Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Jeżyki

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

DLA GR. IV „JEŻYKI’’

LISTOPAD 2019

 

 

TYDZIEŃ I -  „ODKRYWAM ŚWIAT WOKÓŁ MNIE?”

Kształtowanie mowy i myślenia + ćwiczenia gimnastyczne

„Mój adres zamieszkania” − zabawa dydaktyczna, utrwalenie adresu zamieszkania

„Stopa za stopą” − zabawa ruchowa równoważna

„Tak czy nie?” − zabawa dydaktyczna

Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XVI

Kształtowanie pojęć matematycznych  + umuzykalnienie

„Uliczny korowód” − zabawa taneczna utrwalająca pamięć

„W podskokach do domu” − zabawa ruchowa doskonaląca kierunki w przestrzeni

„Ilu mam sąsiadów?” − matematyczna zabawa ruchowa – liczenie w zakresie 6

 Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

„Tutaj mieszkam” − słuchanie i nauka piosenki oraz zabawa ilustracyjna

„Wieś- miasto”- zabawa plastyczna w zespołach- tworzenie kredkami kontrastowych obrazków na jednej płaszczyźnie

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XVII

 „Wyliczanka wyrazowa” − kończenie rozpoczętego zdania jednym wyrazem

Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

„Moje miejsce, mój dom” − praca plastyczna, przedstawienie miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy

„Moja wieś, moje miasto” − rozmowa na podstawie wiersza M.S. Ziemann pt. „Miasto”

Nawiązanie w rozmowie do zbliżającego się Święta Niepodległości- wykonanie kotylionów w barwach narodowych

Zapoznanie z zawodem żołnierza zawodowego.

 

TYDZIEŃ II -  „RÓŻNI LUDZIE- TO MY”

Kształtowanie pojęć matematycznych  + umuzykalnienie

„Dwóm tańczyć się zachciało” − zabawa taneczna do popularnej melodii

„Wyczarowane z patyczków” − zabawa konstrukcyjna

„Zabawy z cyfrą 1” − zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 1

  • „Ile to jest?” − zabawa matematyczna

Kształtowanie mowy i myślenia + ćwiczenia gimnastyczne

  • „Każdy z nas jest inny” − pogadanka połączona ze słuchaniem

opowiadania H. Bechlerowej

„Co mnie cieszy, co mnie smuci?” − burza mózgów w odniesieniu

do własnych doświadczeń

Ćwiczenia gimnastyczne − zestaw VII

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

„Orkiestra” − zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów

„Rysuję portret” − zajęcia plastyczne, rysowanie portretu koleżanki lub kolegi

 „W naszym pokoju pełno muzyki” − zabawa przy piosence

„Ciało grało”- zabawa słuchowa

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Ćwiczenia gimnastyczne − zestaw VI

„Jak poradzić sobie ze złością?” − burza mózgów

 „»O« jak oko” − zabawy z literą „O”, „o”, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,

Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

 „Miłek” − praca plastyczno-techniczna, przygotowanie kukiełki

 „Zgadnij, o kim mówię” − zabawa dydaktyczna

           „Co czują inni?” − zabawa słownikowa, nazywanie uczuć i odczytywanie emocji          

TYDZIEŃ III -  „WIELKOPOLSKA”

Kształtowanie mowy i myślenia + ćwiczenia gimnastyczne

Wprowadzenie do tematu: przedstawienie na mapie Polski regionu Wielkopolski oraz najważniejszych miast tj. Poznań, Kalisz, Gniezno

Oglądanie filmu edukacyjnego „Nie ma jak Polska – Wielkopolska” (program TVP 1) – zagadki do filmu

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XV

Kształtowanie pojęć matematycznych  + umuzykalnienie

„Liczymy rogale” – zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność liczenia w pamięci w zakresie 7. Zabawa muzyczno-ruchowa „Moja marynareczka” z wykorzystaniem elementów tańca wielkopolskiego

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

Nauka tańca  „Walcerek i Wisielok- przedstawienie dzieciom filmu z tańcem, nauka podstawowych kroków. Zabawa plastyczna „Rogale Świętomarcińskie”- malowanie farbami

 

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XVI

Zabawa – dialekt wielkopolski:
Nauka kilku zwrotów:
- kejter – pies,
- giskanka- konewka,
- pocukrzyć – dodać cukru do czegoś
- drabka – drabina,
- furtka – jednoskrzydłowe drzwi.

Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Pokaz stroju wielkopolskiego – strój szamotulski – opis. „Legenda o Poznańskich Koziołkach”- wysłuchanie legendy- rozmowa z nauczycielem n/t wysłuchanego tekstu.

„ Koziołki poznańskie”- praca plastyczna wykonana pastelami

TYDZIEŃ IV -  „RAZEM SIĘ BAWIMY”

Kształtowanie mowy i myślenia + ćwiczenia gimnastyczne

  • „Ulubiona zabawka” − swobodne wypowiedzi dzieci o ulubionych zabawkach połączone z ich prezentacją. Przypomnienie zasad wspólnej-bezpiecznej zabawy- utrwalanie kodeksu przedszkolnego. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr IV

Kształtowanie pojęć matematycznych  + umuzykalnienie

Sklep z zabawkami – zabawa dydaktyczna. „Coraz dłuższe skakanki” − ćwiczenia w porównywaniu. Długości- mierzenie skakanki różnymi przedmiotami np. ołówkiem, kredką

  • „Noc w przedszkolu” − słuchanie i nauka piosenki

 

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

  • „Gramy do piosenki” − zabawa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych przy piosence. „Umiem rysować misia” − ćwiczenia sprawności manualnej

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr V

„»P« jak pociąg ”− ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

„Co robię i mogę robić w domu?” − swobodne wypowiedzi dzieci. „Nasze zabawy”- wykonanie w zespołach kolażu przedstawiającego ulubione zabawy dzieci w domu i przedszkolu- omówienie prac przez zespoły

Wykonanie zadań zawartych w kartach pracy „Dzieciaki w akcji”, związanych z omawianym tematem

Sportowe przedszkole” - ćwiczenia z trenerem

 

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W LISTOPADZIE

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Touch your...

Give me…

Show me…

How do you feel today?

  1. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship

- nauka wyrażania emocji: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry

- nauka części ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- The wheels on the bus

- If You happy and you know it

- Head and shoulders

- One little finger

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com,  www.dreamenglish.com