Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Liski

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Liski

 

Listopad

II tydzień

 

"Mój dom"

 

Wtorek: Zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne

Domy przy wesołej ulicy – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem fragmentu wiersza I. Salach „Wesoła ulica”: rozwijanie umiejętności matematycznych, zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu.

 

Środa: Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

Spotkanie z tatą Feliksa- poznanie zawodu żołnierza

 

Czwartek: Zajęcia kształtujące sprawność fizyczną 

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5: rozwijanie reakcji na sygnał, rozwijanie sprawności ruchowej.

Tańce

 

Piątek: Zajęcia plastyczne

„Mój dom, mój pokój” – zajęcia techniczno-plastyczne: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, rozwijanie sprawności manualnej. 

Tańce

 

 

 

 

 

Zabawy z językiem angielskim w listopadzie

  • Nazwy zjawisk pogodowych: rain, wind, sun, cloud, snow
  • Nazwy zabawek: teddy bear, doll, blocks
  • Utrwalanie nazw części ciała poprzez zabawy i piosenki
  • Śpiewanie piosenek związanych z wyżej wymienionymi tematami