Nauczycielki:

mgr Magdalena Andura - wicedyrektor

mgr Magdalena Anuszewska

mgr Dorota Piekarska - poniedziałek

Pracownik obsługowy:

Anna Kijek

Anna Lesiak