Nauczycielki:

mgr Katarzyna Bańko - Cieślik

mgr Monika Rekus

Pracownik obsługowy:

Małgorzata Stobiecka

Drodzy Rodzice!

Prosimy o przyniesienie zdjęć babć i dziadków na poniedziałek- 20.01. oraz ich podpisanie na odwrocie (imiona dzieci i dziadków).

- Nauczycielki