Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Biedronki

TYDZIEŃ II- WRZESIEŃ 2019   „W moim domu nie nudzi się nikomu”

 

Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy i myślenia+ ćwiczenia gimnastyczne

1.   „Co to jest dom?”- rozważania na temat domu, rodziny, jej członków po wysłuchaniu opowiadania z Książki. Uświadomienie dzieciom znaczenia domu i rodziny w życiu każdego człowieka

2.   „Wesoła zabawa”- ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń ogólnorozwojowych, wyrabianie orientacji i spostrzegawczości, rozwijanie motoryki, zestaw VII- K. Wlaźnik.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + umuzykalnienie

1.   „Nakrywanie do stołu”- ćwiczenia w grupach, doskonalenie znajomości schematu ciała, strony prawej i lewej.

2.   „Rodzina pięciolatka”- nauka piosenki, rytmizacja tekstu, utrwalanie nazw członków rodziny.

 

Umuzykalnienie+ zajęcia plastyczne

1.   Umuzykalnianie: „Bo w przedszkolu jest wesoło”- nauka piosenki.

2.   „Nakrywamy do stołu”- praca plastyczna, kolorowanie otrzymanych elementów: talerz, łyżka, widelec, nóż, wycinanie a następnie przyklejanie w odpowiednim miejscu, zachowując zasady prawidłowego nakrycia stołu.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + kształtowanie mowy i myślenia

1.   „Domowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne, wzmacnianie sprawności fizycznej. Wykonywanie ćwiczeń zgodnie ze słowami i praktyczną instrukcją nauczyciela – wg K. Wlaźnik

2.   „Tatuś” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat członków ich rodzin inspirowane opowiadaniem H. Pietrusiewicz, odwoływanie się do wiedzy dzieci opartej na osobistym doświadczeniu i przeżyciach.

Doskonalenie u dzieci umiejętności wypowiadania się, budowania zrozumiałych komunikatów

 

Zajęcia plastyczne+ kształtowanie mowy i myślenia

1.   „ Mój dom”- praca plastyczna, przedstawienie za pomocą pasteli wyobrażenia dzieci na temat domu, stworzenie budynku, wypełnienie tła obrazka.

2.      „Bajka o owieczkach i wilku, który naprawdę był obcy”- wysłuchanie utworu B. Szurowskiej, wypowiedzi dzieci na temat zachowania bohaterów. Próby oceny postaw i uzasadniania ocen.

 

 

 

                                                                                                     Znalezione obrazy dla zapytania flaga brytani

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM WE WRZEŚNIU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Make a circle

Let`s sing

Touch your...

Give me…

Show me…

What’s yellow?

  1. Zwroty i wyrażenia, wprowadzane słownictwo

- nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie

- przypomnienie kolorów: blue, red, white, black, brown, yellow, purple, orange

- nauka zwrotów: stand up, sit down, jump, swim, walk, run

- przypomnienie liczb 1-10

- nauka nazw przyborów szkolnych: pen, pencil, school bag, book

- nauka zwrotu: This is yellow.

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ Goodbye song

- I see sth blue, Colours song

- One little finger, Ten in the bed

Zapraszam do odwiedzenia poniższej strony, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com,  www.dreamenglish.com