Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Wiewiórki

III TYDZIEŃ listopada 2019

 „Piękna nasza Polska cała... Wielkopolska”

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

Zapoznanie wychowanków z regionem Wielkopolski, stolicą – Poznaniem, (mapa Polski) jego charakterystycznymi zabytkami np.: Stare Miasto – Wieża z koziołkami, charakterystycznymi potrawami: potrawy z ziemniaków: baba ziemniaczana; rogale Marcińskie i inne

Wykonanie wspólnie gazetki tematycznej w sali grupy;

Poznanie historii poznańskich koziołków – wybrana legenda

Poznanie ludowego stroju wielkopolskiego

Wysłuchanie bajek o „Koźlatkach” oraz „Kozucha kłamczucha”

Zabawy z językiem angielskim

Rozwijanie sprawności ruchowej

Zabawy ruchowe z chustą animacyjną

Zabawy ruchowe z elementami skoku i podskoku z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego

Zabawy z instrumentami perkusyjnymi

Umuzykalnienie

Poznanie krótkich przyśpiewek ludowych, tańców: wiwat, przodek, kłaniany, weksel;

Zajęcia matematyczne

„Na zagonku ziemniaczanym” umiejętne przeliczanie wybranych elementów

Zajęcia plastyczne

Wykonanie kukiełki – stworka z ziemniaka połączone z elementami papierowymi, cekinami, kolorowymi pinezkami

Zabawy na świeżym powietrzu

Systematyczny pobyt w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja zmieniającego się najbliższego otoczenia przyrodniczego.

Zabawy integracyjne zgodne z zasadami obowiązujących na terenie ogrodu przedszkolnego.

 

 IV TYDZIEŃ listopada 2019

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje”

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

„Latawiec” – wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,

„Jak wygląda wiatr?” – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa na temat utworu, wyszukiwanie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule; nazywanie pojazdów i przedmiotów wprawianych w ruch przez wiatr

Zabawy z językiem angielskim

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Psotny wietrzyk” – zabawa ruchowa w ogrodzie; różnicowanie własnego ruchu w zależności od siły wiatru

„Prawy do lewego” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych według P. Dennisona, ćwiczenia koordynacji półkul mózgowych

Balonik” – zabawa ruchowa

Umuzykalnienie

„Wietrznie” – zabawa ortofoniczna; wyrazy dźwiękonaśladowcze imitujące odgłosy wiatru (świstanie, gwizdanie itp.)

„Latawce” – zabawa muzyczno-ruchowa

„Wiatr jesienny” – nauka piosenki

Zajęcia matematyczne

„Jaki? Taki!” – zabawa dydaktyczna; różnicowanie przedmiotów, posługiwanie się określeniami dotyczącymi podobieństwa przedmiotów: taki sam, dokładnie taki sam, taki jak..., podobny do...

Zajęcia plastyczne

„Latawce” – poznanie budowy latawca

„Mali konstruktorzy” – praca plastyczno-konstrukcyjna – wykonanie i ozdabianie latawca; doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie kreatywnego myślenia, zapoznanie dzieci z zasadą działania latawca

 „Obłoczki” – praca plastyczna; malowanie metodą stempelkowania gąbką i białą farbą na ciemnym tle, wykorzystanie niecodziennych narzędzi do pracy plastycznej

Zabawy na świeżym powietrzu

„Leć wysoko” – zabawa badawcza – próby aerodynamiczne latawca w ogrodzie przedszkolnym

„Z głową w chmurach” – zajęcia w ogródku przedszkolnym; wzbudzanie w dzieciach zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, rozbudzanie wyobraźni

Systematyczny pobyt w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja zmieniającego się najbliższego otoczenia przyrodniczego.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W LISTOPADZIE

Zwroty używane przez nauczyciela

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Hello, how are you today?

How’s the weather?

It’s (sunny, rainy, cloudy, snowy) today

Now let’s wave goodbye

Good morning/Good afternoon

Show me… 

Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

Nauka słów związanych z jesienią: chestnut, tree, branch, mushroom, acorns, leaf, squirrel

Nauka słów związanych z akcesoriami jesiennymi: umbrella, scarf, coat

Książki, które czytamy

"Little Red Riding Hood"

"The monkey with a bright blue bottom"

"How to train your dragon"

"Ice age"

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“All the leaves are falling down“

“Hello, hello” – new

“Family Song for Kids”

“Family song (Finger Family Collection)”

“Let’s go to the zoo”

“The Balloon Song”

“How’s the weather?”

I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

“Hello”

“How are you today”

“Bye-bye Goodbye”

“If you are happy”

“Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

“One little finger”

 Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com, https://www.elflearning.jp