Ogłoszenia - BIEDRONKI

Ramowy rozkład dnia

07:00 - 08:00

schodzenie się dzieci
zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

08:00 - 08:35

dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

08:35 - 08:45

ćwiczenia poranne

08:45 - 09:15

przygotowanie do śniadania , toaleta, śniadanie, mycie zębów

09:15 - 09:35

zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie

09:35 - 12:20

zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
pobyt w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze
czynności samoobsługowe w szatni ( ubieranie się i rozbieranie)
spacery i wycieczki

zabawa ruchowa

 

12:20 - 12:50

przygotowanie do obiadu
obiad
czynności samoobsługowe, mycie zębów

12:40 - 13:00

słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

13:00 - 14:30

odpoczynek poobiedni , słuchanie muzyki lub bajek
czynności samoobsługowe ( rozbieranie się i ubieranie, toaleta)

14:30 - 14:40

zabawa ruchowa organizowana z inicjatywy nauczyciela

14:40 - 15:00

podwieczorek

15:00 - 17:30

swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie
zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
rozchodzenie się dzieci do domów