Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - Biedronki

PAŹDZIERNIK 2018- TYDZIEŃ II "WITAMINY, HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA.

Działania edukacyjne

Kształtowanie mowy

1.   „Na straganie”- zabawa dydaktyczna połączona z rozpoznawaniem warzyw za pomocą dotyku.

2.   „Smok niejadek”- wysłuchanie opowiadania W. Widłaka, rozmowa na temat kłopotów głównego bohatera, nawiązanie do osobistych doświadczeń dzieci.

Kształtowanie pojęć matematycznych

1.    „Kolorowe sałatki”- klasyfikowanie warzyw według koloru.

2.   „Zbieramy warzywa”- układanie warzyw według rytmu.

Umuzykalnienie

1.   „Sałatka jarzynowa” oraz „Sałatka”- utrwala melodię i słowa piosenek, przygotowanie do teatrzyku.  

Rozwijanie sprawności ruchowej

1.    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z szarfami:

„Stań za drzewem”- zabawa orientacyjno- porządkowa.

„Celuj w obręcz”- ćwiczenie z elementem rzutu i celowania.

„Rzuć szarfę do koleżanki lub kolegi”- ćwiczenie mięśni grzbietu i karku.

„Rowerek”- ćwiczenie mięśni brzucha i stóp.

„Kto najszybciej przełoży szarfę”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

„Przeskocz przez szarfę”- skoki obunóż.

„Omiń szarfę”- ćwiczenie z elementami czworakowania

Zajęcia plastyczne

1. "Rysujemy warzywa"- ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie oburącz w powietrzu i na kartce prostych kształtów warzyw; kształtowanie sprawności grafomotorycznej.  

2. „Plastelinowe warzywa”- formowanie z plasteliny kształtów znanych warzyw.

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W PAŹDZIERNIKU

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Make a circle

Let`s sing

Touch something ( blue, red....)

Let`s colour

Where is...?

What colour is it?

How`s the weather today?

  1. Słownictwo i zwroty

hello/bye, bye

How are you? I`m good. I`m great. - utrwalani

 

I like...

autumn weather: sun, wind, cloud, rain

autumn clothes: hat, jacket, scarf, shoes

utrwalenie -  colours: yellow, blue, red, pik, brown, orange

up - down

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song /  Bye, bye, goodbye

- We all fall down

- Make a circle

- If you happy

- How are you today?

- How`s the weather?

- Put on your shoes

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 mi.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,

 Październik tydzień II

-,,Jesienne liście’’ wysłuchanie wiersza B. Formy, rozmowa na temat zmian zachodzących jesienią, ćwiczenie percepcji wzrokowej poprzez wykonanie ćwiczenia z  kart pracy.

- ,, Szukamy jesieni’’- wspólne wyjście na spacer do parku, zbieranie jesiennych liści.

Kształtowanie pojęć matematycznych

- ,, Liczymy kasztany’’- liczenie kasztanów, odwzorowanie liczenia schematycznie na kartkach.

Umuzykalnienie

- ,, Jeżyk i liście’’- osłuchanie z piosenką , nauka tekstu

Rozwijanie sprawności ruchowej

- ,, Jesienny spacer’’- zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Ćwiczenia stóp, mięśni grzbiety, dużych grup mięśniowych oraz ćwiczenia równowagi.

Zajęcia plastyczne

- ,, Kolorowe listki’’- odbijanie liści techniką ,, przecierania’’v