Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Liski

PAŹDZIERNIK

 

Tydzień III

 

„Czy jemy zdrowo ?"

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

„Piramida zdrowego żywienia”- dzieci nazywają produkty spożywcze znajdujące się w piramidzie, następnie próbują ułożyć wylosowane przez siebie obrazki artykułów spożywczych na szablonie piramidy zgodnie ze wzorem

Zabawa z językiem angielskim

 

Zajęcia matematyczne

„Trójkąt”- poznanie figury, jej cech charakterystycznych; wyszukiwanie poznanej figury pośród innych.

 

Zajęcia plastyczne

„Zdrowy posiłek” dzieci komponują na papierowym talerzyku zdrowy posiłek metodą kolażu; wybierając dowolne zdrowe produkty pośród „ zdrowych i niezdrowych”

 

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

 

Zajęcia ruchowe

Taniec

Gimnastyka poranna, ogólnorozwojowa

„Sałatka owocowa”- zabawa ruchowa