Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Biedronki

LISTOPAD 2019- TYDZIEŃ I          „Niezwykły rytm przyrody”

 Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy i myślenia+ ćwiczenia gimnastyczne

1.    „Cztery pory roku”- rozwiązywanie zagadek słownych. Wysłuchanie wiersza U. Kowalskiej, wskazanie charakterystycznych cech dla danej pory roku.

2.    Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XV „Jesienne zabawy”- ćwiczenia z wykorzystaniem szarf i woreczków.

Kształtowanie pojęć matematycznych + umuzykalnienie

1.    „Jesienne zbiory”- segregowanie żołędzi, kasztanów oraz liści, klasyfikowanie do odpowiednich zbiorów. Układanie kasztanów zgodnie z wylosowaną liczbą oczek na kostce.

2.    „Wiatr łobuziak”- nauka piosenki, zabawa ilustracyjna i ruchowa przy piosence.

Umuzykalnienie+ zajęcia plastyczne

1.    Umuzykalnianie:  Koncert „Babcine bajki”.

2.    „Cztery pory roku drzewa”- praca plastyczna. Malowanie farbami tła, ozdabianie drzewa kolorowymi listkami, białymi kwiatkami, czerwonymi kulkami z bibuły, kulkami z waty.

3.    Uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Wspólne zaśpiewanie hymnu polskiego, przypomnienie historii Polski.

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

1.    Sportowe przedszkole: Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków i obręczy.

2.    „Zabawy z literą m i M”- zapoznanie z brzmieniem głoski i obrazem graficznym litery. „M jak…”- poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się na głoskę „m”.

Zajęcia plastyczne+ kształtowanie mowy i myślenia

1.   „Witrażowe drzewka”- praca konstrukcyjna w formie witrażyków z rolek i liści.

2.   „Przysłowia i o miesiącach”- rozmowa na podstawie wysłuchanych przysłów.  

3.   Dzień zdrowego jedzenia.

 

BIEDRONKI  LISTOPAD  2019 TYDZIEŃ II

 

,, Jesteśmy bezpieczni’’

 

Kształtowanie mowy+ ćwiczenia gimnastyczne

11 LISTOPAD – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

 

Kształtowanie pojęć matematycznych+ umuzykalnienie

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców , ,, Zapasy wiewiórki’’- zabawa matematyczna, przeliczanie zapasów , porównywanie liczby, używanie określeń,, najwięcej, najmniej, więcej, mniej’’,  zabawa muzyczna  ,, Gąsieńca’’

 

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

- ,, Uwaga czerwone światło’’, nauka tekstu piosenki, osłuchanie z melodią, nauka własnego adresu

,, Bezpieczny przedszkolak’’- układanie historyjki obrazkowej( wycinanie, przyklejanie we właściwej kolejności)

Ćwiczenia gimnastyczne+ kształtowanie mowy i myślenia

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem sportowym ,, Sportowe przedszkole’’

,, Przygoda z małpką’’- słuchanie opowiadania S. Szuchowej i rozmowa na temat treści utworu’’

 

Zajęcia plastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

,, Jak Wojtek został strażakiem?’’- rozmowa o pracy strażaka, utrwalanie telefonów alarmowych, praca w kartach pracy

,, Wóz strażacki z figur geometrycznych’’

 

 


  

 

                                                                                                     Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytani

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W LISTOPADZIE

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Touch your...

Give me…

Show me…

How do you feel today?

  1. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z transportem: bike, train, plane, bus, boat, ship

- nauka wyrażania emocji: I’m happy, I’m sad, I’m scared, I’m angry

- nauka części ciała: head, nose, eyes, arms, shoulders, fingers, legs, ears, toes

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- The wheels on the bus

- If You happy and you know it

- Head and shoulders

- One little finger

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com,  www.dreamenglish.com