Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Rybki

STYCZEŃ

Tydzień I – Kiedy zimno jest na dworze

Kształtowanie mowy i myślenia

6.01 Święto Trzech Króli

Rozwijanie sprawności ruchowej

 „Śniegowe zaspy” – zabawa z unoszeniem kolan ƒ

 „Śnieżna wichura” – zabawa bieżna ƒ

 „Na saneczkach” – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni ƒ

 „Na dworze huczy wiatr” – zabawa z elementami skrętów tułowia ƒ

 „Śniegowe gwiazdki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Umuzykalnienie

„Kiedy zimno jest na dworze” – zajęcia muzyczne-rozwijanie  umiejętności analizy słuchowej i poczucia rytmu oraz  wyobraźni muzyczno-ruchowej i inwencji twórczej.

  • "Zimowe zabawy"- zabawa ruchowo- naśladowcza przy utworze "Muzyka zimowa".
  • Nauka piosenki i akompaniament na instrumentach perkusyjnych„Tak się zachmurzyło”.
  • "Taniec śnieżynek"- zabawa ruchowo- -naśladowcza.

Zajęcia matematyczne

„Królestwo Pani Zimy” – grupowa zabawa konstrukcyjna, układanie zamku z dużych figur geometrycznych wyciętych z papieru

„Zimowe rytmy” – układanie rytmów, karta pracy

„W pudełku Pani Zimy… Sport” – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność klasyfikowania, karta pracy

Zajęcia plastyczne

 „Zimowy krajobraz” – malowanie palcami na folii aluminiowej, rozwijanie wyobraźni.

Przed rozpoczęciem malowania słuchanie i analiza wiersza P. Skwarcza „Zima”, który może być inspiracją dla dzieci.

 Tydzień II- Moja babcia i mój dziadek

Uwaga! Proszę aby dzieci przyniosły fotografie swoich rodziców oraz babć i dziadków.

Kształtowanie mowy i myślenia

Babcia i dziadek” – rozmowa na podstawie fotografii rodzinnych, nazywanie członków rodziny, ustalanie stopnia pokrewieństwa

„Moja twarz, twoja twarz” – wiersz ze wskazywaniem części twarzy, karta pracy

„Prezent” – zabawa ucząca życzliwości oraz szacunku dla innych- doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

„Uczucia” – zabawa dydaktyczna, nazywanie uczuć na podstawie zdjęć oraz ilustracji; określanie uczuć za pomocą słów: „wesoły”, „smutny”, „zły”, „przestraszony” „Robimy miny” – zabawa naśladowcza, pokazywanie stanów emocjonalnych za pomocą mimiki

Rozwijanie sprawności ruchowej

ƒ „Spacer z babcią/dziadkiem” – zabawa z elementami marszu ƒ

 „Wycieczka z babcią/dziadkiem” – zabawa bieżna ƒ

 „Tańczy babcia, tańczy dziadek” – zabawa ruchowa ƒ

 „Skaczemy” – zabawa z elementami skoku ƒ

 „Babcia smaży naleśniki” – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni

Umuzykalnienie

 „Moja babcia i mój dziadek” – zajęcia muzyczne,  „Riki tan”- nauka piosenki i zabawa ilustracyjna.

"Zapraszamy do poleczki"- nauka układu ruchowego do utworu "Polka dla Ani".

"Zabawy naszych dziadków"- zabawa ruchowa przy melodii "Ta Dorotka".

15.01. 2020 godz.09:15 ( środa)

 „Karnawał - akordeon”- koncert muzyczny

Zajęcia matematyczne

„Naleśniki” – zabawa matematyczna, przeliczanie i segregowanie elementów (liczenie w określonym zakresie; klasyfikowanie  przedmiotów, układanie rytmów

„Kolorowe figury” – zabawa dydaktyczna, dobieranie elementów w pary

Zajęcia plastyczne

Niespodzianka dla babci i dziadka 

 Tydzień III– Poznajemy góry/ Hop, hop na śniegu

Kształtowanie mowy i myślenia

„Poznajemy góry”- zapoznanie dzieci ze: strojami ludowymi, kuchnią, zwyczajami, gwarą, sztuką ludową, znanymi obiektami itd- wykorzystanie opowiadania "W górach" oraz filmu edukacyjnego

Rozwijanie sprawności ruchowej

ƒ „Śniegowa kula” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazety, wzmacniająca duże grupy mięśni

„Rzuty śnieżkami” – zabawa bieżna ƒ

 „Skoki narciarskie” – zabawa z elementami podskoku

ƒ „Zaprzęg” – zabawa ruchowa z unoszeniem kolan

ƒ „Lodowe figurki” – zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na przerwy w muzyce

ƒ rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

Umuzykalnienie

„Śnieżne zabawy” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Tupu, tup po śniegu”

Nauka układu tanecznego (taniec góralski)

Zajęcia matematyczne

„Liczymy kule” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem „śniegowych kul” wykonanych z gazety

„Pani Zima rozkazuje” – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność liczenia

„Guziki dla bałwanka” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie i przeliczanie, karta pracy

„Bałwanki i sanki” – zabawy sylwetami, układanie rytmów, przeliczanie elementów

Zajęcia plastyczne

„Bałwanek” – słuchanie opowiadania K. Polaka, ustalenie kolejności działań podczas lepienia bałwana

„Bałwankowo”- praca plastyczna w małych grupach układanie bałwanków z kół, przyklejanie na kartkę doklejanie gotowych elementów rysowanie kredkami śniegu, śnieżynek, śniegowych zasap, drzew itp.

 Tydzień IV - Czas na zimowe obserwacje

Kształtowanie mowy i myślenia

Postać ze śniegu” – słuchanie opowiadania pt. „Śnieżny kocur”, rozmowa na temat treści utworu, zwrócenie uwagi na pomysłowość bohaterów

 „Nasz nietypowy projekt” – zabawa rozwijająca kreatywność, układanie postaci z białych papierowych kół i przedmiotów codziennego użytku – doskonalenie  umiejętności wypowiadania się, współpracy w grupie oraz  kreatywności

Zabawy badawcze: „Co to jest lód?” Co to jest topnienie?”- eksperymentujemy z wodą i  lodem” kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą

Rozwijanie sprawności ruchowej

 „Toczymy kulę” – zabawa z elementami czworakowania ƒ

 „Przenosimy śniegowe kule” – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni

 „Rzuć śnieżką” – zabawa z elementami rzutu

ƒ „Przerzuć śnieżkę…” – zabawa z elementami rzutu  

„Zimowe skoki” – zabawa skoczna

 „Ptaszki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Umuzykalnienie

„Ptaki zimą” – zajęcia muzyczne

ƒ rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności wokalnych, wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej

„Karmniki dla ptaków- zabawa rytmiczna

 „Gawron” - nauka piosenki, zabawa ruchowa z podziałem na role

„Jaka pyszna sanna”- zabawa inhibicyjno-intyctacyjna

Środa, 29 Styczeń 2020 12:30
  "Góralska hora"- koncert muzyczny

Zajęcia matematyczne

Pary” – zabawa matematyczna, szukanie osoby z taką samą figurą liczbową (kartonikiem

z taką samą liczbą kropek)—doskonalenie umiejętności liczenia i łączenia w pary

„Do pary” – zabawa dydaktyczna, nazywanie i dobieranie przedmiotów w pary

Zajęcia plastyczne

 31.01.2020 (piątek) godz.10:00

Bal karnawałowy

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W STYCZNIU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela

How’s the weather today?

It’s sunny/ rainy/ cloudy/ snowy

What’s this?

What colour is it?

Please tidy up

Point your finger up

Point your finger down

Put it on your…

Now let’s wave goodbye

Good morning/Good afternoon

  1. Wprowadzane słownictwo

Weather

Sunny, rainy, cloudy, snowy

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

I`m happy/ sad/ hungry/ angry/ sleepy/ scared

Eyes, ears, nose, mouth, paws, head, shoulders, knees, toes, arms, legs

Car, slow down, go, stop

Yellow, green, red

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“How’s the weather?”

„How are you today”

„If you are happy”

„Head, shoulders”