Opłaty

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU NR 401

I. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

STAWKA ŻYWIENIOWA

 • 9.00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek ),
 • 7.20 zł. (śniadanie, obiad). Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry każdego miesiąca .
 • rodzice deklarują ilość spożywanych w ciągu dnia posiłków przez ich dziecko w okresie miesiąca
 • zmiany ilości posiłków można dokonać najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

ODPISY

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia.

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Formy zgłaszania nieobecności:

 • telefonicznie – 22 641 54 05,  517 650 792
 • faksem – 22 641 54 05
 • pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • lub na druku Zgłoszenie nieobecności dziecka pozostawionym w przedszkolu

ZWOLNIENIA

1. Dyrektor przedszkola może w miarę posiadanych środków udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez wychowanka z posiłku, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Zwolnień, o których mowa w pkt 1, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków w przedszkolu z pomocy społecznej. Regulamin korzystania ze stołówki w Przedszkolu Nr 401

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

 • Wpłata gotówki w kasie przedszkola.  W każdym miesiącu w przedszkolu podawana jest informacja o terminie wnoszenia opłat. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie.
 • Wpłaty przelewem na rachunek bankowy. Wpłaty przelewem mogą być dokonane po wcześniejszym uzgodnieniu kwot z kierownikiem gospodarczym przedszkola.
  • Opłaty za żywienie mogą być wpłacane na Nr 60 1030 1508 0000 0005 5033 2078