KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Bezpieczeństwo

Dziecięcy Telefon Zaufania800 12 12 12

Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania -  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 

Niebieska Linia

ul. Korotyńskiego 13, Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

 (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii") http://www.niebieskalinia.pl

Instytucje pracujące w ramach Niebieskiej Linii:

*Poradnie pogotowia

  • prawna
  • telefoniczna
  • środowiskowa
  • mailowa

*Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

POLITYKA OCHRONY PRZED KRZYWDZENIEM DZIECI

W przedszkolu opracowana została Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Zapisy w niej zawarte określają zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące bezpieczeństwa, określają zachowania dopuszczalne i niedopuszczalne wobec dziecka, wskazują na procedury jakie należy wdrożyć w przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka w przedszkolu lub poza przedszkolem.
Powyższy dokument znajduje się na tablicy informacyjnej w Przedszkolu.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Od najmłodszych lat dzieci powinny zdawać sobie sprawę z tego, że im również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na codzienne życie.

Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem i narkotykami, prawo do wychowania w rodzinie a w przypadku rozwodu do widywania obojga rodziców, prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych oraz, że są równi wobec prawa niezależnie od koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Poniżej przyjazna, nie tylko dzieciom, wersja Konwencji o prawach dziecka. Zawiera spis wszystkich artykułów zawartych w Konwencji, dla łatwiejszego czytania i zrozumienia pogrupowanych tematycznie. Na końcu publikacji umieszczono informacje gdzie dzieci mogą szukać pomocy, gdy ich prawa są łamane.

Konwencja o prawach dziecka

Ubezpieczenie

17.09.2020

Ubezpieczenie

17.09.2020

Przedszkole nie prowadzi spraw związanych z ubezpieczeniem dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Umowa ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej jest dobro w olną umo w ą ubezpieczenia . Może być ona za w arta przez rodzicó w w ich własnym zakresie....