!!! UWAGA – PILNE !!!

Szanowni Państwo,

13 lutego 2019 roku rozpoczyna się etap składania przez rodziców Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego otrzymacie Państwo od nauczycieli grup, które należy podpisać przez obydwoje rodziców i złożyć niezwłocznie w sekretariacie przedszkola.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa 19 lutego 2019 roku o godzinie 16:00.

Niezłożenie deklaracji w terminie będzie skutkować wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków przez system rekrutacyjny.

Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego można również pobrać ze strony internetowej przedszkola – zakładka DLA RODZICÓW à REGULAMINY