Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Misie

Grudzień

 

Tydzień II – Wszystko wokół nas się zmienia...

 

Kształtowanie mowy + Ćwiczenia gimnastyczne

„Historie niektórych wynalazków” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi („Co to jest wynalazek?” – „burza mózgów”; rozmowa na temat wiersza J. Jesionowskiego; prezentacja niektórych wynalazków, nazywanie ich i określanie, w jaki sposób zmieniły życie człowieka; przypomnienie zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, różnicowanie pojęć „największy”, „najwięcej”; zabawa twórcza w zespołach „Prawo Murphy'ego”).

„Sportowe przedszkole” – ogólnorozwojowe zajęcia gimnastyczne w oparciu o zabawy i gry ruchowe; projekt gminny finansowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursynów.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Umuzykalnienie

„Matematyka na liczydłach” – zabawa matematyczna, proste działania matematyczne z użyciem liczydeł.

Kształtowanie pojęcia liczby 5 – ćwiczenia wprowadzające do rozumienia liczby w aspekcie symbolicznym i kardynalnym, przygotowanie do pisania cyfry 5.

„Wysoko czy nisko?” – zabawa muzyczno-słuchowa, zwrócenie uwagi na budowę, tempo i nastrój utworów, rozpoznawanie instrumentów muzycznych, rozróżnianie dźwięków niskich i wysokich połączone z ilustracją ruchową.

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Nie miały aniołki” – osłuchanie się z piosenką, nauka melodii i tekstu, zwrócenie uwagi na tempo i nastrój utworu, ilustracja ruchowa piosenki.

„Tworzymy osiedlową ulicę” – praca plastyczno-konstrukcyjna poprzedzona prezentacją zdjęć budynków z różnych epok i z różnych miejsc na świecie, konstruowanie budynków z gotowych elementów i naklejanie ich na kartony, przybliżenie pojęcia liczby parzystej i nieparzystej.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Zajęcia taneczne” – zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego, kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno–ruchowych, nauka układów tanecznych, improwizacje ruchowe, kształtowanie kompetencji społecznych i kreatywnych, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.

„Moda dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna prowadzona metodami aktywizującymi (rozmowa i swobodne wypowiedzi dzieci na temat wiersza D. Gellner; zabawa ruchowa z elementem dramy; prezentacja multimedialna; „burza mózgów”), analiza i synteza sylabowa i głoskowa poszczególnych nazw ubrań.

Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „u”, „U”.

 

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy

14.12. – Warsztaty edukacyjne w Muzeum Etnograficznym „W Boże Narodzenie dookoła świata”

 

 

Język angielski w grudniu

 • słownictwo związane ze świętami i zimą - powtarzanie, utrwalanie, rozszerzanie: Santa Claus, snowman, reindeer, christmas tree, presents, snow, stars
 • zwroty: happy holidays, merry christmas, happy new year
 • słownistwo i zwroty związane z poruszaniem się: walking, jumping, tip-toe, running, swiming, hopping, go in, go out
 • utrwalanie liczebników

piosenki:

 • Hello reindeer
 • S-A-N-T-A
 • I'm dancing christmas tree
 • Merry Christmas
 • In and out
 • Walking, walking
 • The Christmas song