KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zamierzenia wych - dyd.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne II tydzień października 2021 

"Kolorowy taniec jesiennego wiatru, jesienne obrazy…”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Udział wychowanków w „Dożynkach” – występ dla rówieśników, wykorzystanie w repertuarze ludowych przyśpiewek, powiedzonek, elementów tanecznych

„W poszukiwaniu przepisu” – zapoznanie z literą „e”: rozmowa o spożywaniu warzyw i owoców pod różną postacią, wyjaśnienie, co to jest przepis; prezentacja i omówienie wielkiej i małej litery „e”, analiza słuchowa wyrazów podstawowych, układanie schematów słów: „Ela”, „owoce”, zaznaczanie miejsca głoski „e”, opowiadanie historyjki obrazkowej, kreślenie szlaczków literopodobnych, próby pisania

W czasie pobytu w ogrodzie obserwacja jesiennych drzew, przypomnienie sobie ich nazw, zwrócenie uwagi na korę oraz kolory liści, nawiązanie do „Święta Drzewa”

Zapoznanie dzieci z ideą akcji „Otul drzewo”- wykonanie kolorowych szalików dla drzew

„Tańczące kolory jesieni” – zestaw ćwiczeń porannych

 Ćwiczenia gimnastyczne

„Gimnastyka Przedszkolaka” – ćwiczenia gimnastyczne zestaw IX

zwrócenie uwagi na wietrzenie sali podczas ćwiczeń i zabaw

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

figur – kształt, kolor, wielkość, wprowadzenie zasady kodowania cech za pomocą kart graficznych, ćwiczenia w kodowaniu i dekodowaniu cech figur

Umuzykalnianie

„Jesienne obrazy” – zajęcia muzyczne

„Look at me today” – nauka piosenki w języku angielskim – poznanie słownictwa związanego z ubiorem

 

Środa

Umuzykalnienie

Słuchanie wybranych utworów o tematyce jesiennej np.; Jesień „ Vivaldiego”

„Look at me today” – nauka piosenki w języku angielskim – poznanie słownictwa związanego z ubiorem

Udział w koncercie muzycznym w przedszkolu

 Zajęcia plastyczne

Wykonanie z plasteliny kolorowych listków, przyklejanie na gałązkach przygotowanej sylwety drzewa – praca z podziałem na zespoły rówieśnicze

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Sportowe przedszkole” – ćwiczenia gimnastyczne realizowane w ramach projektu

Kształtowanie mowy i myślenia

Zapoznanie z treścią utworu „Gdyby lasu nie było…” zachęcenie dzieci do wypowiedzi, refleksji na temat wiersza, wyciągania wniosków, dzielenia się wrażeniami, spostrzeżeniami

 

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Dary Jesieni” – układanie zagadek opisujących warzywa i owoce, odgadywanie nazw na podstawie cech, wyklaskiwanie liczby sylab, wypowiadanie głoski w nagłosie i wygłosie

 Zaakcentowanie „Dnia Mycia Rąk” (zwrócenie również uwagi na potrzebę mycia owoców i warzyw)

Zajęcia plastyczne

„Kolorowy taniec wiatru” – plastyczne zabawy twórcze: domalowywanie innych elementów do obrazka (z doświadczenia „powietrzne kolorowanki”), wykazywanie się pomysłowością i samodzielnością w tworzeniu

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne III tydzień października 2021 

"Na straganie"

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Półeczki na straganie” – ćwiczenia słuchu fonematycznego: gra z elementami współzawodnictwa, łączenie nazw owoców lub warzyw według ich pierwszej lub ostatniej głoski, lub takiej samej liczby sylab

Ćwiczenia gimnastyczne

„Kasztanowo - owocowo” – zestaw ćwiczeń porannych

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Kodowanie na dywanie” – odkodowanie ukrytego obrazka na kartach kodowych

Umuzykalnianie

„Jesienny pociąg” – zajęcia muzyczne, nauka nowej piosenki

„Look at me today” – nauka piosenki w języku angielskim – poznanie słownictwa związanego z ubiorem

 

Środa

Umuzykalnienie

„Jesienny pociąg” – zajęcia muzyczne, zabawa taneczna

„Look at me today” –utrwalenie poznanej piosenki oraz słownictwa związanego z ubiorem w języku angielskim

Zajęcia plastyczne

„Kosz jesienny skarbów pełny” – ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie mazakiem po śladach wyznaczonych kropkami, konturowanie owoców, warzyw, innych elementów na planszy;

dobieranie kolorów odpowiadających obiektom w przyrodzie; wypełnianie barwą elementów ilustracji za pomocą farb akwarelowych

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Sportowe przedszkole” – ćwiczenia gimnastyczne realizowane w ramach projektu

Kształtowanie mowy i myślenia

„Dary Jesieni” – układanie zagadek opisujących warzywa i owoce, odgadywanie nazw na podstawie cech, wyklaskiwanie liczby sylab, wypowiadanie głoski w nagłosie i wygłosie

 

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Teatrzyk na straganie” – zabawy inscenizowane: analiza ilustracji, wymyślanie tematów rozmów warzyw na starganie; przedstawienie przez nauczyciela wiersza J. Brzechwy „Na straganie” (animacja warzywami na patyczkach); analiza treści utworu; zabawy teatralne na podstawie treści wiersza; rozmowa o kłótni i sposobach rozwiązywania konfliktów, czytanie globalne (dobieranie wyrazów o tym samym zapisie graficznym), ustalanie kolejności zdarzeń w wierszu, rysowanie warzyw w kolejności ich występowania oraz zakończenia historii

 Zajęcia plastyczne

„Kolorowy stragan” – plastyczne zabawy twórcze: domalowywanie innych elementów do obrazka (z doświadczenia „powietrzne kolorowanki”), wykazywanie się pomysłowością i samodzielnością w tworzeniu