Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Sówki

Luty 4 tydzień „Szybko rosnę, dużo wiem”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy

„Kiedy rosnę” – wysłuchanie wiersza R. Przymusa, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w ludzkim ciele, wypowiedzi dzieci po obejrzeniu zdjęć. „A ja rosnę!” – praca z Książką.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Zwinny jak lampart, silny jak słoń” – zabawy zręcznościowe w Sali.

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zabawy badawcze – posługiwanie się pojęciami: mały – duży, krótki – długi, wysoki – niski, zapoznanie z narzędziami pomiarowymi, mierzenie za pomocą sznurka.

Umuzykalnianie

„Duży czy mały” – nauka tekstu piosenki, zabawa inscenizacyjna do utworu.

 

Środa

Umuzykalnianie

„Duży czy mały” – utrwalenie piosenki, wprowadzenie pojęcia dźwięku wysokiego i niskiego w muzyce.

Zajęcia plastyczne

„Przeciwieństwa” – wykorzystywanie różnego rodzaju materiału do pracy, porównywanie struktur.

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Sportowe przedszkole – zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe – projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

Kształtowanie mowy

„Kiedy będę duży” – wcielanie się w rolę dziennikarza, nagrywanie krótkich opowieści, praca w zespole. W trakcie wywiadu rozmowa na temat zainteresowań dzieci, zachęcanie ich do zaprezentowania się przed grupą.

 

Piątek

Kształtowanie mowy

„Berek” – słuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej, rozmowa na jego temat, ocena i odczytywanie emocji bohaterów. „Wiosenny spacer” – budowanie poprawnych zdań w czasie opowiadania treści obrazków.

Zajęcia plastyczne

„Wyścig Zachariasza z Karolkiem” – przygotowanie gry planszowej z fabułą.

Luty 3 tydzień  „ Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Wysłuchanie wiersza J. Brzechwy pt. ,,Kwoka” – kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na temat tekstu literackiego; ocena postawy bohaterów; burza mózgów – co to znaczy dobre wychowanie, w jakich miejscach obowiązują zasady dobrego zachowania; czemu służy znajomość savoir-vivru i jakie korzyści wynikają ze znajomości jego zasad; jak są oceniani i postrzegani ludzie dobrze wychowani i ci, co nie respektują tych zasad. Wyjaśnienie pojęcia savoir-vivre.

Ćwiczenia gimnastyczne

Sesja ruchowa z elementami metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - kształtowanie orientacji w schemacie ciała

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Nakrywam do stołu” –  doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określania miejsca położenia (nad, obok, pod, lewa, prawa strona), wielkości przedmiotów (mały, duży, średni); zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivru przy stole - scenki dramowe.

Umuzykalnianie

Dobre zwyczaje” muz. Wł. Szpilman, sł. Cz. Janczarski – słuchanie piosenki; nauka tekstu.

Środa

Umuzykalnianie

Dobre zwyczaje” muz. Wł. Szpilman, sł. Cz. Janczarski – improwizacja ruchowa do piosenki

Zajęcia plastyczne

Nakrywam do stołu” - projektowanie obrusu, stemplowanie, odrysowanie, wycinanie, naklejanie. Sprzątanie po skończonej pracy.

Czwartek

Kształtowanie mowy i myślenia

Słuchanie opowiadania „Rybka" – M. Musierowicz – wyciąganie myśli przewodniej utworu, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się w domu, w stosunku do osób starszych, przestrzeganie prawa rodziny do spokoju w czasie odpoczynku.

Ćwiczenia gimnastyczne

Sportowe przedszkole – zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe – projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Słuchanie fragmentów książki G. Kasdepke BON CZY TON savoir-vivre dla dzieci- zabawy dramowe

Zajęcia plastyczne

Ilustracja” – malowanie farbami inspirowane jednym z wysłuchanych opowiadań


 

 

Luty 2 tydzień „Nie chcemy chorować, chcemy być zdrowi !”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Wypowiedzi dzieci na temat bakterii, wirusów; okoliczności, w których stykamy się z zarazkami; sposobów ochrony przed chorobami. „Nic strasznego” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”.

„Jak przenoszą się bakterie?” – doświadczenie z wykorzystaniem kleju brokatowego; zwrócenie uwago na konieczność mycia rąk.

Udział dzieci w koncercie „Szalony Paryż” – poznanie akordeonu i muzyki Francji.

Ćwiczenia gimnastyczne

Ruch to zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne, rozwijające koordynację ruchową dzieci.

 

Wtorek

Kształtowanie mowy i myślenia

Udział dzieci w warsztatach "Sztuczki ze sztuką" - zapoznanie dzieci z obrazami ukazującymi jedzenie. Poznanie dawnej kuchni, pojęcia "martwa natura".

Umuzykalnianie

Nauka piosenki „U lekarza” - objaśnienie wyrazów związanych z leczeniem występujących w piosence.

 

Środa

Umuzykalnianie

U lekarza” - przypomnienie tekstu piosenki, zabawa inscenizacyjna przy piosence.

Udział dzieci w teatrzyku „Dorotka w krainie Oz” - przypomnienie dzieciom zasad kulturalnego zachowania się podczas spektaklu.

Zajęcia plastyczne

Zdrowy jak ryba” - praca plastyczna w grupach; wyjaśnienie znaczenia powiedzenia.

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Dbamy o zdrowie” - ćwiczenia gimnastyczne.

Kształtowanie mowy i myślenia

Wawa i jej pan” - wysłuchanie opowiadania J.E. Kucharskiego, rozmowa dotycząca treści.

Udział dzieci w warsztatach kulinarnych w ramach Koła kulinarnego, wspólne przygotowywanie słonecznikowej pasty z kiszonym ogórkiem (przeciwdziałanie infekcjom).

 

Piątek

Zajęcia plastyczne

Wizyta w gabinecie szkolnej pielęgniarki – rozmowa na temat jej pracy, sprzętów jakie znajdują się w gabinecie. Praca plastyczna „Jak wygląda gabinet pielęgniarki?” - utrwalenie nowych wiadomości.


Kształtowanie pojęć matematycznych

Znajdź drogę” - zabawa orientacyjno – porządkowa, doskonalenie umiejętności wskazywania kierunków.

 

Luty 1 tydzień  „ Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Wysłuchanie opowiadania H. Łochockiej "O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku" – wypowiedzi dzieci na temat dokarmiania ptaków. Oglądanie karmy, nazywanie ziaren. W ogrodzie i na spacerze wyszukiwanie i wskazanie karmników dla ptaków.Oglądanie filmu edukacyjnego "Hałas w karmniku".

Ćwiczenia gimnastyczne

Sesja ruchowa z elementami metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - kształtowanie orientacji w schemacie ciała

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Kotek na schodach”- porównywanie długości pasków, oraz różnych przedmiotów i układanie ich w serie malejące i rosnące.

Umuzykalnianie

Ptaszek (sł. i muz. M. Majewska)” – słuchanie piosenki, nauka tekstu; utrwalenie wiadomości nt. dokarmiania ptaków zimą.

 

Środa

Umuzykalnianie

Hej biały walczyk” – słuchanie piosenki, rozbudowanie zdolności tanecznych i ruchowych,; wyjaśnienie dzieciom znaczenia pojęcia „biały walc”.

Zajęcia plastyczne

Ptaki – nasi najbliżsi sąsiedzi” - malowanie wybranego ptaka inspirowane doświadczeniami dzieci i obejrzanym filmem edukacyjnym „Hałas w karmniku”; zwrócenie uwagi na szczegóły.

 

Czwartek

Kształtowanie mowy i myślenia

Zwierzęta leśne zimą” – oglądanie prezentacji multimedialnej; poznanie gatunków zwierząt zasypiających i niezasypiających zimą. Odwołanie się do doświadczeń i wiedzy dzieci.

Ćwiczenia gimnastyczne

Wycieczka do Lasu Kabackiego – szukanie śladów zwierząt; oglądanie paśnika, wyjaśnienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody.

 

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych dotyczących tematu; utrwalenie wiadomości.

Zajęcia plastyczne

Las zimą” – malowanie farbami inspirowane zdobytymi wiadomościami, obserwacjami, doświadczeniami.

Ćwiczenia gimnastyczne

Sportowe przedszkole - – zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe – projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

 

Język angielski - Luty

Tematy

  1. Winter
  2. My home

Realizowany materiał

  • Utrwalenie liczebników, kształtów, kolorów
  • Pomieszczenia w domu
  • Słówka dotyczące zimy, ubioru zimowego
  • Wybrane piosenki o tematyce zimowej

Projekty:

Projektowanie gry planszowej

My Home – opisywanie i nazywanie pomieszczeń w domu

Winter – wybrane gry i zabawy o tematyce zimowej