Nauczycielki:

lic Paulina Cieślak

mgr Małgorzata Zawadzka

Pracownik obsługowy:

Lidia Anuszewska

Katarzyna Sabat

 

WRZESIEŃ

Tydzień III- Lubię bawić się w przedszkolu

Kształtowanie mowy i myślenia

Polska na mapie”- koncepcja pracy przedszkola

Zapoznanie dzieci z mapą ,wskazanie Warszawy i Wisły na mapie, prezentacja symboli narodowych. Wprowadzenie postaci Pyzy jako przewodnika po regionach Polski

 Słuchanie opowiadania W. Widłaka pt. „Przyjaciel”. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co czujemy, kiedy nie mamy się z kim bawić? Jaką mamy wtedy minę? Co można zrobić, kiedy widzimy smutnego kolegę lub smutną koleżankę? W co można bawić się razem?

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Ćwiczymy”- zestaw ćwiczeń z szarfami- rozwijanie sprawności fizycznejƒƒ

„Chodzi pajac” – zabawa ruchowa z elementem równoważnym

ƒƒ „Berek żuczek " –  wdrażanie do przestrzegania zasad ostrożności podczas zabawy ruchowej z elementem bieżnym 

Umuzykalnienie

„Narysuję misia wam! "– zabawa muzyczno-plastyczna- utrwalenie piosenki rozwijanie koncentracji słuchowej

ƒƒ „Jestem zuch”  – zabawa rytmiczno-ilustracyjna przy piosence; rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu

ƒƒ „Słuchaj, jak bębenek gra! " – zabawa słuchowo-ruchowaƒ zapoznanie z brzmieniem i sposobem gry na bębenku

Kształtowanie pojęć matematycznych

ƒƒ "Nasze zabawki"-zabawa matematyczna, tworzenie zbiorów misiów, lalek samochodów, porównywanie liczebności.

20.IX. 2019r.(piątek)

Święto Przedszkolaka

 zabawa przy muzyce, zabawy z chustą animacyjną i wiele innych atrakcji-

dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem; integracja z innymi przedszkolakami podczas wspólnej zabawy

ƒƒ