Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Liski

I tydzień kwietnia

„Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło"

 

Zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia- Poniedziałek

„Co słychać na wsi?” – wysłuchanie wierszyka z „Książki”, powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych

„Wyszła kura” – zabawa emisyjno- -ortofoniczna

 

Zajęcia matematyczne- Wtorek

„Wiejska zagroda” – ćwiczenie klasyfikacji na karcie pracy, nazywanie zwierząt, przyporządkowywanie im miejsca występowania, zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z hodowli zwierząt  

„Kura i kurczaki, świnka i prosiaki” – segregowanie obrazków, układanie w kolekcje; osobniki dorosłe i ich młode, nazywanie przedstawicieli zwierząt

„To zwierzęta i to zwierzęta” – ćwiczenie logicznego myślenia, rozróżnianie zwierząt gospodarskich pokazanych na karcie pracy ze względu na jedną cechę

 

Zajęcia umuzykalniające- Środa

„Głosy z wiejskiego podwórka” – słuchanie odgłosów wiejskich zwierząt, naśladowanie ich głosem i ruchem

RYTMIKA

 

Zajęcia ruchowe- Czwartek

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

„Chodzimy gęsiego” – zabawa ruchowa

„Koniki” – zabawa ruchowa z podskokami

„Kurczęta i jastrząb” – zabawa ruchowa

„Zaprzęgi konne” – zabawa ruchowa

„Na pastwisku” – zabawa naśladowcza

 

Zajęcia plastyczne- Piątek

 ZAJĘCIA OTWARTE 9:15

 

 

 

ABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W KWIETNIU

Zwroty używane przez nauczyciela

Stomp like elephants

Jump like kangaroos

Swing like monkeys

Waddle like penguins

Slither like snakes

Swim like polar bears

Dance like the animals do

Do you like balloons? I do!

This is my balloon

Up it goes

Pull it down

How’s the weather?

Let’s look outside

It’s (sunny, rainy, cloudy, snowy) today

Wprowadzone słownictwo

Elephants, kangaroos

Swing, monkeys

Waddle, penguins

Slither, snakes

Swim, polar bears

Dance, animals

Black, pink, white balloon

Weather: sunny, rainy, cloudy, snowy

Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

“Let’s go to the zoo”

“The Balloon Song”

“How’s the weather?”

“I’m a little snowman”

“Hello reindeer”

"Hello, hello”

"How are you today”

"Bye-bye Goodbye”

"If you are happy”

"Head, shoulders”

“My Teddy Bear”

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com