Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Sówki

Październik III tydzień „Czy jemy zdrowo ?"

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Przeprowadzenia doświadczenia „Latający balon” - porównanie do ludzkiego żołądka; uświadomienie dzieciom znaczenia zjedzenia śniadania; prawidłowej ilości pokarmu dla funkcjonowania człowieka. Obejrzenie teatrzyku „Petronelkę boli brzuszek” - wyciąganie wniosków na temat przyczyn bólu; wspólnie ustalenie zasad zdrowego odżywiania.

Sportowe przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe - projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych 

"Piramida zdrowia" – omówienie budowy piramidy; nazywanie poszczególnych produktów i ich miejsca w piramidzie – prawidłowe stosowanie określeń: na górze, na dole , w środku; przeliczanie pięter piramidy; poprawne stosowanie liczebników porządkowych.

Teatrzyk "Bajka do zjedzenia" - obejrzenia przedstawienia; wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spektaklu.

Środa

Wycieczka do Wilanowa – udział w lekcji muzealnej „Wizyta u króla” - zwiedzanie królewskich apartamentów; poznanie znaczących zabytków stolicy; kształtowanie kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Czwartek

Taniec – rozwijanie sprawności ruchowej, poczucia rytmu; doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce.

Kształtowanie mowy i myślenia

„ Witaminy” – wysłuchanie wiersza K. Gruszczyński, wypowiedzi nt. treści wiersza; skojarzenia do hasła „Zdrowe żywienie”

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

 „Zabawa dydaktyczna " Jadłospis na dobry humor"- klasyfikowanie produktów żywnościowych na ,,zdrowe i ,,niezdrowe". Układanie zdrowych jadłospisów.

Zajęcia plastyczne

„Zdrowy posiłek” - wycinanie, naklejanie, komponowanie. Sprzątanie po skończonej pracy, omówienie prac.

 

Październik II tydzień „Witaminy w ogrodzie warzywnym"

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Uważne słuchanie wiersza "Król Lul i warzywa" M. Strzałkowskiej – uzupełnianie brakujących rymów nazwami warzyw; rozpoznawanie i nazywanie popularnych warzyw.

Sportowe przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe - projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych 

"Znikające warzywa" - zabawa matematyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Rozumienie pojęcia zbioru; sprawne przeliczanie liczby elementów zbioru.

Umuzykalnianie

Nauka słów i melodii piosenki „Jarzynowy wóz” – zabawa ilustracyjna przy piosence

Środa

Umuzykalnianie

„Jarzynowy wóz” - zabawa muzyczno - ruchowa przy piosence z wykorzystaniem gestodźwięków i instrumentów perkusyjnych.

Zajęcia plastyczne

„Moje ulubione warzywo” – lepienie z plasteliny; ćwiczenie motoryki małej, odtworzenie kolorów, kształtów itp.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Kopanie ziemniaków” – ćwiczenia gimnastyczne – zestaw LVI wg K. Wlaźnik. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Warzywa” – rozwiązywanie zagadek; wskazanie nadziemnych i podziemnych części warzyw oraz części jadalnych

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

 „Kiszenie kapusty” – rozmowa na temat przetworów z warzyw na zimę inspirowana piosenką

Zajęcia kulinarne

„Kiszenie kapusty” przygotowanie, szatkowanie, ubijanie. Dbanie o higienę oraz bezpieczeństwo podczas prac kuchennych.

 

Październik I tydzień „Witaminy w sadzie"

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Uważne słuchanie opowiadania "W sadzie"- zapoznanie dzieci z pracą sadowników; nazywanie owoców i drzew owocowych; podział na owoce krajowe i egzotyczne.

Sportowe przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe - projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych 

"Kto powie" - zabawa matematyczna z wykorzystaniem wiersza M. Czerkawskiej. Liczenie owoców, stosowanie określań: najmniej, najwięcej, tyle samo.

Umuzykalnianie

Nauka piosenki „Pac gruszka do fartuszka”; ilustrowanie ruchem treści piosenki.

Środa

Umuzykalnianie

„Pac gruszka do fartuszka” - zabawa taneczna przy piosence.

Zajęcia plastyczne

„Sad” – wykonanie makiety sadu poprzez łączenie różnych technik plastycznych; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Zabawy w sadzie” – ćwiczenia gimnastyczne - zestaw XX wg K. Wlaźnik

Kształtowanie mowy i myślenia

Zabawa badawcza "Jaki to owoc ?" - rozpoznawanie dotykiem znanych owoców, określanie ich cech: okrągły, mały - duży, twardy-miękki

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Spotkanie z kucharką - Panią Marzeną - rozmowa na temat przetworów z owoców na zimę.

Zajęcia kulinarne

Przygotowanie smakołyków na zimę; smażenie jabłek, suszenie jabłek. Dbanie o higienę oraz bezpieczeństwo podczas prac kuchennych. Przygotowanie etykiet na słoiki z przetworami.