Białe obserwacje, czyli doświadczamy

Białe obserwacje” – zabawa doświadczalna, poznawanie białych produktów za pomocą zmysłów (wzroku, smaku, węchu i dotyku), globalne czytanie nazw produktów, dokonywanie ich analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, klasyfikowanie zgromadzonych rzeczy według sposobu ich wykorzystania (pomoce do zajęć, produkty do jedzenia, zabawki), szacowanie "na oko" i przeliczanie przedmiotów w każdym zbiorze, posługiwanie się pojęciami „o … więcej”, „o … mniej”; doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych, dostarczanie sobie bodźców sensorycznych (wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości), doskonalenie umiejętności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości wzrokowej i cierpliwości.

*autor artykułu i zdjęć: Joanna Cholewa