KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

CZERWIEC

Tydzień IV – Bezpieczne wakacje

Kształtowanie mowy i myślenia

„Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” – uważne słuchanie i rozmowa kierowana na temat utworu H. Łochockiej, poznanie sposobów wypoczywania nad morzem, uświadomienie, kiedy nie wolno się kąpać w morzu oraz ważnej roli ratownika na kąpielisku. „Przykazania wakacyjne” – pogadanka na temat przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa latem, stworzenie metaplanu w oparciu o pomysły dzieci z „burzy mózgów”. „Na wakacjach” – twórcza zabawa słowna, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas tworzenia opowiadania/układania historyjki z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów związanych z wakacjami.

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Muszelkowy rytm” – zabawa matematyczna rozwijająca logiczne myślenie; odtwarzanie, układanie i kontynuowanie rytmów dwu- i trzyelementowych oraz według wskazówek nauczyciela. „Rybak łowi rybki” – zabawa matematyczna doskonaląca umiejętności liczenia. „Na ratunek misiowi” – zabawa matematyczna utrwalająca zasady bezpieczeństwa na plaży, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania ze względu na 1 lub 2 cechy, przeliczania, dodawania, odejmowania, posługiwanie się pojęciami.

Umuzykalnienie

„Bezpieczne wakacje” – zajęcia muzyczne („Wakacyjne rytmy” – zabawa słuchowo-rytmiczna z instrumentami muzycznymi, „Wesoło gra lokomotywa” – zabawa ilustracyjna z tańcem i śpiewem, „Fale” – zabawa ruchowo-rytmiczna), uwrażliwienie na budowę, nastrój i charakter utworów, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych, wyzwalanie wyobraźni muzyczno-ruchowej, doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Wakacyjna gimnastyka” – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń gimnastycznych, doskonalenie sprawności fizycznej.

Zajęcia plastyczne

„Górski pejzaż” – praca plastyczna wykonana techniką mieszaną, wykorzystanie dowolnych technik i materiałów plastycznych.

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W CZERWCU:

1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Let`s sing

Show me…

Where’s…?

2. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z letnimi ubraniami: hat, sunglasses, shorts, skirt, T-shirt, sandals

- nauka słów związanych z wakacjami: holidays, sun, sea, beach, sand, cap

- nauka warzyw: carrot, cabbage, broccoli, potato, spinach, celery, garlic, onion, leek

- nauka owoców: apple, pear, cherries, mango, grapes, berries,

3. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- One potatoe

- The wheels on the bus

- Rock scissors paper

- Vegetable Song - The Singing Walrus

- Fruit Song for Kids – The Singing Walrus

 

Zachęcam do słuchania piosenek i wspólnej zabawy z dziećmi. Jeśli wprowadzamy nowe słownictwo, prezentujmy dzieciom obrazek, który można znaleźć w internecie. Wprowadzamy słownictwa tylko z jednego działu. Proponuję utrwalać z dziećmi poznane już słownictwo:

- kolory: blue, green, red, blued, orange, pink

- liczby 1-10

- części ciała: head, nose, eyes, arms, legs, ears,

- pojazdy: car, bike, train, plane, boat, bus

- wiejskie zwierzęta: duck, pig, cat, dog, horse, cow, hen

- dzikie zwierzęta: snake, zebra, monkey, lion, crocodile, giraffe,

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć m.in piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

www.supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com, www.youtube.com