Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Motylki

 

Tydzień 09. – 13.09.2019    „Bezpieczny dom i otoczenie”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy: „Jaki jest mój dom?” – ćwiczenia słownikowe, kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami opisującymi dom

Ćwiczenia gimnastyczne: „Wyścigi rzędów” – rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych: „Znajdziemy drogę” – zabawa w parach, odszukiwanie drogi na podstawie słownych wskazówek koleżanki lub kolegi

Umuzykalnienie: „Jak przechodzić przez ulicę?” – analiza tekstu piosenki

Środa

Umuzykalnienie: „Jak przechodzić przez ulicę?”  utrwalenie piosenki

Zajęcia plastyczne: „Mój dom” – praca plastyczna wykonana kredkami lub farbami

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne: „W moim mieście” – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń gimnastycznych

Kształtowanie mowy: „Bezpieczna droga do przedszkola” – przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, odwołanie się do doświadczeń dzieci

„Kolorowe znaki” – omówienie wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego, przypomnienie rodzajów znaków drogowych

Piątek

Zajęcia plastyczne: „Bezpieczne miasto” – grupowa praca plastyczna wykonana techniką kolażu

Kształtowanie mowy: „Wilk i siedem koźlątek” – ocena zachowania bohaterów bajki, ustalenie zasad właściwego postępowania w podobnych sytuacjach

 

Język angielski – rozkład materiału

Wrzesień

Tematy:

  1. Hello – witajcie po wakacjach!
  2. Face and body parts
  3. Actions: I can do it!

 

Realizowany materiał:

  • Zwroty i wyrażenia dotyczące powitań i pożegnań
  • Przypomnienie słownictwa: numbers 1-10, colours, moves
  • Słownictwo dotyczące części ciała
  • Piosenki dotyczące częsci ciała, naśladownictwa ruchów
  • Książeczka obrazkowa Face and body parts