Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Jeżyki

PAŹDZIERNIK 2018

Tydzień III  „LIŚCIE  MALOWANE, POD  DRZEWAMI  ROZSYPANE”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Jesienny świat” – dzielenie się wnioskami z obserwacji zmian zachodzących w naturze i na podstawie oglądanych ilustracji

- „Jesienne liście” – wysłuchanie wiersza B. Formy, ilustrowanie ruchem treści utworu

- „Jesienne skarby” – zabawa badawcza z wykorzystaniem lup, dokładne badanie liści, kasztanów, żołędzi

- „Szukamy jesieni” – wspólne wyjście na spacer wokół przedszkola w celu poszukiwania oznak jesieni

- „Jesienny wiatr” – zabawa z dmuchaniem na różnej wielkości liście; ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne

zajęcia matematyczne

- „Jesienne rachowanie” – przeliczanie materiału przyrodniczego, dodawanie i odejmowanie przy użyciu liczmanów.

zajęcia plastyczne

- „Jesienne liście” – malowanie farbami z użyciem jesiennych kolorów.  

- zajęcia umuzykalniające

- nauka piosenki pt. „Kasztankowa gra”.

  „Spacer po liściach” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem gazet, folii

zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa   „Wiatr i liście”

- zabawa ruchowa  „Spadły liście”

- „Spacer po parku” – opowieść ruchowa

- zestaw ćwiczeń gimnastycznych  „Jesienny spacer”

 

Wykonanie zadań zawartych w kartach pracy „Entliczek”