Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Wiewiórki

 III TYDZIEŃ września 2019

„Warszawa Stolicą czystości”

 

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

Przygotowanie z wychowankami gazetki tematycznej z wybranych materiałów – pocztówki, plansze, ilustracje)

Wysłuchanie wybranych legend warszawskich, rozmowa tematyczna, analiza tekstu, ilustracji

Oglądanie filmu edukacyjnego „Spacer po Warszawie”

Zabawy z językiem angielskim

Rozwijanie sprawności ruchowej

Zabawy z wykorzystaniem ścieżki zmysłów – ogród przedszkolny

„Spacer po Barbakanie” – ćwiczenie równowagi, przejście po wyznaczonej linii

„Wchodzimy na wieżę” – przechodzenie po drabince, ćwiczenie stóp, koordynacji ruchowej

Umuzykalnienie

Słuchanie piosenek o Warszawie

Próby taneczne – nauka kroku polki, ćwiczenie kroku dostawnego

Zajęcia matematyczne

„Która godzina na zamkowym zegarze?” próby określenia przy pomocy tarczy zegara wybranej godziny, rozpoznawanie cyfr

Zajęcia plastyczne

„Zamek Królewski…” malowanie farbami, próba przedstawienia własnej wersji budowli

Zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy graficzne w ogrodzie rysowanie na różnej powierzchni: piasek, ziemia, kostka, tablica – wzorów budynków charakterystycznych dla miasta Warszawy, wykorzystanie materiału przyrodniczego ( szyszki, żołędzie, igły świerkowe, liście) do uzupełniania collage

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM WE WRZEŚNIU

Zwroty używane przez nauczyciela

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

What’s your name? 

My name is…

Hello, how are you today?

How do you do?

How’s the weather?

It’s (sunny, rainy, cloudy) today

Now let’s wave goodbye

Good morning/Good afternoon

Do you like balloons? I do!

 

Wprowadzane słownictwo

I’m good/ great/ wonderful/ I’m not so good

 

Utrwalenie poznanego słownictwa

I`m happy/ sad/ hungry/ angry/ sleepy/ scared/ tired – utrwalenie poznanego słownictwa

Eyes, ears, nose, mouth, head, shoulders, knees, toes, arms, legs, chin, finger, foot – utrwalenie poznanego słownictwa

Yellow, green, red, blue, black, pink, white – utrwalenie poznanych kolorów

Jump like kangaroos/ swing like monkeys/ waddle like penguins/ slither like snakes/ swim like polar bears/ stomp like elephants/ dance like the animals do – utrwalenie poznanego słownictwa

Sister, brother, grandma, grandpa, baby, family, mommy, daddy – utrwalenie poznanego słownictwa

 

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“Hello, hello” – new

“Family Song for Kids”

“Family song (Finger Family Collection)

“Let’s go to the zoo”

“The Balloon Song”

“How’s the weather?”

I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

“Hello”

“How are you today”

“Bye-bye Goodbye”

“If you are happy”

“Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

“One little finger”

 Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com, https://www.elflearning.jp