Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Sówki

Styczeń 4 tydzień Poznajemy Góry (koncepcja pracy przedszkola)

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Oglądanie z dziećmi mapy Polski, wyróżnienie nizin, wyżyn, gór. Zapoznanie dzieci z głównymi pasmami górskimi w kraju. Omówienie na podstawie ilustracji, fotografii krajobrazu, cech charakterystycznych regionu. Zapoznanie dzieci z wyglądem stroju góralskiego.

Degustacja oscypka – określanie smaku, poznanie etapów produkcji.

Ćwiczenia gimnastyczne

Ćw. gimnastyczne - zestaw XXXV

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Matematyczna wieża obliczeniowa zabawa matematyczno – konstrukcyjna, rozwijanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Umuzykalnianie

Nauka piosenki „Hej, bystra woda”, nauka tańca góralskiego.

 

Środa

Umuzykalnianie

Utrwalenie piosenki „Hej bystra woda”, kontynuacja nauki tańca.

Zajęcia plastyczne

„Polskie krajobrazy – góry” – wykonanie pracy plastycznej.

 

Czwartek

Kształtowanie mowy i myślenia

Oglądanie prezentacji multimedialnej dotyczącej gór – krajobraz, wygląd domów, stroju góralskiego, roślinności i zwierząt, które są charakterystyczne dla rejonu górskiego. Omówienie prezentacji z dziećmi, utrwalenie poznanej wiedzy.

Ćwiczenia gimnastyczne

Sesja Ruchowa z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – rozwijanie umiejętności równowagi.

 

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia

Wysłuchanie legend dotyczących m.in. regionu podhalańskiego, rozmowa z dziećmi na temat treści.

Zajęcia plastyczne

„Góral – góralka” – wykonanie pracy plastycznej metodą kolażu.
 

 

Język angielski – rozkład materiału

Styczeń

Tematy:

  1. Animals
  2. Grandparents Day
  3. Carnival

Realizowany materiał:

  • Zwroty i wyrażenia dotyczące powitań i pożegnań
  • Utrwalanie słownictwa: numbers 1-20, colours, activity words
  • Czytanie książki Snail who bring the mail
  • Utrwalenie słownictwa dotyczącego zwierząt
  • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego Dnia Babci i Dziadka
  • Gry i zabawy związane z tematem karnawału
  • Piosenki i zabawy dotyczące realizowanych tematów