KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

KWIECIEŃ

Tydzień II – Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło (12.04.-16.04.)

Kształtowanie mowy i myślenia

„Miasto – wieś” – prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana na temat różnic i podobieństw obydwu miejsc. „Jedziemy na wieś” – opowiadanie w oparciu o ilustracje, wprowadzające do charakterystyki wsi, jej mieszkańców i zajęć związanych z gospodarstwem wiejskim, poznanie pracy rolnika, przegląd maszyn i narzędzi rolniczych.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Wesoła gimnastyka” – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń gimnastycznych.

Umuzykalnienie

„Wiejskie podwórko” – zajęcia muzyczne („Co słychać na wiejskim podwórku?” – zagadki słuchowe; „Stary Donald” – nauka piosenki, omówienie charakteru, budowy i treści piosenki, tworzenie akompaniamentu do utworu; „Podwórkowe rozmowy” – zabawa ortofoniczna; „Smutno czy wesoło?” – naśladowanie odgłosów zwierząt ze zmianą nastroju).

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Podkowy na szczęście” – zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność tworzenia rytmów, próba przełożenia dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na drugą (np. ze słuchu na czynność i odwrotnie, z emblematów na kolorowe klocki itp.). „Posłuszne kociaki” – zabawa matematyczna, ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

Zajęcia plastyczne

„Zwierzęce wzorki” – praca plastyczna, kalkowanie i kolorowanie. „Na wsi” – praca plastyczna, wykonanie dowolnego zwierzęcia z papierowego talerzyka.

COVID-19. Utrwalanie zasad obowiązujących w czasie reżimu sanitarnego. Systematyczne przypominanie o myciu rąk, nie dotykaniu ust, nosa, oczu itp. Próba zachowania dystansu społecznego.

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

KWIECIEŃ

Tydzień I

Poniedziałek

Nauka słów związanych z czynnościami: walk, wash, climb, swim, jump, roll, run, dance, fly.

Środa

Nauka piosenki „Around a circle”, „We all fall down”, zabawy ruchowe utrwalające poznane słownictwo.

Tydzień II

Poniedziałek

Nauka słów związanych z zawodami: policeman, nurse, firefigher, farmer, doctor, waiter, teacher.

Środa

„What Do You Do?” - nauka piosenki. Zabawa „Kalambury - zawody”.

Tydzień III

Poniedziałek

Zabawa z postaciami z bajek: Red Riding Hood, Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty.

Środa

„Little Red Riding Hood”- słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela Nauka słownictwa: book, picture, title, library

Tydzień IV

Poniedziałek

Nauka słów związanych ze sportem: football, basketball, riding a bike, swimming, running.

Środa

Gry i zabawy językowe zachęcające dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach - utrwalenie poznanego słownictwa.