Zbiórka ubrań - pomoc potrzebującym rodzinom

Jedną z form niesienia pomocy jest organizowana przez Fundację Praw Dziecka akcja zbierania odzieży używanej. Bardzo często pozornie stary, nieużywany i nieprzydatny przedmiot ma wielką wartość. Może on zostać ponownie wykorzystany lub przynosić zysk, który Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych. Dołączając do naszej akcji PODAJ DALEJ  wspieramy nie tylko Podopiecznych Fundacji, ale mamy także wpływ na poprawę jakości ekologicznej naszej Ziemi.  W ten sposób dobroczynność łączy się z ekologią.

Pojemnik na dary wystawiony jest w przy wejściu do przedszkola.