijać i wykorzystać każdą sytuację, która go spotyka. Jego możliwości rozwojowe są bardzo duże, ale i zależne od oddziałujących na nie czynników oraz środowiska, w którym żyje.

Wszelkich pomysłów na zajęcia i nowe koncepcje dostarcza Pedagogika Zabawy, w której przy użyciu prostych form, metod i pomocy można przygotować bardzo ciekawe i bogate zajęcia nastawione na rozwój jednostki i jej działalność twórczą.

Zabawy rozluźniające, ruchowe, muzyczne, twórcze - taniec, śpiew, plastyka ciała, drama umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami, współpracę, samoświadomość oraz niczym nie skrępowaną aktywność - ekspresję twórczą.

Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi.

Więcej: www.klanza.org.pl