Nauczycielki:

mgr Małgorzata Szczepańska

mgr Aleksandra Zbrzeźniak

Pracownik obsługowy:

Edyta Pańczyk

 

 

W grupie pojawiły się wszy. Prosimy o kontrolę głów.