Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Sówki

Czerwiec 4 tydzień „Bezpieczne wakacje” c.d.

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Muszla” – wysłuchanie opowiadania J.A. Hockuby, układanie historyjki obrazkowej. „Skąd się wzięły muszle? – burza mózgów.

„Bezpieczne wakacje” – omówienie z dziećmi zasad bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, podczas zabaw na podwórku. Powtórzenie numerów alarmowych – odegranie scenek dzwonienia np. na pogotowie.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Wyścigi rzędów” – ćwiczenia gimnastyczne z elementami odbić, rzutu i chwytu piłki.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Morskie skarby” – gra planszowa.

Umuzykalnianie

„Niech żyją wakacje” – nauka tekstu piosenki.

Środa

Umuzykalnianie

„Niech żyją wakacje” – przypomnienie tekstu piosenki, zabawa inscenizacyjna do piosenki.

Zajęcia plastyczne

„Co spakować do plecaka?” – praca plastyczna.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Leśne ludki” – ćwiczenia gimnastyczne z woreczkami.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Ile głosów w lesie”- wysłuchanie wiersza W. Badalskiej czytanego przez nauczyciela, wypowiedzi na temat zachowania się w lesie.

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Legenda o Morskim Oku” – wysłuchanie legendy H. Zditowieckiej, omówienie treści utworu. Przypomnienie dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Zajęcia plastyczne

„Moje wymarzone wakacje” – stworzenie przez dzieci pracy plastycznej dotyczącej ich wymarzonych wakacji.

 

 

Czerwiec 3 tydzień „Bezpieczne wakacje”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Na wakacje!” – wysłuchanie opowiadania z Książki, rozmowa z dziećmi na temat ich wakacji, miejsc, które chciałyby odwiedzić. „Gdzie spędzimy wakacje” – zabawa dydaktyczna.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Muszka” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Domino” – nauka gry, przeliczanie oczek na kostkach domina.

Umuzykalnianie

„Wakacje przedszkolaków” – nauka tekstu piosenki.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego :)

Środa

Umuzykalnianie

„Wakacje przedszkolaków” – przypomnienie tekstu piosenki. „Czym jedziemy na wakacje?” – rozpoznawanie odgłosów różnych pojazdów.

Zajęcia plastyczne

„Gdzie na wakacje?” – praca plastyczna wykonywana w zespołach.

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Muszka w bursztynie” – wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej, poznanie historii powstawania bursztynu. Zabawy z bursztynem, uporządkowanie wiedzy na temat jego właściwości.

Zajęcia plastyczne

Wykonanie ilustracji do wysłuchanego opowiadania „Muszka w bursztynie”.

 

 

Czerwiec 2 tydzień „Pogoda”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

„Deszcz” – słuchanie ze zrozumieniem wiersza L. Staffa; poszerzenie zasobu słownictwa. Zabawa „Prawda – fałsz” - sprawdzenie stopnia zrozumienia i zapamiętania utworu. „Pogoda” - nazywanie zjawisk atmosferycznych, odniesienie się do doświadczeń dzieci; posługiwanie się symbolami.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Taniec w deszczu” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem obręczy i chusty animacyjnej.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

"Po burzy tęcza” – poznanie zjawiska atmosferycznego; przeliczanie i nazywanie kolorów; układanie wg właściwej kolejności. Eksperymenty z powstawaniem barw. Próba wywołania tęczy w ogrodzie przedszkolnym.

Umuzykalnianie

„Kałużowy deszcz” – nauka piosenki; rytmizowanie tekstu, zabawy przy muzyce.

Środa

Umuzykalnianie

„Pogodowe dźwięki” – rozpoznawanie odgłosów związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (płyta)

Zajęcia plastyczne

„Jaka jest dziś pogoda ?” – malowanie farbami na temat ulubionej pogody

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Sportowe Przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe – projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

Kształtowanie mowy i myślenia

„Co to jest burza ?” – zbieranie informacji na temat burzy – wykorzystanie książek, Internetu, ilustracji, czasopism. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się podczas burzy.Identyfikowanie graficznych symboli zjawisk atmosferycznych.

„Prognoza pogody” - zabawy dramowe

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Rozwiązywanie zagadek dot. pogody – utrwalenie wiadomości. „Pogodowe głoski” - zabawy kształtujące percepcję słuchową.

Zajęcia plastyczne

„Burza” – wykonanie pracy wybraną techniką plastyczną.

 

Czerwiec 1 tydzień „Mieszkańcy łąki”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy

„Co w trawie piszczy” – wysłuchanie opowiadania z Książki, rozmowa z dziećmi na temat roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę. „Kto odgadnie?” – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące.

„Wyprawa na łąkę” – obserwacja owadów, kwiatów na podwórku przedszkolnym.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Zabawy z piłką” – ćwiczenia gimnastyczne.

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

"Gdzie jest liść?” – orientacja na kartce. 

Umuzykalnianie

„Odgłosy łąki” – rozpoznawanie odgłosów odtwarzanych z płyty.

 

Środa

Umuzykalnianie

„Mieszkańcy łąki” – nauka piosenki, zabawa inscenizacyjna do utworu.

Zajęcia plastyczne

„Łąka” – praca plastyczna, wspólne tworzenie panoramy łąki.

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Sportowe Przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe – projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

Kształtowanie mowy

„Co wiemy o mrówkach?” – burza mózgów. „Przy mrowisku” – wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej, rozmowa i wykonanie zadania na karcie pracy. „Letnia łąka” – teatrzyk sylwetkowy na podstawie wiersza A. Moskala.

 

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Mieszkańcy łąki” – praca przestrzenna.


Kształtowanie mowy

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” – wysłuchanie opowiadania W. Bieriestowa, rozmowa z dziećmi na temat utworu.

 

 

Język angielski - Czerwiec

                                                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytyjska

 

 

 

 

Tematy

  1. Means of transport
  2. Four season: Summer
  3. Father’s Day
  4. Holidays

 

Realizowany materiał

  • Poznanie nazw środków transport
  • Poznanie słownictwa dotyczącego pory roku: Lato
  • Słówka dotyczące Dnia Ojca
  • Słówka dotyczące wakacji
  • Wybrane piosenki o tematyce letniej

 

Projekty

Father’s Day – projekt plastyczny z okazji Dnia Ojca

Underwater animals – projekt realizowany w nawiązaniu do zbliżających się wakacji