KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - czerwiec tydzień I- „Sporty letnie”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Jakie sporty znamy?” – rozmowa kierowana na temat różnych dyscyplin sportowych.

„Nasz wolny czas” – pogadanka, wykonywanie zadań w „Kartach pracy”, opisanie symboliki kół olimpijskich.

Ćwiczenia gimnastyczne  „Sportowe przedszkole”- zajęcia sportowe z trenerem finansowane z Urzędu Dzielnicy Ursynów

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych   

„Losowanie – kodowanie” – zabawa matematyczna kształtująca myślenie logiczne.

„Zapamiętaj ten rytm” – zabawa matematyczna, tworzenie i przekształcanie rytmu.

Umuzykalnianie  

„Głowa – ramiona” – zabawa ruchowa. Śpiewanie i ilustrowanie piosenki ruchem.

Środa

Umuzykalnianie

„Zabawy na słońce i deszcz” – zajęcia muzyczne. Nauka piosenki „Letni deszcz”.

Zajęcia plastyczne

„Moja flaga” – rysowanie z wykorzystaniem szablonów. Projektowani flagi olimpijskiej według pomysłu dziecka.

Jęz. ang. Nauka słów związanych z żywnością, którą można zabrać na picnic: apples, cheese sandwitch, water, biscuits, orange juice,

Czwartek

ŚWIĘTO – BOŻE CIAŁO

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Moja olimpiada” – rysowanie kredkami, przedstawianie na rysunkach postaci w ruchu. Przedstawienie dyscypliny sportowej wybranej przez dziecko, rozwijanie pomysłowości.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Połącz sylaby” – zabawa dydaktyczna rozwijająca funkcje językowe.

„Zasady” – pogadanka na temat zasad panujących w sporcie. „Co już wiem o sporcie?” – pogadanka podsumowująca wiedzę zdobytą podczas całego tygodnia.

Jęz. ang. Zabawy przy piosence: Dee-do-damm.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne - czerwiec tydzień II- „Wyjątkowe smaki lata”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„W letnim ogródku” – zabawa językowa, nauka na pamięć wiersza L. Łącz, wyróżnianie rymów.

„Co zbieramy latem, a co jesienią?” – pogadanka, wykonanie zadań w „Kartach pracy”, samodzielne rysowanie piramidy żywieniowej. Wycieczka do Straży Pożarnej , poznajemy pracę strażaków.

Ćwiczenia gimnastyczne  „Sportowe przedszkole”- zajęcia sportowe z trenerem finansowane z Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych   

„Mniej – więcej” – zabawa dydaktyczna, liczenie i porównywanie liczebności zbiorów.

„Matematyka z ogródka” – rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem liczmanów, wykonanie zadań w „K. pracy”.

Umuzykalnianie  

„Muzyczna pogawędka” – rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych, rozwijanie kompetencji słuchowych

Środa

Umuzykalnianie

„Zagrajcie mi szota” – zajęcia muzyczne. „Szot” – nauka piosenki ludowej, zabawa rytmiczna przy piosence. „Szot”- nauka tańca.

Zajęcia plastyczne

„Martwa natura z warzywami i owocami” – malowanie pastelami kompozycji, planowanie pracy: rozmieszczenie na kartce, uwzględnienie szczegółów, dobranie kolorów.

Jęz. ang. Nauka słów związanych z owocami: apple, orange, watermelon, pear, grapes, plum, banana, lemin, peach, strawberry, raspberry, blackberry.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw LXVIII z przewodnika metodycznego.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Truskawka” wysłuchanie wiersza D. Strzemińska –Więckawiak jako wprowadzenie do tematu zajęć. Rozmowa w oparciu o treść wiersza. Prezentacja i omówienie owoców, które rosną latem.

"Owocowe zgadywanki"- rozwiązywanie zagadek. Podanie sposobów co można zrobić z owoców.

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Lato na obrazku” – wykonanie pracy plastycznej farbami. Inspiracją do malowania są: ilustracje, wiersze, spostrzeżenia dzieci w trakcie zajęć. Wystawa prac. Omówienie prac przedstawiających letnie krajobrazy namalowane przez dzieci.

Kształtowanie mowy i myślenia

Prezentacja wiersza Doroty Gellner „Portret lata”. Rozmowa na temat letniego krajobrazu na podstawie wysłuchanego wiersza oraz fotografii i obrazów.

- czerwiec tydzień III- „Zwierzęta na wsi i w domu”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Rolnik – kto to taki?” – pogadanka na temat pracy rolnika.

„Od ziarenka do bochenka” – ćwiczenia słownikowe, opisywanie obrazków, układanie i omówienie historyjki obrazkowej.

Ćwiczenia gimnastyczne  „Sportowe przedszkole”- zajęcia sportowe z trenerem finansowane z Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych   

„Układamy obrazek” – zabawa matematyczna, utrwalająca pojęcia określające położenie elementów w przestrzeni.

„Kolejka” – zabawa matematyczna, utrwalanie nazw liczebników porządkowych, wdrażanie do koncentracji uwagi i uważnego słuchania.

Umuzykalnianie  

„Kotek i myszka” – tradycyjna zabawa ruchowa ze śpiewem. Udział w koncercie

Środa

Umuzykalnianie

„Na wsi” – zajęcia muzyczne. W kurniku – interpretacja ruchowa do muzyki.

Zajęcia plastyczne

„Zwierzęta z plasteliny” – działania plastyczne doskonalące sprawność manualną.

Jęz. ang. Nauka słów związanych z czynnościami: swimming, playing, riding a bike, reading.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw LXIX z przewodnika metodycznego.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Jakie to zwierzę?” – zabawa rozwijająca kompetencje językowe, odgadywanie nazw zwierząt na podstawie opisu.

„Gdzie mieszkają zwierzęta gospodarskie” – pogadanka połączona z prezentacją zdjęć i ćwiczeniami słowotwórczymi.

Piątek

Zajęcia plastyczne

„W zagrodzie”- projekt plastyczno- techniczny. Wykonanie makiety w zespołach, wykorzystanie zwierząt z plasteliny, konstruowanie budynków z papieru technicznego, pobudzanie inwencji twórczej dzieci.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Pszczoły – pożyteczne zwierzęta” – pogadanka, poznanie ciekawostek o życiu pszczół, ustalenie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej.

„Skąd się bierze mleko?” – pogadanka. „Czy to jest zrobione z mleka?” – zabawa dydaktyczna, wykonanie

czerwiec tydzień IV „Wkrótce wakacje”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Jak spędzamy wakacje” – pogadanka, wdrażanie dzieci do wypowiadania się całym zdaniem i tworzenia dłuższych wypowiedzi na zadany temat.

Ćwiczenia gimnastyczne  „Sportowe przedszkole”- zajęcia sportowe z trenerem finansowane z Urzędu Dzielnicy Ursynów

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych   

„Rośnie – maleje” – zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność dodawania.

„Matematyka z obręczami” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność liczenia, rozwiązywanie zadań w „Kartach pracy”, rozpoznawanie liczb dwucyfrowych.

Umuzykalnianie  

„Do widzenia” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów.

Środa

Umuzykalnianie

„Hurra! Wakacje!” – zajęcia muzyczne. „Fale” – zabawa ruchowo-rytmiczna

Zajęcia plastyczne

„Latarnia morska” – konstruowanie latarni z papierowych kubeczków i drobnych pudełek.

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw LIII z przewodnika metodycznego.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Tak czy nie – zasady bezpiecznych wakacji” – pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa, rozwijanie myślenia.

„Latarnia” – rozmowa w oparciu o tekst opowiadania W. Widłaka, wdrażanie do uważnego słuchania.

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Kartka z wakacji” – projektowanie pocztówki.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Wakacyjne opowieści” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie, łączenie wyrazów na podstawie skojarzeń, układanie opowiadań.

„Moje wakacyjne plany” – swobodne wypowiedzi dzieci.