Umuzykalnienie z rytmiką

Umuzykalnienie i rytmika odbywa się we wszystkich grupach wiekowych  2 razy w tygodniu po 30 minut, w poniedziałek i środę w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia prowadzi nauczyciel rytmiki - Alicja Sawicka.