KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

PAŹDZIERNIK

Tydzień IV – Las szumi jesiennie, już robi się sennie (26.10. - 30.10.)

Kształtowanie mowy i myślenia

„Mieszkańcy lasów” – oglądanie albumów przyrodniczych; rozmowa na temat zaobserwowanych zjawisk, wyjaśnienie określeń: mgła, szaruga, chłód, słota itp.; nazywanie zwierząt i ptaków z najbliższego otoczenia i znanych dzieciom. „Jesień” – wysłuchanie wiersza B. Formy, omówienie jego treści i nastroju; wskazanie ptaków, które odleciały na zimę na południe oraz tych zimujących w naszym kraju.

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Odlot dzikich ptaków” – zabawa matematyczna z kostką; tworzenie kluczy odlatujących ptaków według fantazji dzieci, odwzorowywanie powstałych kluczy na kartce i z kasztanami. „Miś na spacerze” – zabawa matematyczna, ćwiczenie orientacji przestrzennej, określanie stron i miejsca położenia przedmiotu w przestrzeni.

Umuzykalnienie

„Leśne zabawy jesienne” – zajęcia muzyczne („Co to za głos?” – zabawa słuchowa, rozpoznawanie głosów ptaków; „Echo” – zabawa rytmiczna z instrumentami muzycznymi, prezentacja krótkich schematów rytmicznych; „Wiewióreczka mała” – nauka piosenki, omówienie charakteru, budowy i treści piosenki, zabawa taneczna; „Leśne zwierzęta” – zabawa muzyczno-ruchowa do muzyki klasycznej).

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Wycieczka do lasu” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z szarfami.

Zajęcia plastyczne

„Nasze grzybki” – praca plastyczna, wykonanie grzybków z łupinek orzecha włoskiego i plasteliny. „Jesienne liście” – praca plastyczna wykonana techniką frottage.

COVID-19. Utrwalanie zasad obowiązujących w czasie reżimu sanitarnego. Systematyczne przypominanie o myciu rąk, nie dotykaniu ust, nosa, oczu itp. Próba zachowania dystansu społecznego.

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

Wrzesień/Październik:

Poniedziałek

Utrwalenie nazw kolorów oraz liczb 1-10 przy zabawach ruchowych. Podsumowanie poznanego słownictwa .

Środa

Wprowadzenie słownictwa- przybory szkolne: pencil, book, rubber, pen, paints.

Październik:

Tydzień I

Poniedziałek

Zabawa przy piosence „Rock, scissor, paper”, „Make a cirlcle”.

Środa

Nauka słów związanych z pogodą: sunny, windy, raining, snowing, stormy.

Tydzień II

Poniedziałek

Utrwalenie poznanego słownictwa: przybory szkolne, pogoda przy użyciu kart obrazkowych.

Środa

Nauka piosenki „What’s the weather like today?” - utrwalanie słów związanych z pogodą.

Tydzień III

Poniedziałek

Wprowadzenie słów związanych z jesienią: umbrella, scarf, coat, acorns, leaves, cones, squirrel.

Środa

Nauka piosenki “All the leaves are falling down”.

Tydzień IV

Poniedziałek

Utrwalenie słownictwa związanego z jesienią za pomocą kart obrazkowych.

Środa

Utrwalenie poznanych słów w grach i zabawach muzyczno-ruchowych.