Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Jeżyki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GR VIII

GRUDZIEŃ  2018

Tydzień II -  „NADCHODZI  ZIMA”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Zimowe zabawy” – praca z „Książką”, rozmowa na temat zabaw na śniegu na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń dzieci

- „Bałwan” – uważne słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej, dostrzeganie elementów humorystycznych w utworach literackich

- „Śnieg” – słuchanie opowiadania   W. Widłaka, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, wdrażanie do uważnego słuchania treści.

- „Zimowe laboratorium” – zabawy badawcze, poznawanie właściwości śniegu i lodu.

zajęcia matematyczne

- „Koła” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru ze względu na kształt i wielkość

zajęcia plastyczne

„Bałwanek” – lepienie bałwana z masy solnej, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie pomysłowości

 zajęcia umuzykalniające

- nauka piosenki pt.: „Zabawy na śniegu” – nauka słów i melodii piosenki

zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa „Zaprzęgi”

- zabawa ruchowa  „Lodowe figurki”

- zabawa ruchowa   „Rzucamy śnieżkami”

-  zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystanie gazet

Wykonanie zadań zawartych w kartach pracy „Entliczek”

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W GRUDNIU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

What colour is it?

How`s the weather today?

How are You?

  1. Słownictwo i zwroty

hello/bye, bye

How are you? I`m good. I`m sad. - utrwalanie

utrwalenie -  colours, numbers, autumn weather, days of the week

up – down

Christmas vocabulary: snowman, Santa Claus, bells, Christmas tree, presents/ gifts, bauble, angel, snow, star, reindeer

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song /  Bye, bye, goodbye

- Walking walking

- How are you today?

- Days of the week

- Christmas songs: We wish you a merry Christmas, Jingle bells, Goodbye Snowman, Jingle, jingle little bell, Hello Reindeer

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźćmi.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,