KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

MARZEC

Tydzień IV – Co słychać, Pani Wiosno?

Kształtowanie mowy i myślenia

„Dzień Wiosny” – uważne słuchanie wiersza K. Szyngiery, rozmowa kierowana dotycząca tekstu i oglądanych ilustracji krajobrazów wiosennych, wskazywanie i nazywanie zwiastunów wiosny.

„Po czym poznam, że przyszła wiosna?” –„burza mózgów”, obserwowanie przestrzeni za oknem i ilustracji, stworzenie metaplanu z wypowiedziami dzieci.

„Czy to wiosna?” – zabawa dydaktyczna z kartonikami; poszerzanie wiadomości na temat pór roku; określanie, czy słyszane zdania charakteryzują wiosnę.

„W marcu, jak w garncu” – nauka przysłowia, wyjaśnienie znaczenia zmiennej pogody.

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Gdzie jest kwiat?” – zabawa matematyczna rozwijająca spostrzegawczość oraz orientację przestrzenną, określanie miejsca położenia kwiatu (na…, obok…); układanie papierowych kwiatów według poleceń (np. przed sobą, obok siebie).

„Płatki kwiatów” – zabawa matematyczna z kostką, ćwiczenia w przeliczaniu i dokładaniu elementów.

„Wiosenne memory” – zabawa matematyczna w parach, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, utrwalanie pojęcia „para”, przeliczanie kartoników, grupowanie obrazków w zbiory, porównywanie liczebności zbiorów (mniej, więcej, tyle samo).

„Kolory Pani Wiosny” – zabawa matematyczna utrwalająca nazwy kolorów, segregowanie kredek według koloru, przeliczanie kredek i porównywanie liczebności zbiorów, wybieranie barw kojarzących się z wiosną.

Umuzykalnienie

„Co słychać, Pani Wiosno?” – zajęcia muzyczne („Wiosenny marsz” – zabawa inhibicyjno-incytacyjna, „Wiosna” – nauka piosenki i zabawa rytmiczna przy piosence z gestodźwiękami, „Zabawy zajączków” – zabawa rytmiczno-ruchowa w parach z szarfami, „Wiosenna orkiestra” – zabawa słuchowa z instrumentami perkusyjnymi), uwrażliwienie na budowę, nastrój i charakter utworów, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i gry na instrumentach perkusyjnych, wyzwalanie wyobraźni muzyczno-ruchowej, doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce.

Utrwalanie piosenek i tańców z rytmiki.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Gimnastyka z Panią Wiosną” – ogólnorozwojowy zestaw ćwiczeń i zabaw gimnastycznych.

Zajęcia plastyczne

„Kolorowa historia” – praca plastyczna, malowanie farbami do opowiadania M. Zeller, obserwowanie zjawiska mieszania się kolorów, tworzenie własnych kolorowych historii.

„Kolorowy parasol” – praca plastyczna techniką wydzierankową, wyklejanie szablonu parasola kolorowymi gazetami.

 

„Poznajemy regiony Polski – Warmia i Mazury” (koncepcja pracy przedszkola) – zapoznanie z legendami, strojami ludowymi, kuchnią, zwyczajami, gwarą, sztuką ludową, znanymi obiektami, przyrodą itd.

 

21.03. – Pierwszy dzień wiosny.

22.03. – Światowy Dzień Wody – przeprowadzenie eksperymentów, obserwacja i wyciąganie wniosków.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W MARCU:

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Show me…

Where’s…?

  1. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów dotyczących wiejskich zwierząt: duck, pig, cat, dog, horse, cow, sheep, hen, chicken,

- nauka słów związanych z czynnościami: walk, wash, climb, swim, hop, roll

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- Old McDonald had a farm

- Who took the cookie?

- We all fall down

- Walking walking

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com,  www.dreamenglish.com