Ogłoszenia - SÓWKI


Dzieci do godz. 8:00 przebywają w gr. IV "Motylki", a po godz. 16:00 przebywają w gr. VI "Koty".

Zajęcia dodatkowe:

Rytmika

poniedziałki i środy - godz. 11:30 - 12:00

Taniec

wakat

Język angielski

wtorek - godz. 12:00 - 12:30

czwartek - godz. 12:00 - 12:30

Sportowe przedszkole - zajęcia w oparciu o zabawy i gry ruchowe - projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów

piątek - godz. 14:00 - 14:30

 

Ramowy rozkład dnia

Czas

Aktywność dzieci

07:00 - 08:00

schodzenie się dzieci
zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 - 08:35

dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 - 08:45

zabawa ruchowa

08:45 - 09:15

przygotowanie do śniadania , toaleta, śniadanie, mycie zębów

09:15 - 09:55

zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie

09:55 - 12:00

zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
pobyt w ogrodzie
czynności samoobsługowe w szatni ( ubieranie się i rozbieranie)
spacery i wycieczki

zabawa ruchowa

 

12:00 - 12:30

przygotowanie do obiadu
obiad
czynności samoobsługowe, mycie zębów

12:30 - 13:00

słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13:00 - 14:15

zabawa w kącikach zainteresowania

14:15 - 14:25

zabawa ruchowa

14:25 -  14:30

toaleta

14:30 - 14:45

podwieczorek

14:45 - 17:30

swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie
zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
rozchodzenie się dzieci do domów

 

.