Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Liski

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Styczeń

III tydzień

“Babcia i dziadek”

 

Poniedziałek

Kształtowanie mowy i myślenia

Oglądanie przyniesionych przez dzieci fotografii przedstawiających ich babcie i dziadków.

„Przedstawienie dla dziadków” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Ada, Olek i trema przed występem. Cele: rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

Zabawy z językiem angielskim

 

Wtorek

Zajęcia matematyczne

„Zabawy z babcią i dziadkiem” – zajęcia matematyczne. Cele: zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem, rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych.

 

Środa

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające przy piosence Babcia i dziadek. Cele: tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów, opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki.

Rytmika

 

Czwartek

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9. Cele: rozwijanie umiejętności uważne- go słuchania N., rozwijanie sprawności ruchowej

Tańce

 

Piątek

Zajęcia plastyczne

„Ślask”- kolorowanie strojów ludowych śląska, przybliżenie kuchni, tradycji i kultury regionu

Tańce

 

 

 

 

Zabawy z językiem angielskim w styczniu

  • Utrwalanie i rozwijania słownictwa związanego z zimą: snow, snowflake, snowman
  • Zimowe ubrania: hat, scarf, mittens
  • Grandma’s and Grandpa’s Day, nazwy członków rodziny: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby
  • Zabawy z elementami przeliczania po angielsku
  • Śpiewanie piosenek na wyżej wymienione tematy: Mummy finger, Baby shark, I’m a little snowman i inne