KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia dydaktyczne

Bezpłatna oferta przedszkola w zakresie zajęć dydaktycznych

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola Nr 401 w ramach realizacji podstawy programowej

dla dzieci 3 - 4 letnich
 • poniedziałek - kształtowanie mowy i myślenia
 • wtorek -  rozwijanie sprawności ruchowej
 • środa - umuzykalnienie
 • czwartek - kształtowanie pojęć matematycznych
 • piątek - zajęcia plastyczne
dla dzieci 5 - 6 letnich
 • poniedziałek - kształtowanie mowy i myślenia + umuzykalnienie
 • wtorek - kształtowanie pojęć matematycznych + ćwiczenia gimnastyczne

 • środa - umuzykalnienie + zajęcia plastyczne
 • czwartek - ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia
 • piątek - zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Alicja Torbicz

Zakres działań logopedy przedszkolnego:

 • przeprowadzenie badań przesiewowych 
 • przeprowadzenie szczegółowych badań logopedycznych wśród dzieci wytypowanych do uczestnictwa w terapii; sformułowanie diagnozy
 • przeprowadzenie badań kontrolnych wśród dzieci kontynuujących terapię
 • organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych w oparciu o różnorodne metody i strategie terapeutyczne
 • współpraca z rodzicami dzieci
 • współpraca z wychowawcami i kadrą specjalistyczną

Oddziaływania terapeutyczne podejmowane podczas zajęć logopedycznych obejmują:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz koordynacji oddechu, fonacji i artykulacji
 • doskonalenie percepcji słuchowej, w tym słuchu fonetyczno - fonematycznego i pamięci słuchowej
 • korygowanie wadliwej realizacji poszczególnych głosek
 • upłynnianie mowy
 • wzbogacanie zasobu leksykalnego
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, leksykalnym, gramatycznym
 • kształtowanie sprawności komunikacyjnej w aspekcie społecznym, sytuacyjnym, pragmatycznym
 • podejmowanie działań kompensacyjnych w zakresie zaobserwowanych dysfunkcji towarzyszących zaburzeniom mowy

Zabawa z językiem angielskim w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut,

w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut,

w grupach dzieci 5-6 letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut .

Rytmika - zajęcia prowadzi Alicja Lubicz - Sawicka - instruktorka.

Zajęcia artystyczne - zajęcia prowadzi mgr Magdalena Koszela.            

 

Religia od 1.10.2021 r. realizowana jest raz w tygodniu w grupach dzieci 6-letnich według deklaracji rodziców.

Zajęcia prowadzi mgr Agata Maciejewska - siostra. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii będą pod opieką nauczyciela.

PROGRAM ZAJĘĆ „GIMNASTYKA PRZY MUZYCE” - GRUPY STARSZE (5-6 LATKI)

PROGRAM ZAJĘĆ „GIMNASTYKA PRZY MUZYCE” - DLA GRUPY MŁODSZE (3-4 LATKI)