Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Tygryski

LISTOPAD

 

  Tydzień II – Każdy ma swój dom

 

Kształtowanie mowy i myślenia

11.11. – Święto Niepodległości

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Ukryte zabawki” – zabawa matematyczna, kształtowanie orientacji przestrzennej w położeniu i na kartce, określanie miejsca położenia przedmiotów, stosowanie pojęć.

„Budujemy dom" – zabawa matematyczna z klockami Dienesa, budowanie domów pod dyktando nauczyciela, przeliczanie klocków, różnicowanie figur i kolorów.

Umuzykalnienie

„Wiewióreczka w dziupli swej” – zajęcia muzyczne (zabawa ruchowo-naśladowcza z klawesami i hula-hop „Domki różnych zwierząt”, zabawa rytmiczna „Kasztanowe rytmy”, zabawa ilustracyjna przy piosence „Piosenka o zimowym śnie”), uwrażliwienie na zmiany tempa i artykulacji, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i naśladowczych, rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnały.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Zabawki Zosi mają swój dom” – improwizowanie ruchem treści opowiadania A. Jarząbek. „Wróbelki” – zabawa naśladowcza z ćwiczeniami ortofonicznymi. „Skradamy się do lisiej norki” – zabawa z czworakowaniem i wspinaniem się na palce. „Jeże na spacerze” – zabawa naśladowcza z grzechotkami. „Małe wiewiórki” – zabawa z podskakiwaniem. „Niedźwiadki już śpią” – zabawa relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe.

Zajęcia plastyczne

„Najpiękniejszy domek” – praca plastyczna inspirowana treścią opowiadania J. Śniarowskiej „Najpiękniejszy dom”, przyklejanie w odpowiednim miejscu wyciętych figur geometrycznych, utrwalanie nazw figur i kolorów, dbanie o zachowanie kompozycji pracy.

 

Tydzień III – Kiedy babcia była mała...

 

Kształtowanie mowy i myślenia

„Kiedy babcia była mała” – uważne słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej podczas teatrzyku nauczyciela, omówienie podobieństw i różnic w zabawach kiedyś i dziś, rozwijanie pamięci słuchowej, formułowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela, wdrażanie do respektowania zasad grupowych, rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków.

„Dawne zabawy” – prezentacja multimedialna, oglądanie dawnych zabawek, przedmiotów do zabawy i starych zdjęć, dostrzeganie różnic i podobieństw kiedyś i dziś.

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Od najmniejszego” – zabawa matematyczna, ustawianie po trzy przedmioty w rzędzie od najmniejszego do największego.

Ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium.

„Przeciwieństwa” – zabawa dydaktyczno-naśladowcza, samodzielne łączenie w pary, dostrzeganie różnic i podobieństw.

Umuzykalnienie

„Kiedy babcia była mała...” – zajęcia muzyczne (zabawa orientacyjno-porządkowa z trójkątem „Fotografie”, zabawa ruchowa do utworu F. Chopina „Taniec mojej prababci”, zabawa ilustracyjna z chustkami szyfonowymi przy piosence „Praczki”), uwrażliwienie na zmiany tempa i artykulacji, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i naśladowczych, rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na sygnały.

Utrwalanie piosenek i tańców z rytmiki.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Tor przeszkód” – zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Zajęcia plastyczne

„Pluszowy miś babci i mój” – praca plastyczna z elementami techniki origami, przyklejanie w odpowiednim miejscu kół, dorysowanie brakujących elementów.

 

Poznajemy regiony Polski – Wielkopolska (koncepcja pracy przedszkola) – zapoznanie dzieci z: legendami, strojami ludowymi, kuchnią, zwyczajami, gwarą, sztuką ludową, znanymi obiektami, przyrodą itd.

 

Tydzień IV – Czy to prawda, czy to bajka?

 

Kształtowanie mowy i myślenia

Śpiąca królewna” – uważne słuchanie wybranej adaptacji baśni, rozmowa kierowana na temat treści i bohaterów baśni, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.

Czy wiesz, o kim mówię?” – zagadki obrazkowo-słuchowe, ćwiczenie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności łączenia obrazu z opisem słownym.

Moja ulubiona bajka” – zabawa słowna metodą niedokończonych zdań, określanie własnych upodobań, wdrażanie do akceptowania upodobań innych osób.

Kształtowanie pojęć matematycznych

Liczymy dukaty” – zabawa matematyczna z przeliczaniem.

Która wieża wyższa?” – zabawa konstrukcyjna w parach, ustawianie wież z klocków i porównywanie ich wysokości, rozwijanie umiejętności szacowania.

Umuzykalnienie

Czy to prawda, czy to bajka?” – zajęcia muzyczne („Spacer krasnoludków” – zabawa ilustracyjna przy piosence, „Szeleści, bębni, dzwoni” – zabawa słuchowo-ruchowa, rozpoznawanie instrumentów po dźwięku, „Tyle, ile” – zabawa rytmiczna z trójkątem, „Bajka iskierki” – zabawa słuchowo-relaksacyjna, nauka prostego układu tanecznego), uwrażliwienie na barwę dźwięku i zmiany tempa, rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej, doskonalenie umiejętności wokalnych.

Utrwalanie piosenek i tańców z rytmiki.

Rozwijanie sprawności ruchowej

Slalomem do celu” – zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód. „Wąska dróżka” – zabawa równoważna. „Wyścig rycerzy” – zabawa z elementem czworakowania. „Koronowane głowy” – zabawa ruchowa z woreczkami. „Rycerze na koniach” – zabawa w parach z obręczami. „Rycerze na koniach” – zabawa naśladowcza z laskami gimnastycznymi.

Zajęcia plastyczne

Bajkowy smok” – praca plastyczna, malowanie dłonią, domalowanie pędzlem brakujących elementów.

 

25.11. – Światowy Dzień Pluszowego Misia.

 

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W LISTOPADZIE

 

1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Show me…

 

2. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat,

- nauka wyrażania emocji: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry

- nauka części ciała: head, nose, eyes, ears

 

3. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- The wheels on the bus

- If You happy and you know it

- Head and shoulders

- My teddy bear has…

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć m.in piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com