Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Wiewiórki

Kwiecień II TYDZIEŃ 

 

ychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

  

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

„Ptasie opowieści” – wysłuchanie wiersza A. Giełczyńskiej i rozmowa inspirowana jego treścią

„Gdzie kto mieszka?” – poznanie niektórych ptaków i ich gniazd (jaskółka, bocian, szpak), porównanie materiałów, konstrukcji, poznanie mieszkańców

„Lekki jak piórko” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Szukamy swojego gniazda” – zabawa ruchowa

„Spłoszone ptaszki” – zabawa ruchowa przy muzyce

„Każde zwierzę co ma pierze” – zabawa ruchowa rozwijająca refleks i spostrzegawczość

 

Umuzykalnienie

„Kukułeczka” – nauka piosenki

„Ptasi taniec” – zabawa ruchowa z piórkami przy muzyce

 

Zajęcia matematyczne

„Koło i owal” – zwrócenie uwagi na różne kształty, odróżnianie ich

 

Zajęcia plastyczne

„Ptaszek” – składanie papierowego ptaszka z „Wycinanek- składanek”, próby aerodynamiczne w sali lub w ogrodzie

 

Zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy na świeżym powietrzu z użyciem sprzętu zgromadzonego w ogrodzie przedszkolnym

„Nauka latania” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych w przedszkolnym ogrodzie – wzmocnienie kondycji i sprawności ruchowej wychowanków.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W KWIETNIU

Zwroty używane przez nauczyciela

Stomp like elephants

Jump like kangaroos

Swing like monkeys

Waddle like penguins

Slither like snakes

Swim like polar bears

Dance like the animals do

Do you like balloons? I do!

This is my balloon

Up it goes

Pull it down

How’s the weather?

Let’s look outside

It’s (sunny, rainy, cloudy, snowy) today

Wprowadzone słownictwo

Elephants, kangaroos

Swing, monkeys

Waddle, penguins

Slither, snakes

Swim, polar bears

Dance, animals

Black, pink, white balloon

Weather: sunny, rainy, cloudy, snowy

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“Let’s go to the zoo”

“The Balloon Song”

“How’s the weather?”

“I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

"Hello, hello”

"How are you today”

"Bye-bye Goodbye”

"If you are happy”

"Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com