Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Rybki

LISTOPAD

Tydzień II -Każdy ma swój dom

Rozwijanie sprawności ruchowej

"Bawimy się wesoło"- zestaw zabaw ruchowych- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

ƒƒUmuzykalnienie

Wiewióreczka w dziupli swojej”zajęcia muzyczne. Nauka „Piosenki o zimowym śnie”, zabawa ilustracyjna przy piosence -rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

Kształtowanie pojęć matematycznych

 „Budujemy dom” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych, budowanie pod dyktando, np. zbuduj dom z 5 klocków; zbuduj dom z czerwonych i zielonych klocków

Kształtowanie orientacji przestrzennej, określenie położenia przedmiotów za pomocą słów „na”, „pod”, „obok”. „Szybko, wolno, stop” – za

  Zajęcia plastyczne       

„Najpiękniejszy dom” – wysłuchanie opowiadania J. Śniarowskiej i rozmowa na jego temat .

„Najpiękniejszy dom” – praca plastyczna, wykonywanie wymarzonych domów, dbałość o szczegóły, doskonalenie umiejętności posługiwania się farbami i klejem.

 

  Tydzień I - "Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole"

Kształtowanie mowy i myślenia

Ojczyzna” – słuchanie wiersza W. Domaradzkiego, prezentacja mapy Polski, wyjaśnienie słowa „ojczyzna”, przyklejanie na mapę Polski elementów występujących w wierszu.

 „Mały patriota” – zajęcia w kole, opowieść słowna. Poznanie budowli Grobu Nieznanego Żołnierza i jej symboliki, wypowiadanie się na temat zachowania dzieci na ilustracjach, próby uzasadnienia swoich wyborów.

„Symbole narodowe” – układanie obrazków z części, praca w trzyosobowych grupach, podziwianie ułożonych obrazków, rozmowa o tym, z czym kojarzą się dzieciom ilustracje, dlaczego symbolizują Polskę 

Rozwijanie sprawności ruchowej

"Orzeł ląduje” – zabawa bieżna

„Krakowiaczek” – zabawa taneczna

„Kolor stop” – zabawa orientacyjno-porządkowa ƒ

 „Jak dorośli” – zabawa z elementami równowagi ƒ

 „Robimy porządki” – zabawa z elementami skłonu

Przeciąganie liny – zabawa z mocowaniem

ƒƒUmuzykalnienie

Przedstawienia z okazji Święta Niepodległości

Osłuchanie z piosenką "Jesteśmy Polką i Polakiem"

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Klocki” – klasyfikowanie klocków ze względu na kształt, zapoznanie z rysunkiem koła, prostokąta, trójkąta, układanie klocków Dienesa na wcześniej przygotowane miejsca

„Podobne czy takie same” – odszukiwanie i kolorowanie takich samych figur geometrycznych, uważne słuchanie poleceń nauczyciela( karty pracy)

  Zajęcia plastyczne              

 „Barwy narodowe” – praca plastyczna, rysowanie kredkami długich poziomych i pionowych linii, doskonalenie płynności ruchu

 

W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia  i gotowania przypominamy dzieciom zasady zdrowego odżywiania i zachęcamy do próbowania potraw

"Moja okolica” – spacer w pobliżu przedszkola, zwracanie uwagi na elementy architektury i przyrody, zwracanie uwagi na wywieszone flagi. Samodzielne ubieranie się, powtórzenie zasad bezpieczeństwa przed wyjściem poza teren przedszkola.