Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Tygryski

WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ III – LUBIĘ BAWIĆ SIĘ W PRZEDSZKOLU

 

Kształtowanie mowy i myślenia

„Przyjaciel” – uważne słuchanie opowiadania W. Widłaka, formułowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela, wdrażanie do respektowania zasad grupowych – podnoszenie ręki, siedzenie w kręgu w siadzie skrzyżnym, czekanie na swoją kolej, reagowanie na polecenia słowne.

„Do czego to służy?” – zabawa słowna, rozwijanie mowy czynnej i biernej oraz wyobraźni.

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Zabawki na półkach” – zabawa matematyczna, kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez naklejanie ilustracji według instrukcji nauczyciela (ustalenie miejsca przedmiotów w przestrzeni, określanie i rozróżnianie kierunków, stosowanie pojęć), przeliczanie ich.

Umuzykalnienie

„Lubię bawić się w przedszkolu” – zajęcia muzyczne (zabawa słuchowo-ruchowa z bębenkiem „Słuchaj, jak bębenek gra!”, zabawa muzyczno-plastyczna przy piosence „Misia narysuję wam”, zabawa rytmiczno-ilustracyjna przy piosence „Jestem zuch”, wyzwalanie aktywności ruchowej przy muzyce, rozwijanie umiejętności wokalnych i naśladowczych).

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Chodzi pajac” – zabawa ruchowa z elementem równoważnym, z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych.

„Zrośnięci” – zabawa bieżna w parach.

„Bąk” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych.

„Berek-żuczek” – zabawa bieżna z elementami naśladowania.

Zajęcia plastyczne

„Kolorowa piłka” – praca plastyczna, rysowanie kredkami kolistych kształtów od zaznaczonego punktu, zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki i poprawne nazywanie kolorów.

 

"Polska na mapie" (koncepcja pracy przedszkola) – przeprowadzenie zajęć rozpoczynających omawianie danego tematu; wprowadzenie postaci Pyzy jako przewodnika po regionach Polski; zapoznanie dzieci z mapą, wyjaśnienie legendy, wskazanie Warszawy i Wisły na mapie, prezentacja symboli narodowych.