Wyróżnia nas

 • Zaangażowany, twórczy i kreatywny nauczyciel,
 • konsekwencja w działaniu i dążeniu do celu,
 • przyjazny system praw i obowiązków,
 • satysfakcja z wykonywanej pracy,
 • dbałość o rozwój każdego wychowanka,
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do zabawy i pracy,
 • dążenie do podwyższania jakości pracy.

Dodatkowo:

 • "SIELSKI ZAUŁEK" [więcej]
 • "KĄCIK LUDOWY" [więcej]
 • "PRZYJAZNY OGRÓD" [więcej]
 • "EDUKACYJNA ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW"[więcej]
 • "OTWARTOŚĆ NA ŚRODOWISKO" [więcej]
 • "WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA, WĘDRUJĄCA BIBLIOTEKA" [więcej]
 • "KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE" [więcej]
 • "ZBIÓRKA UBRAŃ - POMOC POTRZEBUJĄCYM RODZINOM" [więcej]
 • "ZBIÓRKA MAKULATURY I BUTELEK PET - POMOC BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM" [więcej]