Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy gimnastyki twórczej Rudolfa Labana.

 

Improwizacja ruchowa, gimnastyka utaneczniona, została stworzona przez Rudolfa Labana. Główne jej założenia oparł na bogactwie form i metod m. in.: inscenizacji, opowieści ruchowej, pantomimie, tańcach, improwizacji, ćwiczeniach muzyczno - ruchowych oraz zabawach itd.

Metoda Rudolfa Labana łączy w sobie: MUZYKĘ + RYTM + SŁOWO

Zajęcia, które opierają się na głównych założeniach metody, nawiązując do sytuacji dzieciom bliskim, ich doświadczeń, piosenek, wierszyków, bajek im znanym, rozbudzają dziecięcą wyobraźni, wyzwalają twórczy ruch i sposób wyrażania samego siebie oraz słyszanej muzyki.

Dziecko nie jest marionetką w rękach nauczyciela, lecz widzem, słuchaczem, a przede wszystkim: twórcą, aktorem, kreatorem.