Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Motylki

Tydzień 15 –  19.10.2018               „Liście malowane, pod drzewami rozsypane”

Kształtowanie mowy:

„Kto śpi pod liśćmi?” - wysłuchanie opowiadania, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i interpretacji tekstu, rozwijanie umiejętności przewidywania następstw

Ćwiczenia gimnastyczne:

„Jesienne harce” - zestaw XXXV wg K. Wlaźnik, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała

Kształtowanie pojęć matematycznych:

Udział w teatrzyku „Bajka do zjedzenia” – omówienie treści, określane kolejności zdarzeń i następstw wynikających z treści przedstawienia

Umuzykalnienie:

Zabawy muzyczne uwrażliwiające na barwę dźwięku: „Zapamiętaj i powtórz”, „Taniec na dzień dobry”, „Zaprzęgi”

Wycieczka do Muzeum Pałacu w Wilanowie, udział w lekcji historycznej „Królewska rodzina” – poznanie członków rodziny królewskiej, ich imion i przydomków, zwiedzanie komnat pałacu

Zajęcia plastyczne:

„Jesienna kompozycja” – praca plastyczna wykonana techniką frotażu

Ćwiczenia gimnastyczne:

Zajęcia taneczne rozwijające ogólną sprawność ruchową

Kształtowanie mowy:

„Skojarzenia” – zabawa logiczna, doskonalenie umiejętności przewidywania i szybkiego reagowania, utrwalenie wiadomości o jesieni

Zajęcia plastyczne: 

„Pani Jesień” – praca plastyczna w grupach z wykorzystaniem darów jesieni, łączenie technik plastycznych

Kształtowanie mowy:

„Prawda czy fałsz” – quiz, doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości