Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Tygryski

STYCZEŃ

 

Tydzień III – Hop, hop na śniegu!

 

Kształtowanie mowy i myślenia

„Śnieg!” – uważne słuchanie opowiadania nauczyciela, rozmowa kierowana dotycząca zabaw na śniegu, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu, formułowanie odpowiedzi na pytania „Dlaczego zimą trzeba się ciepło ubierać?”, wdrażanie do respektowania zasad grupowych.

„Biały jak…” – zabawa językowa, wyszukiwanie i nazywanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów w białym kolorze, stworzenie metaplanu z odpowiedziami dzieci, rozwijanie mowy i myślenia.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Liczymy kule” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem „śniegowych kul” wykonanych z gazet, tworzenie zbiorów według podanego kryterium.

„Pani Zima rozkazuje” – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność liczenia.

„Guziki dla bałwanka” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie i przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie pojęć (mniej, więcej, tyle samo).

 

Umuzykalnienie

„Śnieżne zabawy” – zajęcia muzyczne („Gramy na gazecie” – zabawa naśladowcza do zimowej muzyki, zabawa ilustracyjna do piosenki „Tupu, tup po śniegu”, „Zimowy łańcuszek dźwięków” ─ zabawa rytmiczna z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych), uwrażliwienie na zmiany tempa i barwy instrumentów, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i naśladowczych, wyzwalanie twórczej aktywności przy muzyce.

Utrwalanie piosenek i tańców z rytmiki.

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Śniegowa kula” – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni. „Rzuty śnieżkami” – zabawa bieżna. „Skoki narciarskie” – zabawa z elementami podskoku. „Zaprzęg” – zabawa ruchowa z unoszeniem kolan. „Lodowe figurki” – zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na przerwę w muzyce. „Zabawy śniegową kulą” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazety. „Podaj śnieżkę” – zabawa ruchowa z elementem skłonu i skrętu tułowia.

 

Zajęcia plastyczne

„Kolorowe śnieżynki” – praca plastyczna wykonana technikami mieszanymi, rysowanie po śladzie śnieżynek, pokrywanie kartki rozwodnioną farbą.

 

Tydzień IV – Poznajemy regiony Polski – Góry (koncepcja pracy przedszkola)

 

Kształtowanie mowy i myślenia

„Poznajemy regiony Polski – Góry” – rozmowa kierowana na podstawie filmu edukacyjnego, zapoznanie dzieci z legendami, strojami ludowymi, kuchnią, zwyczajami, gwarą, sztuką ludową, znanymi obiektami, przyrodą itd.

„Nasz górski, nietypowy projekt” – zabawa rozwijająca kreatywność, układanie postaci, rzeczy z białych papierowych kół i przedmiotów codziennego użytku w oparciu o obejrzany film, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat oraz współpracy i współdziałania w zespole.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Pary” – zabawa matematyczna, wyszukiwanie osób z taką samą figurą liczbową/ kształtem/ kolorem.

„Bingo” – gra logiczna, doskonalenie umiejętności liczenia i spostrzegawczości wzrokowej.

 

Umuzykalnienie

„Ptaki w górach” – zajęcia muzyczne (zabawa rytmiczna z krążkami gimnastycznymi „Karmniki dla ptaków”, zabawa ilustracyjna z podziałem na role do piosenki „Gawron”, zabawa inhibicyjno-incytacyjna z chustkami szyfonowymi „Sanna”), uwrażliwienie na zmiany tempa i barwy instrumentów, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i naśladowczych, wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej przy muzyce.

Nauka tańca góralskiego.

Utrwalanie piosenek i tańców z rytmiki.

29.01. – „Góralska hora” – koncert muzyczny.

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Toczymy kulę” – zabawa z elementem czworakowania i z kulkami z papieru. „Przenosimy śniegowe kule” – zabawa z papierowymi kulkami wzmacniająca duże grupy mięśni. „Rzuć śnieżką” – zabawa z elementami rzutu. „Przerzuć śnieżkę” – zabawa z elementem rzutu i drążkami gimnastycznymi. „Zimowe skoki” – zabawa skoczna. „Ptaszki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa z obręczami i bębenkiem.

 

Zajęcia plastyczne

31.01. – Bal karnawałowy.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W STYCZNIU

 

1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Show me…

Where’s…?

 

2. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z zimą: snowman, snowball, snowflake, sledge, ski,

- nauka słów związanych z zimowymi ubraniami: hat, scarf, jumper, coat, boots

- gry i zabawy ruchowe utrwalające poznany materiał leksykalny

 

3. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- I’m a little snowman

- Little snowflake

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

m.in piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com