Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Biedronki

TYDZIEŃ III- STYCZEŃ 2020

„Co to znaczy być dobrym?

Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy i myślenia+ ćwiczenia gimnastyczne

1.   „NiePan czyli pan Nie”- wysłuchanie bajki A. Kozłowskiej i rozmowa na temat utworu.

2.   Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XXVI

Kształtowanie pojęć matematycznych + umuzykalnienie

1.   „Odrysuj”- zabawa matematyczna z elementami ruchu.

2.   „Zimowe zabawy”- instrumentacja piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Umuzykalnienie+ zajęcia plastyczne

1.   Umuzykalnianie: „Zimowe piosenki”- zapoznanie z utworem podczas zabaw ruchowych.

2.   „Las zimą- muzyka a emocje”- zabawa muzyczno- plastyczna. Praca wielkoformatowa, grupowa. Edukacja przez ruch wg Doroty Dzimaskiej.

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

1.   Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XXV „Obwód ćwiczebny”.

2.   „Emocje na co dzień”- rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci i zdobytych wiadomości. Zabawa edukacyjna z kartą pracy- praca indywidualna.

Zajęcia plastyczne+ kształtowanie mowy i myślenia

1.   „Hu, hu, ha- zimowe zabawy”- praca plastyczna, wycinanie, malowanie farbami, rysowanie emocji pastelami.

2.   „Jesteśmy pomocni”- rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci.

 

STYCZEŃ 2020 Tydzień IV  ,, Zabawy z babcią i dziadkiem''

Kształtowanie mowy i myślenia+ ćwiczenia gimnastyczne

  1. ,, Co się wydarzyło?’’- zabawa z wykorzystaniem historyjki obrazkowej, rozwijanie wyobraźni i wypowiadania się na określony temat.
  2. Ćwiczenia gimnastyczne przeprowadzone w oparciu o przewodnik metodyczny. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Kształtowanie pojęć matematycznych + umuzykalnienie

1.    „Do jakiej pory roku to pasuje?’’- ćwiczenia w klasyfikowaniu. Dopasowanie obrazków do wymienionych pór roku.

2.    Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki ,, Babcia i dziadek’’. Dla chętnych możliwość odtworzenia piosenki z pomocą płyty C.D.

 

Umuzykalnienie+ zajęcia plastyczne

1.    Umuzykalnianie: „Koncert dla Babci i Dziadka’’

2.    Przygotowanie prezentu niespodzianki dla dziadków. Samodzielne ozdabianie toreb ekologicznych. Uświadomienie dzieciom, że największą wartość mają upominki wykonane własnoręcznie.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

1.    Ćwiczenia gimnastyczne  przeprowadzone w oparciu o przewodnik metodyczny.

2.    ,, Czego brakuje na obrazku ?’’ zabawa edukacyjna z kartą pracy

Zajęcia plastyczne+ kształtowanie mowy i myślenia

1.   „Portret babci i dziadka’’- rysowanie portretu, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne

,,  Jaka jest moja babcia, jaki jest mój dziadek?’’- wypowiedź na określony temat, rozwijanie szacunku i poczucia więzi rodzinnych


 

 

                                                                                                     Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytani 

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W STYCZNIU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Show me…

Where’s…?

  1. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka słów związanych z zimą: snowman, snowball, snowflake, sledge, ski,

- nauka słów związanych z zimowymi ubraniami: hat, scarf, jumper, coat, boots

- zapoznanie się z alfabetem angielskim

- gry i zabawy ruchowe utrwalające poznany materiał leksykalny

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- I’m a little snowman

- Little snowflake

- The alphabet chant

- Mittens song

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com,  www.dreamenglish.com