Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Wiewiórki

Grudzień III i IV TYDZIEŃ

Choinka prababci”

Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka…”

Przy wigilijnym stole”

 

Zajęcia kształtujące mowę i myślenie

Choinka prababci” – rozmowa kierowana, oglądanie dawnych ozdób choinkowych, stosowanie określeń: wysoko, nisko

W co ubierzemy choinkę?” – pokaz połączony z ćwiczeniem graficznym

Na złotym dywanie” – słuchanie wiersza D. Gellner, nauka wiersza na pamięć, dostrzeganie w utworze elementów humorystycznych

Przy wigilijnym stole” – historyjka obrazkowa, wypowiadanie się na temat obrazków, próby samodzielnego ustalania kolejności zdarzeń

Nauka wiersza dla Mikołaja „Choinka”

 

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Zabawy ruchowe tematyczne

Świąteczne figurki” – zabawa ruchowa przy muzyce

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Umuzykalnienie

Słuchanie kolęd i piosenek o tematyce świątecznej

Świąteczne światełka” – zabawa twórcza przy muzyce, rozwijanie wyobraźni twórczej, reagowanie na zmiany sygnału wzrokowego i słownego oraz dynamikę i tempo muzyki

,,W gościnie u Mikołaja” i „Gwiazdeczki” – zabawa metodą pedagogiki zabawy, integracja grupy i wykonywanie poleceń

Kolędowanie przy choince, próby samodzielnego formułowania życzeń świątecznych

 

Zajęcia matematyczne

,,Prezenty od Mikołaja” – zabawa matematyczna, ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów ze względu na rodzaj

,,Co do czego pasuje?” – zapoznanie z niektórymi tradycjami i zwyczajami świątecznymi, rozwijanie umiejętności różnicowania obiektów

 

Zajęcia plastyczne

Pawie oczko” – wykonanie ozdoby na choinkę, łączenie kolorowych kół lub innej ozdoby: łańcucha, dzwoneczka, aniołka

Świąteczny stroik” – praca techniczna według wzoru, ozdabianie jabłka dostępnymi elementami dekoracyjnymi

Ozdabianie choinki i sali elementami świątecznymi

 

Zabawy na świeżym powietrzu

Systematyczny pobyt w ogrodzie, spacery okolicznościowe, obserwacja najbliższego otoczenia przyrodniczego np.: drzewa i krzewy w szronie.

 

Grudzień - I tydzień

"Czekamy na Mikołaja i Choinkę"

Kształtowanie mowy i myślenia

„Prezent dla Świętego Mikołaja” – wiersz D. Gellner – ukazanie mikołajkowej tradycji. Wdrażanie do uważnego słuchania. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Świętego Mikołaja.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem – a może nasz gość przyniesie worek z niespodzianką?

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia matematyczne

„Prezenty od Mikołaja” – porównywanie liczebności utworzonych zbiorów: lalki, samochody, klocki, misie. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi. Ćwiczenie spostrzegawczości.

Zabawy ruchowe

„Mikołaj” – zabawa ruchowo- naśladowcza

„Dźwigamy worki z prezentami” – zabawa ruchowa, ćwiczenie dużych grup mięśniowych

„Kto dalej rzuci?” – zabawa z elementami celowania

Umuzykalnienie

„Mikołaj” – nauka piosenki

Zajęcia plastyczne

„Uśmiechnięty Mikołaj” – malowanie farbami sylwety twarzy Mikołaja – dobieranie odpowiednich kolorów, doklejanie brody z waty kosmetycznej. Wdrażanie do dbania o ład i porządek w miejscu swojej pracy. Wystawka prac.

Zabawy na świeżym powietrzu

Rozwijanie umiejętności właściwego doboru ubrań i samodzielnego nakładania ich, obserwacja ostatnich dni listopadowych

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W GRUDNIU

Zwroty używane przez nauczyciela

I wear a hat/ scarf

These are my buttons

I’m a little snowman

It’s cold

Merry Christmas

Happy Holidays

What’s this?

What colour is…?

Please tidy up

Thank you

Point your finger up

Point your finger down

Look at me

Put it on your…

Now let’s wave goodbye

Good morning/Good afternoon

Wprowadzane słownictwo

Christmas tree

Hello Reindeer/Snowman/Santa

Goodbye Snowman/Reindeer/ Santa

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

I`m happy/ sad/ hungry/ angry/ sleepy/ scared – utrwalenie poznanego słownictwa

Eyes, ears, nose, mouth, paws, head, shoulders, knees, toes, arms, legs – utrwalenie poznanego słownictwa

Car, slow down, go, stop – utrwalenie poznanego słownictwa

Yellow, green, red – utrwalenie poznanych kolorów

Blue – wprowadzenie nowego koloru

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

„Hello hello”

„How are you today”

“Bye-bye Goodbye”

„If you are happy”

„Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com,