Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Liski

 

Czerwiec

Tydzień I

 

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

„Razem” – wysłuchanie wiersza M . Strzałkowskiej i rozmowa na temat jego treści, wypowiedzi dzieci o ich upodobaniach dotyczących zabaw i wykorzystania wolnego czasu

„Zgadnij, o kim opowiadam” – zabawa rozwijająca myślenie

„Dzieci” – zabawa logorytmiczna

 

Zajęcia ruchowe

„Imię do imienia” – zabawa z wykorzystaniem piłki

„Kto ma to, co ja?” – zabawa orientacyjno- -porządkowa

„Roboty” – zabawa ruchowa naprężająco- -rozluźniająca

„Taniec z misiem” – pląsy przy muzyce tanecznej z misiami

„Masażyk misia” – zabawa relaksacyjna

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Rytmy”- zabawy z kolorami

 

 

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

„Podajmy sobie ręce”- nauka piosenki

 

Zajęcia plastyczne

„Tacy sami a różni”- rysowanie autoportretu

 

 

Tydzień II

 

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

„Kto to taki?” – oglądanie obrazków przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody (z najbliższego otoczenia dzieci), nazywanie zawodów

„Co to jest praca?” – burza mózgów, próba znalezienia definicji

 

Zajęcia ruchowe

„Kierowcy autobusów” – zabawa bieżna

„Do pożaru!” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych w ogrodzie (tor przeszkód)

„Wrzucamy listy” – zabawa z podskakiwaniem

„Zawijamy loki” – zabawa z turlaniem się

 

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

„Dyrygent i orkiestra” – zabawa muzyczna

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Zdmuchujemy świeczki” – ćwiczenia oddechowe z liczeniem

„Koperty” – porównywanie rozmiaru kopert, układanie według wielkości wzrastającej lub malejącej

 

Zajęcia plastyczne

„Znaczki pocztowe” – ćwiczenie sprawności manualnej, rysowanie znaczka po śladzie i projektowanie obrazka

 

 

Tydzień III

Coś się skrada, coś szeleści, dżunągla sto tajemnic mieści

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

„Dżungla” – wyjaśnienie pojęcia na przykładach: obrazki, fotografie, porównanie ze znanymi dzieciom ekosystemami (las, łąka), odnajdywanie różnic i podobieństw

„Mieszkańcy egzotycznego lasu” – słuchanie wierszyków z „Książki” i wskazywanie zwierząt na ilustracji, poszerzanie wiedzy o ciekawostki dotyczące dżungli i jej mieszkańców

 

Zajęcia ruchowe

„Małpki” – zabawa naśladowcza

„Slalom między lianami” – zabawa

„Tygrysy i lwy” – zabawa naśladowcza

„Zoo” – masażyk, zabawa dotykowa do wiersza B . Kołodziejskiego

„Spacer przez dżunglę” – zabawa z podskokami

 

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

„Czy to ryczy lew?” – zagadki słuchowe, odgadywanie odgłosów dzikich zwierząt

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Największe i najwyższe” – zabawa dydaktyczna, ranking największych i najwyższych zwierząt na świecie, porównywanie wielkości, wysokości, stosowanie określeń „wyższy od…”, „większy od…”

 

Zajęcia plastyczne

„Tygrys czy pantera?” – ozdabianie sylwety kota tak, by powstał wzór przypominający np . tygrysa albo geparda (stemplowanie, malowanie, wydzieranka)

 

 

Tydzień IV

Góry, morze, wieś, jezioro, ągdzie rodzice nas zabiorr?

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

„W podróży” – zabawa dydaktyczna, przypomnienie i utrwalenie nazw i cech środków transportu wykorzystywanych do podróżowania

„Przykazania wakacyjne” – rozmowa o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa latem (uważanie na owady, zwierzęta, rośliny trujące, nieoddalanie się, kąpiel w dozwolonych miejscach)

 

Zajęcia ruchowe

„Kolorowe piłeczki” – zabawa ruchowa przy muzyce

„Jedziemy autobusem” – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność szybkiego ustawiania się w szyku parami

„Z kamienia na kamień” – zabawa równoważna z szarfami

„Łapiemy ryby w strumieniu” – zabawa zręcznościowa

 

Zajęcia umuzykalniające

Rytmika

„Lato” – utrwalenie piosenki, zabawa rytmiczna przy piosence

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Kupuję bilet” – zabawa matematyczna, wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch

 

 Zajęcia plastyczne

„Pocztówka z wakacji” – tworzenie własnej kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (muszelki, piasek, piórka, listki)

 

 

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W CZERWCU

Zwroty używane przez nauczyciela

My family

I love my family

My family loves me

Here I am

How do you do?

Let’s paint a picture

Stomp like elephants

Jump like kangaroos

Swing like monkeys

Waddle like penguins

Slither like snakes

Swim like polar bears

Dance like the animals do

 

Wprowadzone słownictwo

Sister, brother, grandma, grandpa, baby

Family, mommy, daddy,

Finger, fish

 

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“Family Song for Kids”

“Family song (Finger Family Collection)”

“Let’s go to the zoo”

“The Balloon Song”

“How’s the weather?”

“I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

"Hello, hello”

"How are you today”

"Bye-bye Goodbye”

"If you are happy”

"Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

"One little finger"

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskimhttp://supersimplelearning.comhttps://www.elflearning.jp