Konkurs "Pamiętajmy o ogrodach"

W czwartek 21czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XIII Konkursu Przyrodniczego "Pamiętajmy o ogrodach - kwiaty polskie na stulecie odzyskania niepodległości". Nasze przedszkole od lat z powodzeniem organizuje konkurs skierowany do placówek oświatowych Ursynowa. W tym roku do konkursu przystąpiło 10 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dzielnicy Ursynów, dyrektorzy, nauczyciele i dzieci z placówek oświatowych biorących udział w konkursie.

Przybyłych gości powitała Pani Zofia Rusek - Dyrektor Przedszkola Nr 401. Następnie ze śpiewem i tańcem wystąpiły  dzieci z grupy "Sówki" i "Pingwinki" uświetniając uroczystość.  Po czym przystąpiono do ogłoszenia wyników. Nagrody i podziękowania wręczał Pan Robert Kempa - Burmistrz Dzielnicy Ursynów.

I miejsce komisja konkursowa przyznała Przedszkolu Nr 352 - serdecznie gratulujemy !

 

 

Był bal wśród kwiatów,
szukano królowej.
Lecz trudny był wybór
wśród kwiatów tysięcy.
Ten jest podobny do secesji nowej,
a tamten ma znowu uśmiech za dziecięcy

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

 

 

XIII PRZEDSZKOLNY

KONKURS PRZYRODNICZY

 

„PAMIĘTAJMY O OGRODACH -

Kwiaty polskie na stulecie odzyskania niepodległości”

 

pod Honorowym Patronatem

Burmistrza Dzielnicy Ursynów

 

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • promowanie i pielęgnowanie polskości oraz patriotyzmu;
 • upowszechnianie działań przyrodniczych w środowisku przedszkolnym;
 • kształtowanie u dzieci poczucia estetyki i czerpania radości z piękna otaczającego świata;
 • kształtowanie u dzieci zdolności obserwowania przyrody, porównywania, porządkowania, tworzenia i doświadczania;
 • pogłębianie stanu wiedzy w zakresie hodowli roślin i ochrony przyrody;
 • włączenie przedszkolnej i lokalnej społeczności do systematycznych działań na rzecz środowiska w dzielnicy (wychowankowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy);
 • promowanie środowiska lokalnego.

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany do publicznych przedszkoli i szkół na terenie Dzielnicy Ursynów.

                                                     

Warunki przystąpienia do konkursu i działania przyrodnicze:

 • przesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik Nr 1) oraz formularza – zgoda nauczyciela (Załącznik Nr 2) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 04.2018r.
 • przygotowanie działki, rabaty, klombu, alejki lub gazonów, skrzynek, donic
  na uprawy roślin;
 • prowadzenie upraw kwiatów i roślin ozdobnych, pielęgnacja i dokonywanie obserwacji;
 • dokumentowanie działań przyrodniczych dzieci czynionych na działce np. zdjęcia, rysunki, opisy;
 • wykonanie plakatu w formacie B1 o wymiarach 700 x 1000 mm z wykorzystaniem powyższej dokumentacji;
 • przekazanie plakatu Komisji konkursowej w dniu wizyty w przedszkolu/szkole;
 • powiadomienie organizatora o gotowości zaprezentowania ogrodu przed Komisją. Termin do wyboru w karcie zgłoszenia: 21 maja, 8 czerwca 2018.

Komisja konkursowa

Komisja konkursowa powołana przez organizatora, dokona przeglądu i oceny zgłoszonych przez przedszkole/szkołę ogródków oraz dokumentacji (plakatów).

 

Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę:

 • pomysłowość w uczczeniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • estetykę ogródka;
 • stan zdrowotny roślin i sposób ich oznaczenia;
 • stwarzanie dzieciom możliwości do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
  i satysfakcji z uzyskanego efektu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • przewidziane są liczne nagrody i niespodzianki
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018r. O dokładnym terminie placówka zostanie poinformowana w późniejszym czasie.

 

 

Organizator konkursu:

Przedszkole Nr 401

 1. E. Dembowskiego 9

telefon: (22) 641-54-05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

 

Koordynatorzy:                                                             Dyrektor

Magdalena Andura                                                      Zofia  Rusek

Marzena Boszko……………………………………………………………………….                                                                                                  

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu XIII

Konkursu Przyrodniczego

„Pamiętajmy o ogrodach”

………………………………………………………

             (pieczęć placówki)

 

KARTA ZGŁOSZENIA

UDZIAŁU W XIII KONKURSIE PRZYRODNICZYM

„PAMIĘTAJMY O OGRODACH"

"Kwiaty polskie na stulecie odzyskania niepodległości”

 

Tabelę proszę wypełnić drukowanymi literami

Pełna nazwa placówki:

 

Miejscowość:

 

Kod pocztowy:

Ulica:

 

Numer:

Numer kontaktowy:

 

Adres e-mail:

Termin gotowości placówki do zaprezentowania kwietnego zaułka przed Komisją (zaznaczyć właściwe):

       21 maja 2018r.

       8 czerwca 2018r.

Nauczyciele/opiekunowie odpowiedzialni za udział placówki w konkursie:

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA DYREKTORA

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie (nazwa przedszkola/szkoły) ………………………………………………………………………………………………… do udziału  w XIII Konkursie Przyrodniczym „Pamiętajmy o ogrodach” organizowanym przez Przedszkole nr 401 w Warszawie                                     przy ul. Dembowskiego 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przedszkola i publikowanie ich w środkach masowego przekazu  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U.  Nr 133, poz. 833
z późn. zm.) oraz na publikowanie plakatu wykonanego na potrzeby konkursu.

 

 

 

Warszawa, …………………………………                                                         ………………………………………………………………

         (podpis i pieczątka dyrektora)

 

 

Załącznik Nr 2  

do Regulaminu XIII

Konkursu Przyrodniczego

„Pamiętajmy o ogrodach”

 

 

………………………………………………………

             (pieczęć placówki)

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie w celach reklamowych wyłącznie na potrzeby XIII Konkursu Przyrodniczego „Pamiętajmy o ogrodach - Kwiaty polskie
na stulecie odzyskania niepodległości”

 

 

 

 

 

Warszawa, ……………………………                                                     ………………………………………………………………………

              (podpis nauczyciela)