KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

LISTOPAD/GRUDZIEŃ - 30.11. - 4.12.  „ Podróż w czasie”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Jaki byłem/ byłam kiedyś? Jaki/jaka jestem dziś?- rozmowa na temat zmian jakie zachodzą w życiu dzieci i w nich samych. Moja ojczyzna dawniej i dziś- oglądanie ilustracji przedstawiających Warszawę dawniej i współcześnie.

Ćwiczenia gimnastyczne:„Sportowe przedszkole”- zajęcia sportowe z podziałem na grupy.


Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Siedmiu królewiczów zaklętych w kruki” – słuchanie opowiadania nauczyciela, zapoznanie z wyglądem cyfry 7, zabawy z poznana cyfrą utrwalające jej kształt

Umuzykalnianie: Skąd słyszysz dźwięk ? Idź za dźwiękiem – zagadki słuchowe


Środa

Umuzykalnienie: „ Menuet- taniec dworski”, poznanie kroków, zabawy taneczne

Zajęcia plastyczne: „ Komnata Króla”- rozmowa na temat wyposażenia domu dawniej i dziś, wykonanie makiety królewskiego pokoju, zgodnie z poleceniem nauczyciela

jęz.ang. „Body parts”- utrwalenie słownictwa, zabawy z flashcards.


Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XXII

Kształtowanie mowy i myślenia

Czas” – oglądanie zegarów i czasomierzy, poznanie budowy oraz roli w organizacji życia codziennego


Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Ballada o kapryśnej królewnie”- słuchanie tekstu W. Badalskiej, rozmowa n a temat wysłuchanego tekstu, rozwijanie słownictwa, zabawy z literą”K”

Zajęcia plastyczne

Portret Królowej”- budowanie zamków z figur geometrycznych według instrukcji nauczyciela

Jęz. ang.- Utrwalanie materiału leksykalnego w grach i zabawach ruchowych, powtórzenie piosenek.