KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Październik 2021

Tydzień III – Las szumi jesiennie, już robi się sennie (18.-22.10.)

Kształtowanie mowy i myślenia + Umuzykalnienie

„W lesie” – wysłuchanie i omówienie opowiadania nauczyciela, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu, utrwalenie informacji o zachowaniu zwierząt i ich sposobach przygotowania się do zimy. „Poznajemy litery – litera m” – poznanie zapisu graficznego głoski m. „Rytmika” – zajęcia umuzykalniające.

Kształtowanie pojęć matematycznych + Ćwiczenia gimnastyczne

„Ile mam orzechów?” – zabawa matematyczna, wykorzystanie naturalnych okazów do ustalania wyników dodawania i odejmowania. „Jesienne rytmy” – zabawa matematyczna, układanie rytmów z kasztanów, liści i żołędzi, przekładanie dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na drugą. „Wesoła jesień” – ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie wg K. Wlaźnik.

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Kto chodzi dziś po lesie?” – zajęcia muzyczne („Talerzykowe rytmy” − zabawa rytmiczna; „Pani Jesień” − nauka piosenki i zabawa rytmiczna przy piosence; „Kapelusz Pani Jesieni” − zabawa ruchowa przy piosence; „Przekaż dalej” − zabawa rytmiczna przy piosence). „Jesienne kapelusze” – praca plastyczno-techniczna do muzyki, wykorzystanie materiału przyrodniczego i papierowych liści.

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy i myślenia

„Sportowe przedszkole” – ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne w oparciu o zabawy i gry ruchowe; projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów. „Poznajemy grzyby” – film edukacyjny, zapoznanie dzieci z wyglądem i środowiskiem życia grzybów, zwrócenie uwagi na grzyby jadalne, niejadalne i trujące. Zabawa badawcza z grzybami – poznanie grzyba za pomocą różnych zmysłów.

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy i myślenia

„Leśne pejzaże” – praca plastyczna do utworu „Jesień” A. Vivaldiego, malowanie na kartce pokrytej roztworem wody i cukru. „Zabawy z Panią Jesienią” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (ćwiczenia rozwijające mowę czynną i bierną oraz sprawdzające percepcję słuchową, wzrokową i ustalanie kierunków w przestrzeni).

COVID-19. Utrwalanie zasad obowiązujących w czasie reżimu sanitarnego. Systematyczne przypominanie o myciu rąk, nie dotykaniu ust, nosa, oczu itp. Próba zachowania dystansu społecznego.

Zabawy z językiem angielskim – październik

- zabawy utrwalające nazwy części ciała i czynności, które mogą one wykonywać

- śpiewanie piosenek i oglądanie klipów Super Simple Songs: One little fingerThe wheels on the busIf you'r happy, happy, happy, What's your name i inne

- używanie form grzecznościowych przy powitaniu i pożegnaniu

- nazwy wybranych produktów żywnościowych i smaków