KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kierunki rozwoju

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola jest stworzenie placówki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz zapewnienie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Chcemy tworzyć placówkę, która wyposaży przedszkolaków w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające na sprostanie wymaganiom stawianym w szkole, a także rozwinie w dzieciach aktywność, otwartość i wrażliwość na otaczającą przyrodę, środowisko, w którym żyją oraz potrzeby innych.

MISJA PRZEDSZKOLA
 1. Tworzymy przedszkole przyjazne, które jest miejscem dobrej zabawy i przyjemnego spędzania czasu.
 2. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka.
 3. Stwarzamy każdemu dziecku szansę wszechstronnego rozwoju w miarę jego możliwości.
 4. Organizujemy sytuacje edukacyjne sprzyjające rozbudzaniu zainteresowania światem, ludźmi, przyrodą i zjawiskami.
 5. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 6. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę.
 7. Wspieramy i rozwijamy zdolności oraz zainteresowania dzieci.
 8. Wyrabiamy poczucie własnej wartości.
 9. Stwarzamy ofertę edukacyjną w zakresie poznawania języka obcego, kontaktu z muzyką, plastyką i dziedzictwem kultury.
 10. Stwarzamy sytuacje dające możliwość twórczej aktywności dziecka.
 11. Zapewniamy odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.
 12. Dbamy o zdrowe, smaczne i estetyczne posiłki.

W roku szkolnym 2021/2022 tematem Rocznego planu pracy przedszkola jest : 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie … - z ekologią na co dzień”

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas

Florian Plit

a celem głównym:

Uświadomienie dziecku, że wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpiemy ze środowiska

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021-22