Nauczycielki:

mgr Marta Padjasek

mgr Dorota Piekarska

Pracownik obsługowy:

 Urszula Sekuła