KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Porady psychologa

Specjalistyczne usługi świadczy psycholog oddelegowany do pracy w przedszkolu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Koncertowej 8

mgr Katarzyna Malec  wtorek 9:00 – 13:00

W razie potrzeby spotkania proszę o kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną przy ul. Koncertowej 8

tel.  22 643 78 08

 

Szanowni Rodzice,

przesyłam ofertę warsztatów dla dzieci, które będą odbywać się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Koncertowej 8.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami. 

 

Warsztaty „Ja i mój świat” dla zerówkowiczów i uczniów klas I SP

Miejsce i czas warsztatów:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18

Osoby prowadzące:
psycholog – Magdalena Stasieczek
pedagog specjalny – Anna Zaręba

Adresaci zajęć: wychowankowie z oddziałów przedszkolnych (zerówki) i uczniowie klas I szkoły podstawowej – dzieci wycofane w relacjach, tłumiące emocje, mające trudności w komunikowaniu swoich potrzeb.

Struktura zajęć: Zajęcia Ja i mój świat odbywają się małych pięcioosobowych grupach raz w tygodniu przez 90 minut przez cały rok szkolny. Zajęcia zakładają pracę wg stałej struktury.
Rozpoczęcie cyklu zajęć poprzedzone jest indywidualnym spotkaniem z dzieckiem/uczniem i jego rodzicami – jest to istotne ze względu na odpowiedni dobór uczestników do grupy oraz na dostosowanie szczegółowego programu. Na początku roku szkolnego planowane jest organizacyjne zebranie grupowe z rodzicami dzieci i uczniów zakwalifikowanych na zajęcia.

Cel główny:  zwiększenie świadomości swoich emocji, myśli i potrzeb.
Cele szczegółowe:
• ćwiczenie uważności na świat wewnętrzny i zewnętrzny,
• nauka umiejętności rozpoznawania sygnałów płynących z ciała poprzez doświadczenia ruchowe i zmysłowe,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb,
• zwiększenie kontroli na wewnętrznymi impulsami,
• budowanie pewności siebie,
• akceptacja siebie,
• zwiększenie otwartości na innych ludzi oraz na nowe doświadczenia.

Spotkania raz w tygodniu w piątki o godz. 16.00.

Kwalifikacji do grupy dokonują prowadzący zajęcia.  Trwają zapisy chętnych  (22 643-78-08, 22 855-64-00).

 

„Ciało czuje, główka pracuje” zajęcia grupowe dla dzieci 6 -7 letnich

Miejsce i czas zajęć:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18

Osoby prowadzące:
psycholog – Joanna Kubicka
psycholog, psychoterapeuta – Justyna Kobyra

Adresaci zajęć:dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (zerówki)ujawniające trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej ze względu na problemy emocjonalne - nieradzące sobie z emocjami, źle znoszące porażki, mające problemy w relacjach z innymi, łatwo rozpraszające się, mające kłopot z kończeniem zadań.
Struktura zajęć: Zajęcia Ciało czuje, główka pracuje odbywają się małej, sześcioosobowej grupie raz w tygodniu przez 60 minut przez cały rok szkolny. Zajęcia zakładają pracę wg stałej struktury.
Cel główny:
• Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych z elementami koncentracji uwagi, ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej.
Cele szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb,
• nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
• budowanie pewności siebie,
• nawiązywanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z innymi: wzajemna pomoc, współpraca, rozwiązywanie konfliktów,
• zwiększenie otwartości na nowe doświadczenia,
• ćwiczenie koncentracji uwagi,
• budowanie motywacji zadaniowej: wytrwałości w kończeniu zadań, satysfakcji z osiągnięć. Spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki o godz. 16.00.

UWAGA! Obowiązuje nabór do grupy, który odbędzie się na początku roku szkolnego. Dzieci przejawiające wyżej wymienione trudności zgłaszane są przez rodziców, poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2020. Kwalifikacja do grupy obejmuje jedno spotkanie z obojgiem rodziców oraz jedno spotkanie z dzieckiem. (22 643-78-08, 22 855-64-00)

Czas epidemii koronawirusa może być szczególnie trudny dla osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. W obecnej sytuacji dobrze jest wiedzieć, gdzie można zgłosić się pomoc.

Działania psychologa:

  • obserwacja dzieci w grupach w celu wyłonienia ewentualnych problemów poszczególnych dzieci,
  • pomoc nauczycielom, rodzicom i praca indywidualna z dzieckiem na terenie grupy w wypadku przedłużającego się okresu adaptacji do przedszkola,
  • konsultacje z wychowawcami grup, przekazanie wskazówek do pracy z dziećmi, które wykazują dysfunkcje w zakresie rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego, społecznego,
  • przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych w zakresie: przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej, rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności manualnych oraz właściwego przebiegu lateralizacji,
  • przeprowadzanie badań w zakresie przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej i funkcjonowania analizatorów,
  • kierowanie dzieci na specjalistyczne zajęcia do poradni - w ramach potrzeb poszczególnych dzieci konsultacje z logopedą, przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
  • spotkania konsultacyjne dla rodziców - wspomaganie rozwoju dzieci, radzenie sobie z trudnościami dziecka, wskazówki dotyczące funkcjonowania dziecka w rodzinie i na terenie przedszkola.