Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Sówki

Wrzesień 3 tydzień „Poznajemy Polskę – Mazowsze”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy

Rozmowa z dziećmi na temat mapy Polski, wyróżnienie z niej regionu Mazowsza. Przypomnienie symboli narodowych. Omówienie strojów regionalnych Mazowsza.

 Ćwiczenia gimnastyczne

„Sprawny przedszkolak – zdrowy przedszkolak” zabawy ruchowe ogólnorozwojowe.

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Palcem po mapie” – praca z mapą Polski, określanie kierunków (prawa, lewa, góra, dół), kierunków geograficznych (północ, południe, wschód, zachód). Wyznaczenie na mapie Wisły, nizin, wyżyn, gór. Zapoznanie dzieci z pojęciem skali na mapie.

 Umuzykalnianie

Nauka tekstu piosenki „Kukułeczka”.

 

Środa

Umuzykalnianie

Utrwalenie tekstu piosenki „Kukułeczka”, zabawa inscenizacyjna do utworu.

 Zajęcia plastyczne

„Piękna nasza Polska” – wykonanie pracy plastycznej.

 

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Sesja Ruchowa z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – rozwijanie umiejętności równowagi.

 Kształtowanie mowy

Oglądanie prezentacji multimedialnej na temat Mazowsza, omówienie z dziećmi pokazanych ilustracji.

 

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Stroje Mazowsza” – wykonanie pracy plastycznej metodą kolażu.

Kształtowanie mowy

Wysłuchanie wybranych legend Mazowsza, omówienie z dziećmi poznanych legend.

 

 

Wrzesień 2 tydzień „Wakacyjne wspomnienia”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Wysłuchanie opowiadania „Z pamiętnika Agaty” – wyjaśnienie pojęcia „pamiętnik”. Wypowiedzi dzieci nt. ich wakacyjnych wspomnień; jakie wydarzenie najbardziej zapamiętali; budowanie prawidłowych stylistycznie zdań; wypowiadanie się na określony temat. Zabawa słowna „Dokończ zdanie” – dobieranie pasujących przymiotników.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Ćwiczenia w parach” – doskonalenie sprawności ruchowej.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Poznajemy nasz kraj – zapoznanie z mapą Polski; głównymi rzekami, miastami, krainami geograficznymi. Określanie kierunków: góra, dół, lewy, prawy. Wprowadzenie kierunków geograficznych: północ, południe, wschód, zachód. Globalne czytanie wyrazów dotyczących tematu.

Umuzykalnianie

Nauka piosenki „Wesoła piosenka”, zabawa inscenizacyjna do piosenki.

Środa

Umuzykalnianie

Utrwalenie piosenki „Wesołej piosenki”; określanie nastroju, tempa.

Zajęcia plastyczne

„Kamyk” – malowanie kamieni inspirowane wysłuchanym wierszem E. Waśniowskiej; rozwijanie wyobraźni; ćwiczenie precyzji; organizowanie warsztatu pracy.

Oglądanie kamieni, określanie ich cech, faktury, wagi, koloru – rozwijanie słownika czynnego.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

Sesja Ruchowa z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – kształtowanie orientacji w schemacie ciała

Kształtowanie mowy i myślenia

„Ukryte skarby” – gra dydaktyczna w parach. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat pamiątek i innych przedmiotów, które można przechowywać w skrzyniach. Nazywanie i określanie funkcji sprzętu sportowego, wypoczynkowego i przedmiotów osobistego użytku używanych latem.

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Letnie krajobrazy” – rozbudzanie kreatywności plastycznej; dorysowanie brakującego fragmentu pocztówki

Kształtowanie mowy i myślenia

Analiza tekstu wysłuchanego wiersza I. Landau  „Zapamiętam”

 

Wrzesień 1 tydzień „Rok szkolny zaczynamy, do przedszkola zapraszamy”

Poniedziałek

Kształtowanie mowy

Rozmowa na temat spędzenia minionych wakacji. Wspólne oglądanie pocztówek oraz ilustracji przedstawiający wakacyjny wypoczynek.

Przypomnienie, ewentualne zmodyfikowanie zasad zachowania w grupie „Sówkowy kodeks”.

Ćwiczenia gimnastyczne

„Zabawy z piłką” – doskonalenie sprawności ruchowej.

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych

Pomiary dzieci – burza mózgów – jak możemy się zmierzyć, porównywanie wzrostu, wysokości stołów i krzeseł, przeliczanie ich.

„Ile nas jest?” – kształtowanie pojęcia grupy, całości. „Zabawy z maskotkami” – ćwiczenia w określaniu kierunków w przestrzeni.

Umuzykalnianie

Nauka piosenki „Kończy się lato”, zabawa inscenizacyjna do piosenki.

Środa

Umuzykalnianie

Utrwalenie piosenki „Kończy się lato”. „Muzyka wokół nas” – badanie dźwiękonaśladowczych możliwości ciała.

Zajęcia plastyczne

Stworzenie przez dzieci ich „znaczka przedszkolaka” – indywidualnego symbolu, który zamieszczą na swoich szufladkach.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne

„Ciepło – zimno”, „Kogo brakuje?” – ogólnorozwojowe zabawy ruchowe integrujące grupę.

Kształtowanie mowy

„Ada opowiada” – rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego tekstu. „Zabawa z szarfami” – odpowiedzi na pytania zawarte w tekście.

Piątek

Zajęcia plastyczne

Wykonanie przez dzieci planszy przedstawiającej przedszkole.

Kształtowanie mowy

Przypomnienie zasad zachowania w grupie. Rozmowa na temat dobrego i złego zachowania.
„Lustro” – zabawa naśladowcza.

 

Język angielski – rozkład materiału

Wrzesień

Tematy:

  1. Hello – witajcie po wakacjach!
  2. Face and body parts
  3. Actions: I can do it!

 

Realizowany materiał:

  • Zwroty i wyrażenia dotyczące powitań i pożegnań
  • Przypomnienie słownictwa: numbers 1-10, colours, moves
  • Słownictwo dotyczące części ciała
  • Piosenki dotyczące częsci ciała, naśladownictwa ruchów
  • Książeczka obrazkowa Face and body parts