Edukacyjna ścieżka zmysłów

15 maja 2013 r. w naszym ogrodzie odbyło się otwarcie Edukacyjnej ścieżki zmysłów, której głównym założeniem jest kształtowanie u dzieci zdolności wielozmysłowego odbierania bodźców zewnętrznych. Ścieżka dostosowana jest do możliwości fizyczno-motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Uroczystego otwarcia Edukacyjnej ścieżki zmysłów dokonali z-ca burmistrza Ursynowa Witold Kołodziejski i dyrektor Przedszkola Zofia Rusek, w obecności radnych Dzielnicy Ursynów Ewy Cygańskiej i Teresy Jurczyńskiej-Owczarek oraz dyrektorów przedszkoli i zaproszonych gości.

Wszyscy obecni na spotkaniu mieli możliwość  zapoznania się z elementami ścieżki, która składa się z  sześciu przystanków edukacyjnych o nazwach: „”Widzę”, „Czuję”, „ Słyszę”, „Dotykam”, „Smakuję”, i „Równowaga”.  
Burmistrz Witold Kołodziejski  osobiście sprawdził działanie zróżnicowanych faktur na zmysł dotyku i zapoznał się z pozostałymi możliwościami ścieżki stymulującymi zmysły. Inni uczestnicy zabawy również pokonywali trasę i doświadczali subtelności zapachów i smaków oraz różnych bodźców zewnętrznych, zaakcentowanych na ścieżce.

Otwarta ścieżka zmysłów cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Na każdym przystanku dzieci mają możliwość  patrzenia na otaczającą przyrodę,  słuchania jej, wąchania, dotykania, smakowania, a przy tym kształtowania prawidłowej postawy.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu władz dzielnicy i rodziców naszego przedszkola, a także dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej placówki.

Przecięcie wstęgi

Równoważnię wypróbowała radna Dzielnicy Ursynów - Pani Teresa Jurczyńska-Owczarek

 

"Ścieżka zmysłów" cieszy się nieustannym zainteresowaniem naszych przedszkolaków.