Klub Młodego Odkrywcy

W naszym przedszkolu rozpoczął działalność Klub Młodego Odkrywcy. Jest to miejsce, w którym  pod opieką nauczyciela dzieci mogą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje z różnych dziedzin nauki. Działania klubu są skorelowane z rocznym planem pracy naszego przedszkola.
KMO jest programem koordynowanym przez Centrum Nauki Kopernik.

Celem klubu jest:

  • Zaciekawienie dzieci nauką i otaczającym światem,
  • Zrozumienie praw rządzących w przyrodzie,
  • Rozbudzanie ciekawości i dziecięcych pasji,
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia,
  • Budowanie własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.

Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki. Mamy nadzieję, że ta wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

 

W Klubie Młodego Odkrywcy zajęcia prowadzą nie tylko nauczycielki, ale tez Rodzice naszych przedszkolaków.

 Dla zainteresowanych  polecamy: http://www.kmo.org.pl/

 

 "Sówki" sprawdzają czy można zobaczyć dźwięk ?