Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Jeżyki

 

 

WRZESIEŃ 2019

 

TYDZIEŃ II „W moim domu nie nudzi się nikomu”

 

Umuzykalnienie + kształtowanie pojęć matematycznych

 • Rodzina pięciolatka” – nauka piosenki, rytmizacja tekstu , utrwalenie nazw członków rodziny

 • Rysunkowe dyktando” - rysowanie wg instrukcji nauczyciela, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

Kształtowanie mowy i myślenia+ ćwiczenia gimnastyczne

 • Co to jest dom?” – rozważania na temat domu, rodziny, jej członków. Uświadomienie dzieciom istoty i znaczenia domu i rodziny w życiu każdego człowieka. Analiza sylabowa wyrazów

 • Wesoła zabawa” – ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń ogólnorozwojowych – zestaw nr VII wg K. Wlaźnik

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

 • Rodzinne muzykowanie” – zabawa muzyczna, układanie akompaniamentu do piosenki „Rodzina pięciolatka”

 • Moja rodzina” - rysowanie pastelami wszystkich członków rodziny

  Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

 • Domowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne, wzmacnianie sprawności fizycznej. Wykonywanie ćwiczeń zgodnie ze słowami i praktyczną instrukcją nauczyciela – wg K. Wlaźnik

 • Bajka o owieczkach i wilku, który naprawdę był obcy” – wysłuchanie utworu B. Szurowskiej, wypowiedzi dzieci na temat zachowania bohaterów. Próby oceny postaw i uzasadniania ocen.

  Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

 • Tatuś” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat członków ich rodzin inspirowane opowiadaniem H. Pietrusiewicz, odwoływanie się do wiedzy dzieci opartej na osobistym doświadczeniu i przeżyciach. Doskonalenie u dzieci umiejętności wypowiadania się, budowania zrozumiałych komunikatów.

 • Mój dom” - wycinanie nożyczkami z kolorowego papieru, zwrócenie uwagi na elementy budynków.