Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Misie

KWIECIEŃ

 

Tydzień I Zwierzęta z daleka i z bliska

 

Kształtowanie mowy + Umuzykalnienie

„Wyprawa na łąkę” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (metoda niedokończonych zdań „Kiedy myślę o łące...”; prezentacja multimedialna ukazująca różne rodzaje traw i ziół; globalne czytanie, analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw traw i ziół; zagadki słuchowe „Co słychać na łące?”; zabawy ruchowo-naśladowcze „Zwierzęta na łące”; układanie puzzli „Wiosenna łąka” połączone z opowiadaniem; „burza mózgów” – „Wyprawa na łąkę – co zabrać?”; zabawa muzyczno-rytmiczna ze śpiewem według MDS M. Bogdanowicz „Na zielonej łące”).

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Ćwiczenia gimnastyczne

„Zwierzęta idą do wodopoju” – zabawa matematyczno-konstrukcyjna w zespołach, samodzielne konstruowanie gier z zachowaniem zasad gier planszowych, kształcenie umiejętności matematycznych (dodawania i odejmowania w pamięci) i czytania ze zrozumieniem.

„Wyprawa na safari” – opowieść ruchowa.

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Rytmiczna gąsienica” – zabawa muzyczno-rytmiczna w wykorzystaniem gestodźwięków.

„Morze” – praca plastyczna w zespołach, stworzenie przestrzennej pracy techniką wydzierankową, naklejanie wyciętych z papieru ryb i innych zwierząt morskich.

Warsztaty edukacyjne o zdrowym żywieniu prowadzone przez dietetyczki.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Sportowe przedszkole” – ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne w oparciu o zabawy i gry ruchowe; projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

„Dalekie podróże” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (film przyrodniczy o zwierzętach morskich; klasyfikacja ilustracji zwierząt według określonego kryterium; globalne czytanie, analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw zwierząt; zagadki słowne; ćwiczenie grafomotoryczne – rysowanie foki według instrukcji; zabawy paluszkowe).

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f”, „F”.

 

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy

„Sekrety świata zwierząt” – praca plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem plastikowych nakrętek, plasteliny, kolorowego papieru, kredek i flamastrów.

„Zwierzęta z naj...” – pogadanka na temat ciekawostek z życia zwierząt, globalne czytanie, analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw zwierząt.

„Mieć charakter jak zwierzę” – zabawa słowna metodą niedokończonych zdań.

 

 

 

 

 

Język angielski w kwietniu

 

- słownictwo związane z wiosną, pogodą, Wielkanocą - powtarzanie, utrwalanie, wzbogacanie

- utrwalanie nazw kolorów, rozmiarów, kształtów, części ciała

- zwierzęta żyjące na wsi

 

Piosenki śpiewane i słuchane na zajęciach:

- Hop, hop easter bunny

- Easter animals

- Bingo

- Old Mc Donald

- How's the weather