Każdy znaczek wspiera misję

Zbieramy ostemplowane znaczki pocztowe, wycięte z koperty z półcentymetrowym marginesem. Wysyłamy je do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Na miejscu pracują świeccy wolontariusze, którzy delikatnie odklejają znaczki, segregują je na zagraniczne, krajowe i według serii, a następnie zanoszą do sklepów filatelistycznych bądź sprzedają prywatnym filatelistom. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są na potrzeby misji.

A my mamy ogromną satysfakcję, że w tak prosty sposób pomagamy potrzebującym.

Dodatkowo segregowanie znaczków jest okazją do przeliczania, klasyfikowania, poznawania nazw krajów itp.