KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU NR 401

 1. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NALEŻY UIŚCIĆ W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA, KTÓREGO OPŁATA DOTYCZY

STAWKA ŻYWIENIOWA

 • 10.00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek ),
 • 8.00 zł. (śniadanie, obiad). Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry każdego miesiąca .
 • rodzice deklarują ilość spożywanych w ciągu dnia posiłków przez ich dziecko w okresie miesiąca
 • zmiany ilości posiłków można dokonać najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

ODPISY

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia.

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Formy zgłaszania nieobecności:

 • telefonicznie – 22 641 54 05,  517 650 792
 • faksem – 22 641 54 05
 • pocztą elektroniczną – p401@edu.um.warszawa.pl
 • lub na druku "Zgłoszenie nieobecności dziecka" pozostawionym w przedszkolu"

ZWOLNIENIA

 1. Dyrektor przedszkola może w miarę posiadanych środków udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez wychowanka z posiłku, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zwolnień, o których mowa w pkt 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków w przedszkolu z pomocy społecznej.

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

 • Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie.
 • Wpłaty przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu kwot z kierownikiem gospodarczym przedszkola na:
  • rachunek bankowy 60 1030 1508 0000 0005 5033 2078