Nauczycielki:

mgr Marta Padjasek

mgr Dorota Piekarska

Pracownik obsługowy:

Urszula Sekuła

Serdecznie dziękujemy

mamie Mai T. oraz mamie Antosia

za pomoc w przygotowaniu przepięknych czapek ułanów

na występ z okazji Święta Niepodległości