Taniec

Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki.

 

Zajęcia mają na celu zaspokojenie wzmożonej potrzeby aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Po przez taniec nie tylko wzrasta ogólna sprawność fizyczna dzieci tj. siła mięśniowa, gibkość czy też koordynacja ale kształtuje się poczucie estetyki, harmonii ruchów oraz poczucie rytmu. Na zajęciach będzie prowadzona nauka kroków, układów choreograficznych, ćwiczeń wspomagających ale także znajdziemy dużą dawkę zabaw taneczno- ruchowych, które pobudzą wyobraźnię i kreatywność wśród małych tancerzy. Prowadząca będzie korzystała z takich technik tanecznych jak: taniec nowoczesny, modern jazz, balet oraz taniec ludowy. Zajęcia te stanowią dopełnienie ogólnej edukacji fizycznej w przedszkolu.

 

Zajęcia w grupach najstarszych prowadzi: mgr Marta Kaczmarzyk- pedagog tańca

Pierwsze swoje taneczne kroki stawiała w Społecznym Ognisku Baletowym w Częstochowie już jako 8 latka. Zainteresowanie  tańcem rosło, aż przerodziło się w prawdziwą pasję .W  2000 roku  rozpoczęła naukę  w Społecznej Szkole Baletowej  w Częstochowie, w której uczyła się takich technik tanecznych jak : taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy oraz uczęszczała na zajęcia z umuzykalnienia i historii tańca. Rozwijała swoje umiejętności na licznych  występach  w Polsce  i za granicą m.in. we Francji, Belgii i Czechach.


Jako nastolatka  zaczęła interesować się  innymi technikami tańca tj, Break Dance, Hip Hop Dance, Taniec Nowoczesny, itd. Od 2010 roku
studiowała na kierunku - Taniec, spec. tancerz - choreograf na Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.. Obecnie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika tańca oraz pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową.