Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Misie

Październik

 

Tydzień III – Czy jemy zdrowo? (koncepcja pracy przedszkola)

 

Kształtowanie mowy + Ćwiczenia gimnastyczne

„Piramida żywienia” – prezentacja i omówienie, rozmowa na temat produktów żywnościowych, które powinny być spożywane w odpowiednich ilościach, globalne odczytywanie nazw produktów, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

„Sportowe przedszkole” – ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne w oparciu o zabawy i gry ruchowe; projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Umuzykalnienie

„Liczę na zdrowie” – zabawa matematyczno-słuchowa z liczeniem, doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania i ustalania wyniku na konkretach.

„Taniec zdrowia” – zabawa muzyczno-ruchowa do muzyki klasycznej z wykorzystaniem papierowych tacek i woreczków gimnastycznych.

„Piosenka o niezdrowym jedzeniu” – osłuchanie z melodią i tekstem, zwrócenie uwagi na budowę, tempo i nastrój utworu, zabawy rytmizujące do piosenki.

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Piosenka o niezdrowym jedzeniu” – nauka słów i melodii, nauka prostego układu tanecznego w parach.

„Układamy jadłospisy” – praca plastyczna w zespołach, ułożenie dziennego jadłospisu dla rówieśników z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania, rysowanie kredkami pastelowymi wymyślonych posiłków.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Zajęcia taneczne” – zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno–ruchowych, nauka układów tanecznych, improwizacje ruchowe, kształtowanie kompetencji społecznych i kreatywnych, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.

„Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole” – wysłuchanie fragmentów opowiadania B. Ostrowickiej, rozmowa na podstawie tekstu i doświadczeń dzieci.

„Nasze ulubione potrawy” – rozmowa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci dotyczące lubianych dań, analiza i synteza sylabowa i głoskowa nazw dań, zwrócenie uwagi na fakt, że smaczne nie zawsze znaczy zdrowe.

 

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy

„Smaczne i zdrowe kanapki kolorowe” – zajęcia kulinarne, przygotowanie pomysłowych kanapek dla dzieci z najmłodszych grup, częstowanie kolegów i koleżanek połączone z informacją, jak ważne jest jedzenie warzyw.

„Na zdrowie” – wysłuchanie wiersza M. Brykczyńskiego, rozmowa na podstawie tekstu, wyjaśnienie wyrażeń użytych w utworze.

„Poradnik zdrowego żywienia” – „burza mózgów”, wymyślanie porad, których stosowanie pomoże odpowiednio się odżywiać.