KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Porady psychologa

Specjalistyczne usługi świadczy psycholog oddelegowany do pracy w przedszkolu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 przy ul. Koncertowej 4

mgr Katarzyna Malec  wtorek 9:00 – 13:00

W czasie pandemii w razie potrzeby spotkania proszę o kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną nr 18 przy ul. Koncertowej 4

tel.  22 855 64 00; 501 768 865

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w PPP 18 zaprasza na DZIEŃ OTWARTY! Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (Zoom) w dniu 27 maja (czwartek) o godzinie 12.00. Opowiemy Państwu o tym, jak wygląda nasza praca, jakie formy terapii oferujemy dzieciom i ich rodzicom, a także omówimy...

W przedszkolu na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) udzielana jest uczęszczającym dzieciom, ich rodzicom oraz nauczyc...

Działania psychologa:

  • obserwacja dzieci w grupach w celu wyłonienia ewentualnych problemów poszczególnych dzieci,
  • pomoc nauczycielom, rodzicom i praca indywidualna z dzieckiem na terenie grupy w wypadku przedłużającego się okresu adaptacji do przedszkola,
  • konsultacje z wychowawcami grup, przekazanie wskazówek do pracy z dziećmi, które wykazują dysfunkcje w zakresie rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego, społecznego,
  • przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych w zakresie: przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej, rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności manualnych oraz właściwego przebiegu lateralizacji,
  • przeprowadzanie badań w zakresie przebiegu rozwoju procesów integracji sensorycznej i funkcjonowania analizatorów,
  • kierowanie dzieci na specjalistyczne zajęcia do poradni - w ramach potrzeb poszczególnych dzieci konsultacje z logopedą, przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
  • spotkania konsultacyjne dla rodziców - wspomaganie rozwoju dzieci, radzenie sobie z trudnościami dziecka, wskazówki dotyczące funkcjonowania dziecka w rodzinie i na terenie przedszkola.