Zabawa z językiem angielskim

 

Zabawa z językiem angielskim

            Do znowelizowanej podstawy programowej dodano nowy obszar dotyczący języka obcego „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi:

a) uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych,

teatralnych;

b) zrozumieć bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

c) powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

d) zrozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

                        Uczenie się języka angielskiego w wieku 3-5 lat jest w pewien sposób zbliżone do uczenia się języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Komunikacja w czasie zajęć w dużym stopniu odbywa się w języku angielskim, z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (rysunków i plansz, innych pomocy wizualnych, materiałów autentycznych – przede wszystkim do słuchania i odbioru).

           Treści nauczania są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci i zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń i jest dopasowany do programu nauczania przedszkolnego. W przypadku języków obcych, nauka w wieku przedszkolnym nie ma charakteru systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem.

 

Nauczanie tylko wtedy jest skuteczne, gdy uwzględnimy cechy rozwojowe dzieci.

Dzieci charakteryzuje przede wszystkim:

  1. Myślenie konkretne i pamięć mechaniczna.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- wykorzystujemy konkretne przedmioty i sytuacje;

- uczymy się tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka;

- wykorzystujemy proste polecenia i zwroty;

- przydatne są jedynie stale powtarzane przykłady prawdziwych i znaczących dla dzieci zdań.

  1. Szybkie zapominanie ( pomimo szybkiego zapamiętywania) i krótka koncentracja uwagi.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- wielokrotnie powtarzamy poznane słownictwo, zwroty, piosenki, rymowanki:

- poszczególne aktywności ( w czasie zajęć) są krótkie;

- wykorzystujemy różne bodźce podtrzymujące uwagę: obraz, dźwięk, ruch;

Gry i zabawy (games) stanowią podstawową formę nauki. Dzieci przyswajają nową wiedzę poprzez zabawę, która jest dla nich najbardziej naturalnym rodzajem aktywności. Gry i zabawy językowe stymulują i motywują małych uczniów, przywołują pozytywne skojarzenia i pomagają kreować atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ponadto formy zabawowe aktywizują dziecko w sposób całościowy.

Piosenki i rymowanki to kolejny nieodłączny element wykorzystywany w zabawach z językiem angielskim

Wprowadzając piosenki i rymowanki (songs, chants and rhymes), wykorzystuje się naturalne predyspozycje dzieci do przyswajania języka, czyli umiejętność imitacji, dobrą pamięć krótkotrwałą oraz działanie przez analogię. Piosenki i rymowanki zwykle zawierają powtarzający się element, np. refren. Zapamiętywaniu sprzyja melodia, rytm, rym oraz często towarzyszący piosence ruch.

- stale powracamy do przerobionych już partii materiału.

  1. Stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- dominuje zabawa językowa;

- nauka jest oparta na aktywności, ruchu, gimnastyce. W czasie zajęć wykorzystujemy metodę TPR ( Total Physical Response – reagowanie całym ciałem) – dziecko słucha, ogląda i naśladuje.

- łączymy aktywność językową z takimi działaniami jak: rysowanie, kolorowanie, klejenie, zabawy ruchowe.

  1. Potrzeba sterowania własną aktywnością i podejmowania działań dopiero wtedy, gdy czuja się do tego gotowe.

Stąd w zabawach z językiem angielskim:

- nie zmuszamy dziecka do mówienia, jeśli samo tego nie chce;

- zachęcamy dzieci do powtórzeń chóralnych, grupowych, w których czują się bezpiecznie;

- zachęcamy do wypowiedzi nie wskazując błędów, nauczyciel sam powtarza dane słowo czy frazę zawierające poprawną wymowę;

- wielokrotnie powtarzamy proste, typowe, rutynowe zwroty.

Do przygotowania zajęć wykorzystuję materiały dydaktyczne oferowane przez następujące wydawnictwa i portale internetowe:

Zachęcam do odwiedzania tych stron. Znajdziecie tam Państwo nagrania video piosenek, których uczymy się na zajęciach a także dużo wskazówek do pracy dydaktycznej z małymi dziećmi – bardzo przydatnych do dodatkowych ćwiczeń w domu.

mgr Magdalena Karczewska

 

Zabawa z językiem angielskim w grupach dzieci 3-letnich odbywa się dwa razy w tygodniu przez 15 minut, w grupach dzieci 4-letnich dwa razy w tygodniu przez 20 minut, w grupach dzieci 5-letnich dwa razy w tygodniu przez 30 minut.

W grupach dzieci 3 - letnich ( gr. III i VII ) zajęcia prowadzi mgr Iwona Samosiuk

W grupach dzieci 4 - letnich ( gr. II i V ) zajęcia prowadzi mgr Magdalena Karczewska

W grupach dzieci 5 - letnich ( gr. I, IV i VI ) zajęcia prowadzi mgr Barbara Totoś.

 

        

 

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM w czerwcu

 

gr. III i VII

 

1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Hands up/down

Let`s dance

Let`s sing

Let`s colour...

What colour is it?

How many?

Turn around...

Where is...?

Stick...

Let`s count...

Look at me

 

2. Słownictwo

sun (słońce), rain (deszcz)

Easter: bunny, egg, chocolate, cake

utrwalenie: family, farm animals

utrwalenie kolorów; nowe - orange

 

3. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ - Bye, bye, goodbye

- The hockey pockey shake

- Shark family

- Walking, walking

- Rain, rain go away

- The way the Bunny hops https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

mi.in piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com, http://www.macmillan.pl/

 

 

1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Hands up/down

Let`s dance

Let`s sing

Let`s colour...

What colour is it?

How many?

Turn around...

Where is...?

Stick...

Let`s count...

Look at me

 

2. Słownictwo

Spring, garden, flowers, watering can, seeds, bird, nest, eggs

utrwalenie: family, farm animals, body, clothes, numbers (przeliczanie do 5)

utrwalenie kolorów; nowe - purple

 

3. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song/ - Bye, bye, goodbye

- ……. Where are you? – utrwalanie piosenki powitalnej – samodzielne odpowiedzi dzieci

- Wheels on the bus

- Shark family

- Walking, walking

- Rain, rain go away

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

mi.in piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com, https://www.youtube.com/watch?v=caieQtbj6IU – Baby Shark

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 – Put on your shoes

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA – I see something blue

https://www.youtube.com/watch?v=HP-MbfHFUqs – Wheels on the bus

and others….

 

 

mgr Iwona Samosiuk

 

 

 gr. II, V

  1. Zwroty używane przez nauczyciela:

Stand up/sit down

Close/open your eyes

Let`s dance

Let`s sing

Let`s colour

What`s missing?

Go to the table......

How many...

Listen...

What colour is it?

 

  1. Słownictwo i zwroty

holidays: sun, sea, beach, sand, cap

brush your teeth

bus, train, plane, boat

vegetables: tomatoe, potatoe, carrot, bean ( pomidor, ziemniak, marchew, fasola)

utrwalenie: colours

 

  1. Piosenki, które śpiewamy i tańczymy

- Hello song /  Bye, bye, goodbye

-  Brush your teeth https://www.youtube.com/watch?v=lnHIgRhJctc

- One potatoe

- The wheels on the bus

- Rock scissors paper

- short stories https://www.youtube.com/watch?v=tt8KtZ2m4f4 ( początek)

- Steve&Maggie https://www.youtube.com/watch?v=gX3ZTth188o&t=214s

                                   https://www.youtube.com/watch?v=mMo8cWHXlck

https://www.youtube.com/watch?v=lUzWlyIycD8

 

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 mi.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

 

                                                                                                                                                            mgr Magdalena Karczewska

 

 

gr. I, IV, VI

 

Tydzień

Tematyka zajęć

Cele zajęć, funkcje językowe

Słownictwo
i struktury gramatyczne

Stosowane metody poznawcze
i edukacyjne

Zamierzone efekty

Umiejętności wg podstawy programowej

 I-II

Revision

Powtórzenie słownictwa poznanego w ciągu roku szkolnego

Gry i zabawy poznane na zajęciach – dowolny wybór dzieci.

 

Śpiewanie poznanych piosenek

Dziecko zna wyrażenia i zwroty stosowane przez nauczyciela oraz samo posługuje się poznanym słownictwem

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie

Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

III

 

Holiday is coming

Wprowadzenie nazw miejsc związanych z wakacjami:

mountains, sea, country, lake

Prezentacja słownictwa przy pomocy kart obrazkowych.

 

Układanie puzzli w parach – dzieci nazywają powstałe obrazki.

 

Zabawa Chinese Whispers (głuchy telefon)

 

Dziecko zna nazwy miejsc związanych z wakacjami.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Organizowanie pola spostrzeżeniowego.

IV

Goodbye

Tworzenie prosytch zdań w języku angielskim:

 

I want to go to the (lake)

Dzieci rysują, gdzie chciałyby spędzić wakacje. Następnie prezentują swoje propozycje, mówiąc zdania:

I want to go to the (lake).

 

 

 

Śpiewanie wakacyjnej piosenki

Have a Great Holiday

Dziecko potrafi powiedzieć, gdzie chciałoby spędzić wakacje

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie.

Doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

 

Opracowała: Barbara Totoś

         

 I

My family

Wprowadzenie nazw członków rodziny

 

mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother

Prezentacja słownictwa przy pomocy kart obrazkowych.

 

Zabawa: What's missing? Dzieci zgadują, której karty brakuje na dywanie.

 

Zabawa: Hot-Cold (ciepło-zimno): zadaniem dziecka jest znaleźć kartę schowaną w sali, koledzy i koleżanki pomagają mówiąc coraz głośniej dane słowo, jeśli dziecko zbilża się do karty, lub coraz ciszej, jeśli oddala się od niej

Dziecko zna nazwy członków rodziny

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie

Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

II

 

Have you got a brother?

Odpowidanie na puyanie o rodzeństwo.

 

- Have you got any brothers or sisters?

- Yes, I have./ No, I haven't.

 

- How many brothers have you got?

- One.

Nauczyciel rzuca piłkę do każdego dziecka i zadaje pytani, dziecko które ma piłkę odpowiada na nie.

 

Dzieci siedzą w kole i pytają siebie nawzajem o rodzeństwo.

 

Zabawa: Say and Catch – zadaniem dzieci jest powtórzyć słowo lub wyrażenie podane przez nauczyciela, wykonując przy tym jakieś zadanie (np. podrzucenie i złapanie piłki)

 

Dziecko odpowiada na pytanie o swoje rodzeństwo

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Organizowanie pola spostrzeżeniowego.

Doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

III - IV

This is my mummy

Nazywanie członków rodziny, utrwalenie poznanego słownictwa.

Tworzenie prostych zdań w języku angielskim.

Zabawa: Chinese whispers (Głuchy telefon)

 

 

Śpiewanie piosenki o rodzinie

Dzieci rysują swoją rodzinę i opisują jej członków, mówiąc zdania: This is my (mummy).

 

Gra Memory

Dziecko potrafi nazwać po angielsku członków swojej rodziny

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

 

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

                                                                                                                                                                                                     Opracowała: Barbara Totoś