Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Motylki

 

Styczeń  20 – 24.01.2020    „Z pamiętnika babci i dziadka”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy: „Z babcią nigdy się nie nudzę”- formułowanie wypowiedzi na określony temat, słuchanie wiersza „babcia” M. Wojciechowicz, opowiadanie o swoich babciach i dziadkach, prezentowanie scenek z rekwizytami, układanie życzeń

Ćwiczenia gimnastyczne: Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XXXIV

 

Wtorek

Kształtowanie pojęć matematycznych: „Zaczarowana skrzyneczka”- ćwiczenia percepcyjne i klasyfikacyjne, różnicowanie cech jakościowych figur.

„Co niemiara radości, jechać do babci w gości’- wytyczenie kierunków i wyznaczenie trasy na podstawie słuchanego tekstu.

Umuzykalnienie: „Piosenka dla babci i dziadka”- nauka piosenki.

 

Środa

Umuzykalnienie:„Piosenka dla babci i dziadka”- utrwalenie piosenki.

Zajęcia plastyczne: „Galeria portretów”- malowanie portretów babć i dziadków, tworzenie galerii.

Czwartek

Ćwiczenia gimnastyczne:"Idzie babcia”- inscenizacja ruchowa wiersza I.. Salach  „idzie babcia”.

Kształtowanie mowy: Słuchanie wiersza „Herbatka” W. Chotomskiej – analiza treści utworu. Rozmowa kierowana dotycząca święta dziadków, opowiadanie swoich babciach i dziadkach. Określanie więzi rodzinnych.

 

Piątek

Kształtowanie mowy i myślenia: „Najlepszy prezent”- wysłuchanie opowiadania rozmowa na temat treści utworu. Klasyfikowanie przedmiotów i dzielenie ich na sylaby.

Zajęcia plastyczne: „Zabawa z babcią i z dziadkiem”- praca plastyczna wykonana kredkami świecowymi.

 

 

 

Język angielski – rozkład materiału

Styczeń

Tematy:

  1. Animals
  2. Grandparents Day
  3. Carnival

Realizowany materiał:

  • Zwroty i wyrażenia dotyczące powitań i pożegnań
  • Utrwalanie słownictwa: numbers 1-20, colours, activity words
  • Czytanie książki Snail who bring the mail
  • Utrwalenie słownictwa dotyczącego zwierząt
  • Wprowadzenie słownictwa dotyczącego Dnia Babci i Dziadka
  • Gry i zabawy związane z tematem karnawału
  • Piosenki i zabawy dotyczące realizowanych tematów