Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Biedronki

Czerwiec 2019- TYDZIEŃ I

WYBRAĆ ZAWÓD- TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA

Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy

1.   „Dzieci, kominiarz i inni”- wysłuchanie opowiadania z „Książki”-, rozmowa na temat zawodów wymienionych w utworze.

2.   „A jak będę dorosła”- rozmowa na temat wymarzonych zawodów zainspirowana oglądaniem obrazków.

Kształtowanie pojęć matematycznych

1.   „Samochody na ulicach”- doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczby samochodów w różnych kolorach- praca indywidualna (karta pracy)

Umuzykalnienie

1.   „Kim chcę być”- nauka piosenki i rozmowa na jej temat.

2.   „Kolorowa kanapka”- samodzielne przygotowanie kanapek z wykorzystaniem różnokolorowych warzyw, wdrażanie do zdrowego odżywiania.

Rozwijanie sprawności ruchowej

1.   ,,Spacer po dachu”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie toru przeszkód. Ćwiczenia przy użyciu różnych przedmiotów gimnastycznych: szarf, woreczków, skakanki. Wykonywanie czynności gimnastycznych takie jak: skoki obunóż, slalom na czworakach, przejście stopa za stopą, rzuty do kosza.

Zajęcia plastyczne

1. "Mój wymarzony zawód"- praca plastyczna, malowanie farbami wzoru wybranego zawodu.

Czerwiec 2019- TYDZIEŃ II

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści!

Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy

1.   „Uszka w górę słoniku”- wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej o przygodach niesfornego słonika  i rozmowa na ich temat.

2.   „Czy znasz to zwierzę?”- rozwiązywanie zagadek tekstowych o egzotycznych zwierzętach, wskazywanie odpowiedzi na ilustracji.

Rozwijanie sprawności ruchowej

1.   „Małpie figle”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze skakankami:

- Ogonki- zabawa bieżna z szarfą

- Wyścig małych małpek- zabawa z czworakowaniem

- Wspinanie się po linach- ćwiczenie mięśni stóp

- Po gałęziach- zabawa skoczna

Umuzykalnienie

1.   „Małpia przygoda”- nauka piosenki, zabawa przy piosence.

Kształtowanie pojęć matematycznych

1.   „Gdzie się podziały tygryski?”- zabawa dydaktyczna, określenia położenia przedmiotów w przestrzeni.

Zajęcia plastyczne

1.    „ Krokodyl i małpa”- wykonanie goryla i krokodyla z Wycinanek- składanek, korzystanie z różnych technik plastycznych: farby, pastele, kredki, flamastry, papier kolorowy.

CZERWIEC  2019 – TYDZIEŃ III i IV 

,, Góry , morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?’’

 

Działania edukacyjne

 

KSZTAŁTOWANIE MOWY

- ,, Mapa Polski’’- zapoznanie z mapą Polski ze szczególnym uwzględnieniem gór i morza

- ‘’Letnie marzenia ‘’- rozmowa kierowana na temat marzeń realnych i rzeczywistych

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

- ‘’ Jedziemy na wakacje nad morze’’- dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w historyjce obrazkowej

Umuzykalnienie

- ,,Morskie opowieści’’- nauka prostego układu tanecznego do muzyki z płyty C.D

- ‘’ Niech żyją wakacje’’- nauka tekstu piosenki , osłuchanie z melodią

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

- ,,Szukamy lata’’ –zestaw zabaw ruchowych i orientacyjno- porządkowych, wytwarzanie miłego przyjaznego nastroju w grupie

- ,, Zabawa na plaży ‘’- opowieść ruchowa

Zajęcia plastyczne

- ,, Jedziemy na wakacje’’- praca w grupie

- ‘’ Wakacyjny pociąg’’- wykonanie pracy dowolną techniką( wydzieranie, wycinanie, rysowanie)

 

 

                                                                       

 

  Znalezione obrazy dla zapytania flaga angielska

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W CZERWCU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Let`s dance

Let`s sing

Let`s colour

What`s missing?

Go to the table......

How many...

Listen...

What colour is it?

  1. Słownictwo i zwroty

holidays: sun, sea, beach, sand, cap

brush your teeth

bus, train, plane, boat

vegetables: tomatoe, potatoe, carrot, bean ( pomidor, ziemniak, marchew, fasola)

utrwalenie: colours

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song /  Bye, bye, goodbye

- One potatoe

- The wheels on the bus

- Rock scissors paper

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 mi.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,