Porady logopedy

 

Zajęcia logopedyczne

 

Drodzy Rodzice!

 

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas,  

 w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka oraz usuwać wszelkie nieprawidłowości.  

 

We wrześniu, każdego roku szkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci.

Obejmują one :

 • swobodną rozmowę z dzieckiem
 • ocenę wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, żucie)
 • wymowę poszczególnych głosek
 • rozumienie i nadawanie mowy ( mowa bierna i czynna)

 

Po ich zakończeniu otrzymacie Państwo informację o stanie wymowy dziecka oraz o tym,

czy będzie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne otrzymają również szczegółowe informacje dotyczące współpracy z logopedą (dni zajęć, sposób przekazywania informacji)

 

Następnie dzieci zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne, poddawane są całościowemu badaniu logopedycznemu, które obejmuje:

 • wywiad z rodzicami
 • ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • orientacyjne badanie słuchu
 • ocenę artykulacji poszczególnych głosek

Na jego podstawie zostaje sformułowana diagnoza logopedyczna i opracowany plan terapii.

Terapia jest prowadzona w formie indywidualnej, grupowej lub w parach.

Dni zajęć poszczególnych dzieci zostaną podane po zakończeniu badań przesiewowych.

Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam materiały do ćwiczeń w domu.

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka

 

Niezwykle ważna jest da mnie współpraca z rodzicami, dlatego w ciągu roku szkolnego będą organizowane zajęcia otwarte oraz indywidualne spotkania dla rodziców, podczas których będzie można zobaczyć w jaki sposób efektywnie ćwiczyć z dzieckiem w domu.  

Informacje o dyżurach znajdziecie Państwo:

 • na stronie internetowej (w zakładce: Dla rodziców-Porady logopedy)
 • na tablicy ogłoszeń Logopedy (tablica przy gaśnicy w holu – przed wejściem do szatni )  

 

 

Drodzy Rodzice Pamiętajcie!

 • Zwracając się do dziecka nie spieszczajcie wypowiadanych słów.
 • Codziennie poświęcajcie czas na rozmowę i głośne czytanie.
 • Nie wymagajcie zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek zacznie je deformować.
 • Jeśli niepokoi was cokolwiek w wymowie dziecka należy skonsultować to ze specjalistą.
 • Notujcie w zeszycie ćwiczeń, wszystkie sukcesy i trudności w terapii mowy, dzięki temu logopeda może udzielić dokładniejszych wskazówek, lub odpowiednio modyfikować ćwiczenia, aby terapia była bardziej efektywna.
 • Wykażcie cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się.
 • Nie poprawiajcie ciągle dziecka– jeśli np. powie „dziewczynki stoiły....”, powtórzcie po nim ale poprawnie: „tak, masz racje dziewczynki stały..., oraz nie komentujcie głośno trudności artykulacyjnych dziecka - to ważne dla jego poczucia akceptacji.
 • Nie czekajcie myśląc, że dziecko „wyrośnie” z wady wymowy – to nie jest możliwe.
 • Nie jest prawdą, że trzylatek może nie mówić, lub że chłopcy później opanowują tę umiejętność – nie traćcie czasu na czekanie, wcześnie rozpoczęta i odpowiednio ukierunkowana terapia oszczędzi dziecku wielu problemów.
 • Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia logopedy.– aby osiągnąć efekty potrzebna jest systematyczna praca w domu! Wystarczy kilka minut ćwiczeń, które warto wplatać w codzienne czynności, np. w drodze do przedszkola, na spacerze, przed lustrem po umyciu zębów.

Czynniki mogące wpływać na powstawanie wad wymowy:

 • Zbyt długie używanie smoczka.
 • Zbyt długie picie przez smoczek/ kubki niekapki.
 • Zbyt długie podawanie dzieciom rozdrobnionych, przetartych pokarmów .
 • Negatywne wzorce w otoczeniu dziecka.
 • Nieprawidłowe oddychanie – torem ustnym.
 • Ssanie palca, warg, policzka.
 • Rozległa próchnica.
 • Obniżona sprawność narządów artykulacyjnych/ nadmierne ślinienie się.
 • Problemy z uszami lub przerośniętym trzecim migdałem

 

Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w wymowie dziecka, macie wątpliwości co do wpływu w/w czynników na rozwój jego mowy -  zachęcam do kontaktu telefonicznego z logopedą w godzinach pracy w przedszkolu oraz zapraszam na dyżury logopedyczne.

 

mgr Małgorzata Krysiak

Logopeda

 

poniedziałek,czwartek, piątek - 9.00-13.00

wtorek, środa - 8.00-13.00

 

 

 

Najbliższy dyżur logopedy:

wtorek 08.10.2019r. 

w godzinach 14.30-17.30.

 

 

Informację o dyżurach znajdziecie Państwo:

 • na stronie internetowej (w zakładce: Dla rodziców-Porady logopedy)
 • na tablicy ogłoszeń Logopedy (tablica przy gaśnicy w holu – przed wejściem do szatni )  - tutaj też będzie wywieszana tydzień przed dyżurem lista do zapisów na wybraną przez Państwa godzinę.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------