Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Misie

 LUTY

 

Tydzień III – W świecie baśni i bajek

 

Kształtowanie mowy + Umuzykalnienie

„Książki z bajkami i baśniami” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (rozmowa o bohaterach znanych bajek i baśni, oglądanie wybranych książek z ilustracjami, zagadki słowne i obrazkowe; zabawa ruchowa z elementem liczenia i z wykorzystaniem instrumentu perkusyjnego; wspólne tworzenie opowiadania/baśni; zabawa pantomimiczna w zespołach „Jakie to zdarzenie z bajki?”; dopasowanie podpisów do odpowiednich obrazków, globalne czytanie, analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw postaci z bajek).

„Książka, książeczka” – zabawa słowno-rytmiczna z wykorzystaniem różnego tempa i natężenia głosu oraz gestodźwięków, tworzenie schematów rytmicznych i powtarzanie ich na zasadzie echa rytmicznego.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Kształtowanie mowy

„Konstruujemy gry – ściganki” – zabawa matematyczno-konstrukcyjna w parach, samodzielne konstruowanie gier z zachowaniem zasad gier planszowych, kształcenie umiejętności matematycznych i czytania ze zrozumieniem.

Kształtowanie pojęcia liczby 10 – monografia liczby, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy utrwalające poznane liczby, proste działania matematyczne.

„Książka naszym przyjacielem” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek; burza mózgów – „Dlaczego książka może być naszym przyjacielem?”; układanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje książka?” – tworzenie opowiadania na jej podstawie, wzbogacanie słownictwa, globalne czytanie, analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw zawodów ludzi związanych z powstawaniem książek; „Magiczne książki” – zabawa według metody R. Labana).

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Książeczki, bajeczki” – osłuchanie z melodią i tekstem, zwrócenie uwagi na budowę, tempo i nastrój utworu, improwizacje ruchowe przy muzyce.

„Baśniolandia” – praca plastyczno-konstrukcyjna w zespołach, przygotowanie inscenizacji i rekwizytów do baśni nauczyciela z wykorzystaniem różnych technik i materiałów plastycznych, wspólny występ.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Zagadkowy zwierzyniec” – ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

 

Zajęcia plastyczne + Ćwiczenia gimnastyczne

„Opowiem wam bajkę...” – dowolna praca plastyczna, tworzenie opowiadania techniką bricolage.

„Sportowe przedszkole” – ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne w oparciu o zabawy i gry ruchowe; projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

 

 

Savoir-vivre przy stole” (koncepcja pracy przedszkola) – poznanie podstawowych zasad dotyczących nakrywania stołu, zachowania się przy stole i kultury jedzenia (zabawy dramowe).

 

 

 

 

 

Język angielski w lutym

- utrwalanie słownictwa związanego z zimą poprzez zabawy, piosenki, oglądanie krótkich bajek w języku angielskim

-Saint Valentine’s Day – wykonanie kartek okolicznościowych

- zwierzęta z Afryki i Antarktydy: camel, lion, monkey, penguin, seal, polar bear

- kształty: shapes, circle, square, rectangle, triangle

Piosenki:

- The shapes

- Where do you live?

- Walking in the jungle

- I’m a little snowman

- Little snowflakes